Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 


Informacja o badaniach ankietowych Głównego Urzędu Statystycznego

Do pobrania


Informacja Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego  w Siedlcach o rozpoczęciu zbiorowych polowań wielkoobszarowych w kołach łowieckich okręgu PZŁ Siedlce.

Informacja


Informacja Starosty Siedleckiego

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami Starosty Siedleckiego dot. nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Siedleckiego. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach znajduje sie lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, oraz wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z harmonogramami ich pracy, informacje o zasadach korzystania z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, a także o sposobie umawiania wizyty. Informacje na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siedlcach są na bieżąco aktualizowane.

Link do strony - tutaj.


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert


Plan polowań zbiorowych Koła Łowickiego "HUBERT" w Siedlcach w sezonie łowieckim 2018/2019 /rozszerzony o polowania wielkoobszarowe/

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,HUBERT" w Siedlcach na sezon 2018/2019  Obwody  351 ,420

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Lis” w Zielonce sezonie 2018/2019

Zawiadomienie o zorganizowaniu dodatkowych polowań zbiorowych na dziki Koła Łowieckiego "BRZOZÓWKA" nr 44, obw. 392 
NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2019 ROK!

Istotne zmiany odbioru odpadów segregowanych i komunalnych w Rejonie 3 i Rejonie 4 - odbiór tych odpadów będzie odbywał sie w różnych dniach!

Harmonogram do pobrania tutaj. 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym, adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na jego realizację w roku 2019:

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
(Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin).

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami. Zarządzenie_116_20181219.pdf

Formularz zgłoszenia wersja edytowalna: Załącznik_do_ogłoszenia.docx


BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W MORDACH

Betlejemskie  Światło Pokoju jest symbolem ciepła, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Wczoraj harcerki i harcerze z Drużyny Harcerskiej „Ciekawi świata”, w sztafecie przekazali Światło burmistrzowi w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

Harcerze złożyli życzenia całej społeczności samorządu z okazji Świąt Bożego Narodzenia radości i pokoju oraz wszelkiej pomyślności na cały Nowy Rok również w imieniu Dyrekcji, Samorządu Uczniowskiego, grona pedagogicznego oraz uczniów Zespołu Oświatowego w Mordach.5000 zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wszystkie informacje: http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach będzie czynny w godzinach 8:00-13:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski


Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja
Oświadczenie


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1856 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Decyzja


ULOTKA choroby układu krążenia
ULOTKA nowotwory piersi i szyjki macicy
ULOTKA choroby płuc, bilanse dla dorosłych
ULOTKA choroby jelita grubego, program genetyczny


Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym


Plan polowań zbiorowych Koła Łowickiego "OSTOJA" w Siedlcach w sezonie łowieckim 2018/2019

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „LAS” w sezonie 2018/2019

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "BRZOZÓWKA" nr 44  w sezonie 2018/2019, obw. 392

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Mordach VIII kadencji (2018-2023), zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach Pana Karola Pachnika, odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r. Sesje otworzył i prowadził, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, najstarszy wiekiem Radny Rady Pan Mirosław Leszek Romanowski.

Podczas sesji nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Mordach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy otrzymali z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Mordach Pani Jadwigi Zdun, zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.

Obecna kadencja Rady Miejskiej i Burmistrza będzie trwała 5 lat. Dla Burmistrza Jana Ługowskiego jest to druga kadencja.

Radni dokonali również wyboru Przewodniczącej Rady, którą została Pani Katarzyna Kotowska oraz Wiceprzewodniczącego - Pana Gustawa Dmowskiego.

Zdjęcia z obrad I sesji dostępne są tutaj.Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Informacja


Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 19 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat


 Nagranie z I sesji Rady Miejskiej w Mordach VIII kadencji
z dnia 20.11.2018 r.

 

Załączniki:
Informacje o projekcie
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania i Deklaracja udziału
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Wybór modułów szkoleniowych i pożądanych terminów szkoleńInformacja OSP Mordy


Ogłoszenie o I Sesji Rady Miejskiej w Mordach zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach I.

Ogłoszenie


Zagłosuj na orszak w Mordach!!


W dniu 11 listopada w Mordach odbyły się Gminne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Mordach. Przewodniczył jej ks. Jakub Przygrodzki. We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, delegacje stowarzyszeń i instytucji oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy. Nabożeństwo uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Mordach. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy obchodów udali się pod Pomnik Poległych 1918-1920, gdzie odśpiewano Hymn Polski oraz oddano hołd poległym składając kwiaty i zapalając znicze. Kwiaty złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Paweł Ługowski wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach Ewą Elżbietą Jarocką, Rada Parafialna w Mordach, uczniowie z Zespołu Oświatowego w Mordach oraz harcerze z drużyny „Ciekawi Świata”. Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mordach pod kierunkiem nauczycieli: Krystyny Kaniewskiej-Pietrasik, Małgorzaty Pasterskiej i Krzysztofa Daniluka. Na początek krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Następnie zgromadzeni obejrzeli okolicznościowy film przedstawiający uczestnictwo mieszkańców Miasta i Gminy Mordy w walkach o niepodległość przygotowany przez wicedyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach Jerzego Borowskiego. Na zakończenie wystąpił Mieczysław Szewczuk z krótką inscenizacją patriotyczną.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości, dostępnej tutaj.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 5 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KomunikatW dniu 8 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy niezbędnego wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wsparcie otrzymały następujące jednostki: OSP Mordy, OSP Czepielin, OSP Czołomyje, OSP Radzików Wielki, OSP Wielgorz, OSP Wojnów, OSP Stok Ruski oraz OSP Stara Wieś.

Na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy: otrzymaliśmy dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 63 974,79 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Mordy wyniósł 765,21 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in.: torby ratownicze PSP R1, defibrylator AED, agregaty prądotwórcze, latarki, przenośne zestawy oświetleniowe, detektory tlenku węgla, pilarki do drewna i inne.

Zakupiony specjalistyczny sprzęt, niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, umożliwi sprawne działanie w akcjach ratowniczych, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej Gminy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii, dostępnej tutaj.


Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mordach zaprasza na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowo-teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców,  nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy. Obejmować ono będzie zagadnienia dotyczące m.in.: przeciwdziałania nowym formom przemocy w rodzinie i w grupach rówieśniczych, negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych, współpracy rodziców ze szkołą.INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że dnia 2 listopada 2018 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach będzie czynny w godzinach 8:00-16:00.
Kasa Urzędu czynna będzie od godz. 8:00 do 15:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski


Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
Formularz konsultacji


W niedzielę 7 października 2018 r. podczas miejsko-gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście otwarto zrewitalizowane centrum miasta Mordy.

W projekcie przygotowanym przez architekta znalazło się nawiązanie do przeszłości w postaci zrekonstruowanego pomnika mieszkańców Mordów poległych w latach 1918-1920 – umiejscowionego w części patriotycznej placu. Pozostały, znacznie obszerniejszy teren służyć ma rekreacji i wspólnemu świętowaniu lokalnych imprez kulturalnych.

Nowy rynek każdego dnia licznie odwiedzają zarówno mieszkańcy, jak i goście.

Tak też było w dniu oficjalnego otwarcia i poświecenia placu. Swoją obecność wraz ze słowami uznania zaznaczyło wielu gości reprezentujących środowiska rządowe, samorządowe, kulturalne i oświatowe. Różnorodny program kulturalny stanowił odpowiedź na oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy dzielili się swoimi talentami i podziwiali występy gości.

Centrum miasta Mordy zmieniło swój wizerunek, by przez lata służyć przede wszystkim mieszkańcom. Życzymy, by odmienione centrum budowało patriotyzm lokalny i pozwalało cieszyć się chwilami wytchnienia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z obchodów, dostępnej tutaj.


Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Miasta i Gminy Mordy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły wskazówki do opracowania skutecznego planu pomocowego osobom potrzebującym. 

Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety są anonimowe.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/rEg4YrlDJubileusz „Złotych Godów”

W dniu 5 października 2018 r. siedem par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Mordy obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, podczas którego najlepsze życzenia szacownym Jubilatom złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach Magdalena Zdanowska. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowy dyplom, życzenia oraz prezenty. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach.
Wyrazem największego szacunku i uznania ogromnej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten jest medalem szczególnym, gdyż otrzymują go ludzie, którzy przeżyli wspólnie 50 lat – co jest powodem do dumy i radości. Medal jest symbolicznym wyrazem uznania, wdzięczności za ofiarny codzienny trud, za siłę w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się i za realizację małżeńskiej przysięgi.

W gronie Jubilatów znaleźli się:
Helena i Kazimierz Niedźwiedź
Krystyna i Kazimierz Żurawscy
Eugenia i Jan Ciborowscy
Gabryela i Edwin Moskwiak
Mieczysława i Jan Radzikowscy
Anna i Tadeusz Chmielewscy
Teresa i Zbigniew Bielak

Tego dnia do grona szacownych Jubilatów dołączyli Państwo Jadwiga i Franciszek Ługowscy, którzy obchodzili 70. rocznicę pożycia małżeńskiego, zwaną Kamiennymi Godami. Państwo Ługowscy zwi��zek małżeński zwarli w 1948 roku.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Jesteśmy pełni uznania i podziwu za ogrom pracy włożony w budowanie rodziny przez ostatnich 50 i 70 lat Waszego wspólnego życia.
Życzymy Państwu jeszcze wielu lat w zdrowiu, spokoju i ludzkiej życzliwości, a także tego byście doczekali kolejnych pięknych jubileuszy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Jubileuszu "Złotych Godów"
Galeria dostępna tutaj!


Poświęcenie figury Św. Michała Archanioła

W sobotę 29 września 2018 r. poświęcono i oddano do publicznego kultu pomnik z figurą Św. Michała Archanioła. Figura stanęła w ważnym punkcie naszego miasta, tuż przed bramą-dzwonnicą prowadzącą na teren kościoła.

Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks. Karol Klewek, a odsłonięcia pomnika Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Wydarzenie to wpisało się w przypadający w tym dniu odpust ku czci patrona parafii - św. Michała Archanioła oraz jubileusz 610. rocznicy powstania parafii w Mordach. W tych doniosłych uroczystościach udział wzięli m.in. księża pochodzący z parafii Mordy: ks. Marek Bielak, ks. Jerzy Olędzki i ks. Krzysztof Domański, wieloletni proboszcz parafii ks. Ryszard Kardas, Radni Rady Miejskiej w Mordach, Radni Powiatowi, Radni Parafialni oraz mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Mordy.
Rolniku uprawiaj konopie przemysłowe na terenie swojej gminy.

Ulotka


W dniu 01.10.2018 r. o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się spotkanie w ramach Programu Rządowego CZYSTE POWIETRZE.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynk��w mieszkalnych. Inicjatywna skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. 

Więcej o programie:
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
oraz
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/ 

Ulotka programu:
Ulotka


Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Obwieszczenie


10-lecie Zespołu Wokalnego „Złote Kłosy”.

15 września w Wyczółkach Jubileusz 10-lecia świętował Zespół „Złote Kłosy”, który śpiewem uatrakcyjnia uroczystości lokalne oraz promuje Miasto i Gminę Mordy poza jej granicami. Zespół powstał z inicjatywy Pani Krystyny Zacharczuk, przyjmując początkowo nazwę Zespołu Wokalnego z Wyczółek

Uroczystość rozpoczął koncert "Złotych Kłosów” przy akompaniamencie opiekuna muzycznego Roberta Gryczki. Z życzeniami przybyli: Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka z Radnymi: Anną Stańską, Mirosławem Romanowskim, Januszem Zarzyckim, Dariuszem Kołtuniakiem i Katarzyną Kotowską, pełniącą także funkcję Sołtysa wsi Wyczółki, Radni Powiatowi Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, Proboszcz Parafii Mordy ks. Karol Klewek oraz ks. Mariusz Rompa, niegdyś Wikariusz Parafii Mordy oraz Łukasz Wawryniuk – Dyrektor M-GOK.

Były kwiaty, dyplomy, gratulacje, ale przede wszystkim jedność ze śpiewem, ponieważ wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli zespołów ludowych działających na terenie Miasta i Gminy Mordy: Podlasianek, Krzeszowianek i mieszkańców Wyczółek.

„Złotym Kłosom” życzymy pomyślności oraz dalszych sukcesów na niwie artystycznej.
Dożynki Parafialne w Mordach.

W niedzielę, 9 września, w Mordach odbyły się Dożynki Parafialne. Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w kościele pw. Św. Michała Archanioła, sprawowaną przez ks. proboszcza Karola Klewka. Na Mszy Świętej licznie zgromadzili się mieszkańcy, a wśród nich władze samorządowe, sołtysi, radni i barwne delegacje z dożynkowym chlebem, wieńcami i koszami dożynkowymi z Głuchowa, Starej Wsi, Stoku Ruskiego, Sosenek-Jajek, Suchodołu Wielkiego, Wólki Soseńskiej, Wojnowa i Wyczółek. Swój wieniec dożynkowy przygotowały również Panie z Zespołu Ludowego Podlasianki, a dożynkowe kosze w dziękczynnym darze przed ołtarzem złożyły dzieci z Dziecięcej Grupy Teatralnej SKRZATY oraz Młodzieżowej Grupy Teatralnej IMPETUS.

Na ręce licznie zgromadzonych parafian Starostowie dożynek Pani Urszula Kołtuniak z Wólki Soseńskiej oraz Pan Andrzej Czarnocki ze Starej Wsi  przekazali słowa wdzięczności i uznania za trud pracy na roli.

W czasie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski pogratulował rolnikom tegorocznych plonów. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do organizatorów Dożynek Parafialnych: Starostów, Księdza Proboszcza, Sołtysów, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, Radnych Parafialnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i parafian, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowali uroczystość.

Po zakończonym nabożeństwie przedstawiciele samorządu oraz Starostowie Dożynek częstowali przed kościołem chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek i herbata. W tym samym czasie odbył się konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, gdzie I miejsce zdobyły ex aequo Sołectwa Stara Wieś oraz Wólka Soseńska. Wszystkie wieńce oraz kosze dożynkowe zostały nagrodzone. Nagrody zostały ufundowane ze środków Fundacji PGE.