Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Gmina Mordy położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Sąsiaduje z 7 gminami: Paprotnia, Suchożebry, Siedlce, Zbuczyn, Olszanka, Łosice, Przesmyki.

Siedzibą władz gminy miejsko-wiejskiej jest miasto Mordy, usytuowane 19 km na północny wschód od Siedlec.

Na terenie gminy znajdują się 32 miejscowości statystyczne: Czepielin, Czepielin Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie, Płosodrza, Ptaszki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodółek, Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka Biernaty, Wólka Soseńska i Wyczółki.

Gmina Mordy jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich w województwie mazowieckim. Wśród 13 gmin powiatu siedleckiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (6.2 tys.) i 2 pod względem powierzchni (170 km²). Niecałe 30% ludności gminy mieszka w mieście Mordy tj. ok 1.8 tys. W 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 211 osób) i i ubytku migracyjnego (210 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła sie o 5.7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24.8%, osób starszych powyżej 65 roku życia o 9.1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytki rolne zajmują 76.6% powierzchni gminy, grunty leśne stanowią 19.2% powierzchni a grunty zabudowane i zurbanizowane 3.0 %. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 3.1 ha. Kompleksy leśne, dolina Liwca, zabytkowe budowle: barakowy kościół i zespół pałacowo parkowy z klasycystycznym pałacem z pierwszej połowy XVIII wieku w Mordach sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2100 mieszkań, w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 340, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i więcej niż w powiecie (299). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 5 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągów wynosi 9.3%. W 2008 roku z wodociągu korzystało 57.9% ogółu ludności, z kanalizacji 18.5%. Gmina nie posiadała sieci gazowej. Z oczyszczalni ścieków korzysta 98.8% mieszkańców miasta Mordy.

Na terenie gminy ma siedzibę 286 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 464 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 77.6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96.2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związana z handlem i naprawa pojazdów samochodowych (19.2%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (17.8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6.4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6.7%) i wyższy niż w powiecie (5.7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49.6%. Oszacowano, ze do pracy w gminie Mordy dojeżdżały 44 osoby z innych gmin a wyjeżdżało 426 osób.

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15