Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 23.06.2017 r. - 06.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 7/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

 • Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” - dotyczy tylko projektu pt. "Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS"

 • Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

 • Nabór  10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

 • Nabór  11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”

 • Nabór  12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej

 • Nabór  13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” 
Ogłoszenia o naborach, załączniki, dokumenty aplikacyjne (link)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach przypomina o prawnym obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym


2017-06-21
2017-06-20    
Zaproszenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach do udziału w konsultacjach dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.
Zaproszenie.pdf

2017-06-19


Gazyfikacja Gminy Mordy

     W poniedziałek, 12 czerwca br., w Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy uczestniczył w spotkaniu, z udziałem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz prezesów: PGNiG – Piotra Woźniaka i PSG – Jarosława Wróbla, na którym omawiano strategię gazyfikacji terenów wschodniego Mazowsza.

     Jedną z najważniejszych inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa na Mazowszu jest - obok gazyfikacji gmin Bielany i Miedzna - gazyfikacja Gminy Mordy.

     Zgodnie z podpisanym w tym zakresie listem intencyjnym pomiędzy Miastem i Gminą Mordy a PSG planowana trasa gazociągu od strony Siedlec do Mordów przebiegać będzie przez miejscowości Wyczółki i Stok Ruski oraz kolonie tych miejscowości.

     Rozpoczęto już prace projektowe, natomiast prace przy budowie gazociągu mają się rozpocząć w 2018 roku, tak aby gaz mógł popłynąć do odbiorców już w 2019 roku.

 

 

2017-06-13


 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

ZAPRASZA

na koncert muzyki poważnej

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach

w dniu 10 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00

 

Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki

wstęp wolny

  

Zaproszenie na koncert

Program koncertu

2017-06-08 

2017-05-29     Szukamy dobrego domu dla dwóch szczeniąt – 1 piesek  i  1 suczka. Zostały one podrzucone na teren Miasta i Gminy Mordy. Są bardzo  przyjazne i wesołe. Czekają na kogoś, kto zechce je przygarnąć.
      Osoby zainteresowane adopcją, prosimy o kontakt telefoniczny (25) 641-54-02 wew. 57 lub (25) 641-54-00
.


      Koło Łowieckie „Lis” nr 52 w Zielonce informuje, że podania dotyczące oszacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną w obwodzie  nr 372, należy składać na adres:
Koło Łowieckie „Lis” nr 52
Łagodna 36
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2017-05-17


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach informuje o wysokości stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.06.2017r. do 31.05.2018r.

Ogłoszenie

2017-05-17


Uchwała Nr XXVII/151/2013 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (zobacz)
Zał. Nr 1 - wzór wniosku o dotację


   Zarząd Koła Łowieckiego „Lot-Haz” w Siedlcach informuje, że osob�� uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich z terenu dzierżawionego przez Koło jest:
Pan Tomasz Maciak
zam.  ul. Słoneczna 2,  08-106 Zbuczyn

2017-05-05


 

Mordy, dnia 04 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

 

    Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że istnieje możliwość składania  wniosków o oszacowanie  szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w 2017 r.

     Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, pok. Nr 10 do dnia 15.05.2017 r. 

    Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9 oraz stronie internetowej www.mordy.pl.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR   (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Burmistrz

/-/ Jan Ługowski

2017-05-04


     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

     Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 10 maja 2017 r.

     Dodatkowe informacje ULOTKA INFORMACYJNA

oraz pod numerem telefonu (25) 640-46-57, 640-46-17, na stronie www.krus.gov.pl lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

2017-04-27


 


 

     Zapraszamy do uczestnictwa w Gminno-Parafialnych Obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się dn. 2 maja 2017r. w Mordach.

 

 

     W tegorocznym programie obchodów przewidziany jest m. in. rajd rowerowy do miejscowości Czołomyje, piknik majowy w centrum miasta Mordy, wspólne szycie flagi narodowej i maryjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, grill oraz zabawy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Obchody mają na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności.

Program rajdu:

14:10 - zbiórka uczestników przy kościele parafialnym w Mordach

14:25 - start Rajdu trasa rajdu: Mordy – Czołomyje - Mordy

(postój i nawrót przy OSP Czołomyje)

15:30 – 17.30 - piknik majowy (skwer w centrum miasta)

      Zgłoszenia do uczestnictwa w VI Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle” przyjmujemy do dnia 2 maja 2017r. do godz. 10:00 w pok. nr 10

     Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest Karta Zgłoszenia, na podstawie której każdy uczestnik otrzyma indywidualny numer nadany w UMiG Mordy w pokoju nr 10 przez p. Angelikę Zbieć, upoważniający do udziału w losowaniu nagród rzeczowych.

 

Regulamin VI Gminnego Rajdu Rowerowego

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby niepełnoletniej

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej

 

 

 

 

2017-04-19
     Zarząd Koła Łowieckiego „LAS” w Siedlcach informuje, że został zmieniony  adres siedziby Koła Łowieckiego „LAS” w Siedlcach na:

Koło Łowieckie „LAS” w Siedlcach

Golice Kolonia 36

08-110 Siedlce

     Podania o oszacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych należy składać na powyższy adres.

 

    Zarząd Koła Łowieckiego „BRZOZÓWKA Nr 44” 01-456 Warszawa, ul. Krępowieckiego 7m47 informuje, że podania dotyczące oszacowania szkód rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie obwodu łowieckiego nr 392, należy składać pod adresem:
KRZYSZTOF BIELAK
BEJDY Nr 39, 08-207 OLSZANKA


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że od dnia 25 kwietnia do dnia 8 maja 2017 r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.Ostrzeżenie nr 19 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych przymrozkach

Ostrzeżenie nr 19

Ostrzeżenie nr 18 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych opadach śniegu

Ostrzeżenie nr 18


     Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

Zarządzenie nr 26/2017

2017-04-18


 

 


                Wiosna już, Święta tuż, tuż… W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach odbył się cykl warsztatów związanych z nadchodzącymi świętami Wielkiejnocy.

Więcej:

- Palmy wielkanocne

- Kartki i pisanki świąteczne 

INFORMACJA

  W dniu 5 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym w § 2 jest zapis, że traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), tzn. że m.in. zostały zniesione zakazy dotyczące odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności utrzymywania w zamkniętych obiektach budowlanych.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 722)

2017-04-06


      Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 25/2017

2017-04-05


 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddzia��ania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś��” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 14.04.2017 r. - 28.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

Nabór 5/2017 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Nabór 6/2017 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”

2017-04-03


Zaproszenie na Festiwal Pieśni Maryjnej „Majowe kwiecie” w Jadowie.


Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach (w pok. nr 5) mieszkańcy miejscowości: Mordy, Stok Ruski
i Wyczółki mogą nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf


KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA” w Siedlcach informuje, że wnioski o  oszacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 393 na terenie Miasta i Gminy Mordy, należy składać pod adresem:

KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA”

08-110 Siedlce, ul. M. Maciągowej 12

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Podłowczy - Koordynator ds. szkód łowieckich Pan Sylwester Żochowski , tel. 600-529-538.


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.


ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

 

     W dniu 11.04.2017 r. w Ośrodku Zdrowia pl. Zwycięstwa 18 w Mordach w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy telefonicznie pod nr (25) 641-54-94 prowadzone będą do dnia 11.04.2017 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia).

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 28.03.2017 r. - 10.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 1/2017 „Wspieranie ochrony ��rodowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”

 • Nabór 2/2017 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

 • Nabór 3/2017 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”

 • Nabór  4/2017 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy dotyczące wykonanych i planowanych inwestycji, przebudowy centrum Mordów i budowy sieci gazowej. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2017r. (niedziela) o godzinie 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

                                                                  Burmistrz

                                                                                  /-/ Jan ŁugowskiSpotkanie dzieci z pisarzem

W wiosenny poranek 22 marca odbyło się w Mordch kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ireny Ostaszyk. Tym razem gościem był Wiesław Drabik.List Prezesa KRUS dotyczący stosowania środków ochrony roślin

List_Prezesa_KRUS-bezpieczne_stosowanie_srodkow_ochrony_roslin_2017.pdf


2017-03-20


Aktualności

Wycieczka na Dolny Śląsk, do Czech i KarkonoszyKonkurs WIELKANOCNA PISANKA Edycja 2017Wystawa wycinanek podlaskich Ireny Łukasiuk

 

Relacje:

I Gminny Dzień Mężczyzn


Jarmark na Kazimierza


VI Gminny Dzień Kobiet 

INFORMACJA

     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach poinformował pismem Nr.OSIE.7126.1.6.2016 z dnia 02.03.2017r., że istnieje konieczność przeprowadzenia kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów, zgodnie z art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

     Dyrektywa nałożyła na Polskę obowiązek wykorzystywania przebadanego sprzętu. W użyciu profesjonalnym znajdować się może sprzęt do aplikacji pestycydów, którego kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.

    Mając na uwadze powyższe, producenci rolni mają obowiązek badania użytkowanych opryskiwaczy oraz wyrejestrowania wyeksploatowanych i nieużytkowanych, celem wykreślenia z ewidencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
      Oświadczenie (w załączeniu) o złomowaniu opryskiwacza należy dostarczyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Oddział w Siedlcach, ul. Rynkowa 2, 08-110 Siedlce (dni robocze godz. 7.30 – 15.30).

Burmistrz
(-) Jan Ługowski

Wzór oświadczenia o złomowaniu opryskiwacza

2017-03-07


I Gminny Dzień Mężczyzn - 10 marca 2017

Jarmark na Kazimierza - 9 marca 2017

VI Gminny Dzień Kobiet

2017-03-06


2017-03-02


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Pierwsza faza rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców.

2017-02-22
XIV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY 2017

      12 lutego jak co roku, w Gimnazjum nr 1 w Mordach odbył się XIV już turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. W tegorocznej edycji wzięło udział 33 zawodników w 6 kategoriach wiekowych.ELIMINACJE MIEJSKO - GMINNE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 2017

       10 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy na sali konferencyjnej odbyły się zmagania konkursowe  miejsko – gminnego etapu OTWP „ Młodzież zapobiega pożarom ‘’2017-02-21


 

2017-02-08


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie.pdfObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie.pdf 

Broszura informacyjna dotycząca projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2017-02-02


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie o sposobie  zachowania  się w przypadku przekroczenia  norm jakości  powietrza.

W związku z wysokim poziomem substancji w powietrzu na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że WCZK umieściło zalecenia dla ludności w systemie RSO. Mając na uwadze częste pytania kierowane do JST odnośnie sposobu zachowania się w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza przekazujemy komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Aktualne wyniki pomiarów znajdują się na stronie:

https://sojp.wios.warszawa.pl/raport-dobowy-i-roczny

Załącznik:
Komunikat


 

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie dotyczący  zbliżających się  terminów przedkładania wykazów
i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016.

Załącznik:
Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z komunikatem o terminach opłat środowiskowych.

2017-02-01


Spotkanie z Kol��dą

     Dnia 15 stycznia 2017 r. w niedzielę, po raz piąty odbyło się w Mordach Gminne Spotkanie z Kolędą, pod hasłem „ Kolędowanie Małemu”, którego organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

     We wspólnym kolędowaniu wzięli udział przedstawiciele władzy samorządowej m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy - Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach – Ewa Jarocka, radni Rady Miejskiej w Mordach, radni Powiatu Siedleckiego oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

     Imprezę rozpoczął występ Orkiestry Dętej OSP w Mordach. Niespodzianką było zaśpiewanie kolęd przez Panią Grażynę Ługowska - żonę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy wraz z wnukami Karolem i Zuzanną, występ Pana Marka Gorzały – radnego powiatu siedleckiego i zaśpiewanie wybranych kolęd przez grupę radnych Rady Miejskiej w Mordach. Spotkanie uświetnił występ zespołów ludowych: „Podlasianki” i „Krzymoszowianki”, zespołu „ Złote Kłosy” z Wyczółk oraz Chóru Seniora z Czepielina. Ponadto we wspólnym kolędowaniu wzięli udział: Młodzieżowa Grupa Gitarowa „Stalowe Struny” oraz powstały w 2016 roku chór młodzieżowy Cantores Modensis.

    Oprócz wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek można było obejrzeć spektakl cieni pt. „Narodzenie Jezusa” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

    Tegoroczne kolędowanie poprowadzili Katarzyna Tarasiuk – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Mordach wraz z Łukaszem A. Wawryniukiem – Dyrektorem M – GOKU-u w Mordach.      Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2017r.

     Termin konsultacji: 25.01.2017r. do 15.02.2017r. 

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczął procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

2017-01-20
 

6 stycznia po raz pierwszy ulicami Mordów przeszedł Orszak Trzech Króli. Mimo dużego mrozu, barwny korowód przyciągnął wiele osób.


2017-01-09


 

Gimnazjum podsumowało rządowy program Bezpieczna+

         Od września do końca grudnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Mordach uczestniczyli w realizacji  rządowego programu Bezpieczna+Pokolenia spotkały się przy wigilijnym stole

        Tradycją w Mordach jest coroczne spotkanie opłatkowe dla Seniorów. W tym roku jego organizatorem była dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz młodzież. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę rządowego programu Bezpieczna+. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2017r.

Harmonogram.pdf


APEL
do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

dotyczący grypy ptaków (HPAI)

2016-12-302016-12-27


Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs
Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”

 

             Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

2016-12-05


 

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie uruchomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w 2015 i 2016r.

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie komunikatu dotyczącego pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, huraganu, deszczu nawalnego bądź ujemnych skutków przezimowania. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatny kurs:
 "Wykorzystanie Excela w organizacjach pozarządowych-kurs średnio-zaawansowany"


2016-12-02


Pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej dotyczące programu "Maluch plus" 2017.

2016-11-28


Dzień seniora 2016

Dnia 21 listopada 2016 r. w sali teatralnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach spotkali się Małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz Seniorzy z terenu Miasta i Gminy Mordy, a połączył ich Gminny Dzień Seniora.

Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Otrzymali je z rąk przedstawiciela Rządu – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marka Zagórskiego. Pamiątkowe dyplomy i naręcza kwiatów wręczyła kierownik USC – Magdalena Zdanowska oraz Burmistrz Jan Ługowski. Do życzeń poza bliskimi dołączyli także Radni Rady Miejskiej, Dyrektor M-GOK oraz lokalna społeczność.

Szanowni Jubilaci to:

Państwo Krystyna i Kazimierz Orzyłowscy z Radzikowa-Kornicy,

Państwo Anna i Sławomir Zającowie z Krzymosz,

Państwo Anastazja i Jan Lipińscy z Radzikowa Wielkiego,

Państwo Halina i Henryk Przegalińscy z Czepielina–Kolonii,

Państwo Halina i Zdzisław Domańscy z Mordów,

Państwo Apolonia i Lucjan Głuchowscy ze Starej Wsi,

oraz Państwo  Wanda i Wacław Łopacińscy z Wyczółk.

 

W drugiej części spotkania Seniorzy usłyszeli serdeczności wyrażone przez Burmistrza Jana Ługowskiego oraz w imieniu Radnych Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Ewę Jarocką. Świętowanie upływało pod hasłem „Seniorzy Seniorom” i stało się okazją do zaprezentowania Panu Ministrowi efektów aktywności naszych Seniorów.

Niespodzianką były prezenty ofiarowane przez Ministra Marka Zagórskiego – płyty CD „Zapomniane piosenki” wraz z albumem tekstowym, które pozwolą wspominać tegoroczne świętowanie.

2016-11-25  List prezesa KRUS dotyczący ubezpieczenia NNW dzieci.Fundacja Chlorofil z/s w Warszawie (01-470) przy ul. Dywizjonu 303 nr 139/174 informuje, że organizuje  ogólnopolski konkurs ekologiczny pn. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  który odbędzie się od 15.01.2017r. do 30.03.2017r.
Konkurs skierowany  jest do uczniów klas 3-6 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.01.2017 roku. Prace konkursowe można składać do 30.03.2017 roku.

 

2016-11-23


2016-11-21


    W LGD – Lokalnej Grupie Działania  Ziemi Siedleckiej  określone zostały terminy naboru wniosków. Pierwszy od 24 listopada  do 8 grudnia br. na  tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz na podnoszenie kompetencji osób, rozwijanie działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze.  
     Szkolenie w tym zakresie, jak przygotować wniosek już 21 listopada br. w Siedlcach ul. Chopina 10 w Zakładzie Aktywności Zawodowej sala nr 215.  Zgłoszenia  pod numerem telefonu (25) 633-01-39  w LGD.
Limit pomocy  na jednego beneficjenta wynosi 300 000zł.


2016-11-18


Obchody Święta  Niepodległości

   Obchody Dnia Niepodległości w gminie Mordy w dniu 11 listopada 2016r. zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, Zespół Oświatowy w Mordach, Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Orkiestrę Dętą OSP w Mordach oraz OSP w Mordach rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny.

    Po uroczystej mszy odbyła się akademia patriotyczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, rozpoczęta  odegraniem hymnu narodowego przez Orkiestrę Dętą OSP Mordy. Część artystyczną uroczystości, przygotowali uczniowie z Zespołu Oświatowego w Mordach.

      Po tej uroczystości zgromadzeni goście wraz z Burmistrzem Janem Ługowskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Jarocką udali się na kopiec Józefa Piłsudskiego w miejscowości Majówka, gdzie złożone zostały wiązanki i zapalony znicz. Wieczorem, o godz. 18.00, mieszkańcy naszej gminy spotkali się na skwerze w centrum miasta, gdzie wspólnie przy blasku lampionów i cieple ogniska śpiewali pieśni patriotyczne.

   W uroczystościach wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Sekretarz Miasta i Gminy Mordy, Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Mordach, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół oraz mieszkańcy.


Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza siedleckie organizacje na bezpłatne szkolenie:

 "SPRAWOZDANIE FINANSOWE W NGO"

które odbędzie się 26 listopada 2016r. (sobota) w godzinach: 10:00-15:00 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro).

Poruszone zostaną min. tematy: co wchodzi w skład sprawozdania finansowego, jakie dane są potrzebne do sporządzenia dobrego sprawozdania finansowego, czy kadra zarządzająca wie jak czytać i na jakie elementy sprawozdania finansowego powinna zwrócić uwagę zanim je zatwierdzi oraz wiele innych niezbędnych informacji do sporządzenia sprawozdań finansowych.

Prowadzący:
Krzysztof Śliwiński –
p
rowadzi konsultacje i szkolenia na temat księgowości w Informatorium oraz Inkubatorze dla organizacji pozarządowych Centrum Szpitalna w Warszawie. Od 1995 roku zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych oraz poprzez biuro księgowości małych i średnich firm. Od 2002 roku współpracownik portalu ngo.pl, od 2005 roku pracownik księgowy w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.

Przedstawiciele, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową siedlce.cop@gmail.com do dnia 24 listopada 2016r. do godz.19:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 531-799-373 codziennie po godz. 16:00.
Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00.

2016-11-16Informujemy, że w dniu 25 października br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurował kampanię społeczną pn. "CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ", której jednym z elementów jest konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na spot filmowy, dotyczący bezpie-czeństwa przeciwpożarowego i zagrożenia tlenkiem węgla.


Prace konkursowe (płyta ze spotem) można składać w terminie do dnia 23 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzia��u w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu

Materiały edukacyjne w ramach kampanii:

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15277,Co-czwarty-Polak-blednie-mysli-ze-czad-mozna-rozpoznac-po-zapachu-lub-dymie-Rusz.html

 


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków - 24.11.2016 r. - 08.12.2016 r. do godz. 1600

 

2016-11-08
2016-11-07


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.

  Termin składania ofert: 25 listopada 2016r. do godz. 15:30

Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - załącznik do Zarządzenia Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 03.11.2016 r.

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w 2016 r.

2016-11-04


 

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym (04.11.2016r.) upływa termin konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można jeszcze zgłaszać na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: http://umigmordy.bip.org.pl/?tree=623, w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy
    ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl

3) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9,  08-140 Mordy

z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Uwagi i opinie wniesione po dniu 04 listopada 2016r. nie będą rozpatrywane.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Załączniki:
Roczny program współpracy.pdf
Formularz konsultacji.doc

2016-11-03


Film z festynu "Dary Pól i Lasów"

     Zapraszamy do obejrzenia filmu z festynu „Dary Pól i Lasów” realizowanego w ramach inicjatyw grup nieformalnych liderek: Pani Luizy Domańskiej i Pani Krystyny Noszczak. Autorem filmu jest Pan Tadeusz Goś.

Film dostępny do pobrania:
Dary Pól i Lasów.mp4  (rozdzielczość  426x240)  ~ 90 MB
Dary Pól i Lasów HD.mp4  (rozdzielczość  1280x720)  ~ 250 MB 

 


Koncert Orkiestry Dętej OSP w Mordach

       Dnia 22 października 2016 r. w naszym  mieście w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP w Mordach. Znane melodie zostały zagrane pod batutą kapelmistrza Jacka Stokowskiego. Na koncert przybyli m.in Wicestarosta Michał Okniński, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Radni powiatowi oraz Radni Rady Miejskiej w Mordach. Koncert zrealizowany został w ramach inicjatywy lokalnej „A u nas wszystko gra!” i zgromadził rzeszę miłośników muzyki.

 


Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Więcej informacji:
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

oraz w zakładce "Rzecznik Praw Pacjenta".


 

Dla bezpieczeństwa najmłodszych

W dniu 19 października 2016 r. naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach: st. asp. sztab. Janusz Cabaj i mł. asp. Edyta Barycka. Podczas spotkania dzieci poznały podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznej drogi do szkoły. Następnie w towarzystwie policjantów uczniowie klas trzecich wyruszyli do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu  ulic 11 Listopada i Placu Zwycięstwa , gdzie pod kierunkiem policjantów dzieci przeprowadziły akację „Kierowco – nie polujemy na zebrach!”. Podczas akcji zaobserwowano wielką uprzejmość kierowców, którzy z uśmiechem na twarzach zwalniali przy przejściu dla pieszych i pozdrawiali uczniów ze swoich samochodów.

Na zakończenie trzecioklasiści przećwiczyli kolejny raz właściwe zachowania przy przechodzeniu  przez jezdnię.

Policjantom za tę akcję serdecznie dziękujemy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu rządowego „Bezpieczna+” Podczas tej lekcji bezpieczeństwa wykorzystano sprzęt i pomoce zakupione w ramach programu.

 

Teatrzyk „Niedźwiedź strażnik lasu” .

21 października 2016 r. przed uczniami klas I-III  oraz grupy przedszkolnych pięciolatków i zerówek Zespołu Oświatowego w Mordach wystąpił Teatr DUET z Krakowa.

Zaprezentował on bajkę pt.: „Niedźwiedź strażnik lasu”, w której tytu��owy, sympatyczny niedźwiadek uczy dzieci podstawowych zachowań w lesie (nie śmiecić, zachować ciszę, uważać z ogniem itp.), a także właściwych zachowań w miejscach publicznych. Dzieci poznały mieszkańców lasu: przebiegłego i niesympatycznego lisa, miłego jeża i bobra, dziewczynkę o imieniu "Marysia Śliweczka", oraz przestrzegającego zasad odpowiedniego zachowania się w lesie – niedźwiedzia. Bajka w przyjemny sposób poszerzyła wiedzę maluchów o świecie oraz zainicjowała w nich zachowania proekologiczne.

Spektakl teatralny zorganizowano w ramach rządowego projektu „Bezpieczna+”

 

Nie tylko cyberprzemoc

Już po  raz drugi w tym miesiącu uczniowie Zespołu Oświatowego w Mordach spotkali się przedstawicielem  mazowieckiej Komendy Policji. Tym razem, 24 października 2016 uczniowie klas IV-VI  spotkali się z asp. szt. Sławomirem Stefaniakiem z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.

Pan Stefaniak omówił ponadto zagadnienia związane z cyberprzemocy. To zjawisko coraz częściej dotyka prawie wszystkich młodych użytkowników Internetu. Przybliżył również zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach nieletnich oraz jak przeciwdziałać narkomanii. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z rodzajami środków opiekuńczo - wychowawczych stosowanych przez Sądy Rodzinne wobec nieletnich. Pan policjant zasygnalizował  również rodzaje czynów karalnych i konsekwencje jakie mogą spotkać dzieci i młodzież dopuszczających się tych czynów.

Była to ciekawa lekcja wychowawcza.

Spotkanie zorganizowano w ramach programu rządowego „Bezpieczna+”.

2016-10-28


 

     W uzupełnieniu do informacji zamieszczonej w dniu 06.10.2016r.  dotyczącej  pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, u których wystąpiły w roku 2016 szkody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub susz�� w załączeniu zamieszczamy pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pismo.pdf

2016-10-26


ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
kierowanym do uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy

"UZALEŻNIENIE - DROGA DONIKĄD"

Regulamin konkursu plastycznego

2016-10-25


 

Informacja

   Informujemy, że w związku z zakończeniem remontu mostu na rzece Liwiec, w dniu 19.10.2016r. otwarto dla ruchu drogę gminną 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki.


2016-10-202016-10-18Konsultacje projektu
Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Program określa cele, zasady i formy współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy.

Termin konsultacji: od 22.10.2016 do 04.11.2016r.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji dostępnym również na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: http://umigmordy.bip.org.pl/?tree=623 w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy
    ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl

3) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9,  08-140 Mordy

z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Zasięg terytorialny konsultacji: Miasto i Gmina Mordy.

Uwagi i opinie wniesione po dniu 04 listopada 2016r. nie będą rozpatrywane.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Załączniki:
Roczny program współpracy.pdf
Formularz konsultacji.doc

2016-10-14


 

Informacja
Polski Związek Łowiecki - Koło Łowieckie Brzozówka

Plan polowań zbiorowych w sezonie jesienno-zimowym na rok 2016/2017 OBW. 392
plan.pdf

2016-10-07


Konferencja z udziałem organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP 
w dniach 20-21 października 2016
r.

Szanowni Państwo,
w dniach 20-21 października 2016 r. organizujemy konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP . Zależy nam na tym, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozarządowe z różnych części Polski. Zarówno z miast, miasteczek jak i wsi. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji do osób, które współpracują z organizacjami z ramienia Państwa urzędu i dalej, działającym na Państwa terenie stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom społecznym. Na zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do
 9 października. Bardzo zależy nam na obecności organizacji z Pa��stwa terenu!

·         Program konferencji znajduje się pod tym linkiem

·         Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

·         Treść zaproszenia na wydarzenie znajduje się w tym miejscu.

Z poważaniem,
Katarzyna Kiełbiowska


Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju WsiInformujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) została opublikowana informacja w sprawie pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, u których wystąpiły w roku 2016 szkody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę. W załączeniu ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-10-06


PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

 Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolnik��w, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

 Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie:

·     układu krążenia - tarczycy - schorze�� w obrębie jamy brzusznej,

·     zaburzeń metabolicznych - cukrzycy - otyłości - niedoboru witaminy D –boreliozy.

 Pacjent będzie miał wykonane następujące badania:

·     wywiad zdrowotny, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu itp.

·     badania laboratoryjne z pobranej krwi: glukoza , lipidogram, wit D, borelioza, TSH,

·     badanie usg jamy brzusznej i usg tarczycy,

·     test wydolnościowy.

 Pacjent po badaniu otrzyma wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w IMW.

 Kompleksowe badania przesiewowe na terenie powiatu siedleckiego odbywać się będą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, który współpracuje w tym zakresie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

 

Miejsce badań: POZ OMEGA wejście od ulicy Bema. Badania USG jamy brzusznej i tarczycy wykonywane będą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG.

Badania odbywać się będą od 10 października do 18 listopada 2016 r. według załączonego niżej harmonogramu.

 

Pełna informacja wraz z harmonogramem.pdf

 


 

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO

Serdecznie zapraszamy organizacje działające na terenie gminy Mordy na II spotkanie w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO, które odbędzie się w dniu 7 października 2016 roku , w Hotelu Janusz, (ul. Pusta 15) w Siedlcach.

Na spotkaniu zostaną poruszone bardzo ważne dla organizacji kwestie , min. pozyskiwania środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, FIO Mazowsze Lokalnie czy LGD Ziemi Siedleckiej. Prelegentami będą min. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Pani Janina Ewa Orzełowska, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Marcin Wodziński, specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawiciele Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

z poważaniem

Anna Kaźmierczak-Sołoducha

Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Program II spotkania w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO.pdf

2016-09-30


Zamknięcie drogi gminnej
nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików Stopki

   Informujemy, że z powodu uszkodzenia przez bobry podbudowy przyczółków mostu na rzece Liwiec, w dniu 29.09.2016r. zamknięto dla ruchu drogę gminną 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości Wielgorz.

   Objazd z i do miejscowości Wielgorz drogą powiatową przez miejscowości Krzymosze i Leśniczówka do drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Wyczółki.

większa mapa.jpg

2016-09-30


Jak prawidłowo segregować odpady na terenie Miasta i Gminy Mordy.pdf

 

 

 
logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15