Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

2016-02-05


Jubileusz 100-lecia urodzin

W dniu 3 lutego 2016r. swoje 100-letnie urodziny obchodził Pan Czesław Wołosiak, mieszkaniec wsi Leśniczówka. Z tej wyjątkowej okazji niecodziennego Jubilata odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach Pani Magdalena Zdanowska oraz przedstawiciele ZUS Siedlce.

Dostojnemu Jubilatowi przedstawiciele samorządu i ZUS w Siedlcach w obecności najbliższej rodziny złożyli najlepsze życzenia, wręczyli kwiaty, upominek oraz list gratulacyjny z odpisem aktu urodzenia z 1916 roku.

Pan Czesław Wołosiak urodził się 03.02.1916 roku w Krzymoszach. Jest synem Stanisława i Katarzyny z domu Małycha. Miał pięcioro rodzeństwa – dwie siostry i trzech braci. Ukończył szkołę podstawową w Cielemęcu. W 1954 roku ożenił się z Ireną Wołosiak z domu Michalak, z którą przeżył 56 lat. Jubilat ma 3 dzieci, 9 wnuków i 8 prawnuków.

Pan Czesław czynnie uczestniczył w II wojnie światowej. Podczas kampanii wrześniowej został internowany do Rumunii, po czym trafił na pół roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Majdanku, skąd udało mu się uciec. Walczył o odzyskanie niepodległości w partyzantce. Po wojnie zajmował się gospodarstwem rolnym oraz stróżował w Kółku Rolniczym w Krzymoszach. Jubilat przeżył w swoim życiu wiele chwil radosnych, jak też i dramatycznych, uczestnicząc w doniosłych i trudnych losach naszej Ojczyzny.

Panu Czesławowi gratulujemy tego pięknego jubileuszu i życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, radości oraz wielu szczęśliwych lat życia.

2016-02-04


 

Kwalifikacja wojskowa 2016

      Informujemy, że zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej ustalonym Zarządzeniem Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016r. na terenie województwa mazowieckiego, kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 roku na terenie Miasta i Gminy Mordy przeprowadzona zostanie w dniach: 3 i 4 marca 2016 roku przy ul. Składowej 39 w Siedlcach.
Termin stawiennictwa kobiet ustalono na dzień 30 marca 2016 roku.

2016-02-04


2016-02-01


 

INFORMACJA

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.
Zarzadzenie_nr_7_2016.pdf

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.
Zarządzenie_nr_6_2016.pdf

2016-01-292016-01-29

2016-01-29


INFORMACJA

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostały opublikowane następujące uchwały Rady Miejskiej w Mordach:

Uchwała NR XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10185)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10185/

Uchwała NR XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10188)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10188/

Uchwała NR XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10189)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10189/

Uchwała NR XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 25.01.2016r., poz. 784)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/784/

Uchwała NR XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 12.01.2016r., poz. 277)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/277/

Teksty uchwał:
UCHWAŁA NR XVI/86/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/89/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/90/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/99/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVII/106/2015.pdf

2016-01-29


Wszystkim, którzy trwali w radości Bożego Narodzenia
angażując się w Gminne Spotkanie z Kolędą 24 stycznia 2016r.
w Sali Teatralnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – składamy serdeczne podziękowanie
.

Orkiestrze Dętej OSP w Mordach, zespołom ludowym Podlasianki, Złote Kłosy, Krzymoszowianki, Chórowi Seniora z Czepielina, dzieciom i młodzieży należącym do sekcji i zespołów działających przy Ośrodku Kultury w Mordach - za występy artystyczne. Organizatorom - za zaangażowanie, zaś mieszkańcom, w tym Radnym Rady Miejskiej w Mordach oraz Radnym Powiatu Siedleckiego - za obecność i wspólne kolędowanie.

Ewa Jarocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach
Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

2016-01-28


Testy HIV: bezpłatnie, anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych Ulotka_HIV.pdf

2016-01-22


2016-01-20XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są:
·        
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
·        
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
·        
Państwowa Inspekcja Pracy,
·        
Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

W załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie
Regulamin Konkursu BGR.pdf
Zgłoszenie do Konkursu zał. nr 1.pdf

2016-01-20


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych będących w ich posiadaniu, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Nie wszyscy podatnicy dopełnili powyższego obowiązku.
Przedmiotowe informacje zbierane są do celów ewidencyjnych i podatkowych (uwaga: na podstawie § 2 pkt 4 uchwały Nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień z tego podatku na 2016 rok, budynki i lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Mordy są zwolnione z podatku od nieruchomości).

Druk informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz znajduje się w formie papierowej w Referacie Finansowo-Księgowym w pokoju nr 19, w którym należy składać w/w informacje.

Druki do pobrania dostępne są również w zakładce "Jak załatwić sprawę" pod adresem http://www.mordy.pl/info_podatek_nieruchomosci.htm

Załączniki:
Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.pdf

Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.doc

2016-01-18


2016-01-15


2016-01-14


INFORMACJA

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl.

„Słoneczny” oraz „Dragon” składają się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Ich prędkość maksymalna to 160 km/h. Podróż jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Podróżny, który zechce zabrać ze sobą rower, doceni możliwość skorzystania ze stojaków na rowery. W pociągach dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży czuwa uprzejma obsługa.

Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Dragon” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Zakupu biletu można dokonać w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu.

2016-01-12


INFORMACJA

Informujemy, że istnieje możliwość składania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach wniosków o dofinansowanie w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru i utylizacji azbestu (eternitu) z pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Łączna pomoc może wynieść do 85% koszt��w. Różnicę pomiędzy całością kosztów utylizacji azbestu a dofinansowaniem WFOŚiGW w Warszawie pokrywa posiadacz wyrobów azbestowych.
Przed złożeniem wniosku winno być dokonane zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Starostwo Powiatowe.
Termin składania wniosków: 29.01.2016r.
Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel. (25) 641-54-02 wew. 57
Załącznik - Informacja_azbest.pdf

2016-01-11  logo wybory 2015

logo strony obywatel
RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15