Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Świetlica
ZEAS
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportowe 
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

        

zawody

Informacja w sprawie wyłonienia kandydata

na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim

 

W dniu 2 lipca 2015 roku przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim. W związku z konkursem do Urzędu Miasta i Gminy Mordy wpłynęła jedna oferta. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa wybrała Panią Jolantę Wierzejską jako kandydatkę na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, informuje że na obszarze Miasta i Gminy Mordy, nie ma bezpiecznych kąpielisk. W związku  z tym istnieje możliwość  kąpieli w najbliższym Parku Wodnym w Siedlcach.  Tam nad bezpieczeństwem kapiących czuwają ratownicy.

 


W związku ze zbliżającymi się upałami (05.07-08.07), informujemy wszystkich mieszkańców, aby zachowali ostrożność podczas przebywania na słońcu. Upały stanowią poważne zagrożenie dla życia. Przygotujmy się aby chronić swoje zdrowie stosując się do zaleceń:

·         ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu, zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni;

·         regularnie pić duże ilości wody;

·         utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosować żaluzje w drzwiach i oknach;

·         ograniczać przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu;

·         nosić okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.

Pamiętajmy także o swoich pupilach, one także potrzebują wody. Nie pozostawiajmy ich na słońcu, w gorących miejscach, zamkniętych samochodach.W czwartek 2 lipca 2015 r. na targu w Mordach:
war1obraz2obraz3

pomidorykapustakalafiory


             

     01.07.2015r.

Informujemy, że w okresie wakacyjnym od 1 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku swietlica socjoterapeutyczna będzie czynna :

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek         9:00 - 17:00

środa          11:00- 19:00

czwartek     9:00 - 17:00

piątek         9:00 - 17:00

Wszystkie chętne dzieci i młodzież zapraszamy na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach przy ul. Parkowe
           30.06.2015r.
       
             

Rada Miejska na X Sesji udzieliła  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy Janowi Ługowskiemu z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.


 
       29.06.2015r.
        Jutro 30 czerwca 2015 r. (wtorek)  o godz. 12:30 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.   
   Patrz BIP UMiG.   (informacja ponowna)

     Jeszcze tylko jutro głosowanie na www.drzeworoku.pl do 30 czerwca 2015r.- Grab Jacek w konkursie Drzewo Roku 2015

            29.06.2015r.

 Sołectwo KRZYMOSZE

 Za wcześniejszym komunikatem, Rejonu Energetycznego  Siedlce  PGE Dystrybucja  S.A.  Oddział Warszawa,     informujemy,  że w środę 01 lipca 2015r. w miejscowości Krzymosze  dla posesji oznaczonych numerami  od 3 do 36A i 49  oraz 51, 51A w godzinach  8:00 – 14:00 będą planowe wyłączenia dostawy energii elektrycznej    ze stacji  Krzymosze nr 16-1635.    (BIP UMiG Mordy.)

  Zgłaszanie awarii i uszkodzeń oraz bieżące informacje o awariach i pracach planowych  w energetyce  pod  numerami  telefonów:

    -  991,

                    (22) 340 41 00.


         

                     29.06.2015r.

Wniosek burmistrza  dotyczący dofinansowania  zadania „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie  Miasta i Gminy Mordy” realizowanego w 2015 roku  został pozytywnie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW  gmina otrzyma dotację  do 85 procent kosztu kwalifikowanego zadania, w wysokości do 11 231,00zł.  Poszczególne czynności będą realizowane wg harmonogramu w uzgodnieniu z zainteresowanymi, którzy wcześniej zgłosili zamiar wymiany pokryć dachowych.

  W związku z założeniami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 50 poz. 735) Rada Miejska w Mordach uchwałą   Nr VI/21/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. przyjęła Gminny Plan Usuwania Azbestu Miasta i Gminy Mordy. Plan dostępny w BIP UMiG Mordy zakładka - Dane publiczne – uchwały RM rok 2011.


      
                 29.06.2015r
Wczoraj przedstawiciele społeczności  i mieszkańcy miasta i gminy  uczestniczyli w V Diecezjalnej Pielgrzymce Samorządowców i Parlamentarzystów do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie i obchodach 23. rocznicy powstania Katolickiego Radia Podlasie

      
wakacyjny obrazek

Z okazji zakończenia roku szkolnego, życzę Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Szkół wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do wszystkich Rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkół, służą swoją radą i pomocą.

Uczniom życzę wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,  miłego wypoczynku  i uśmiechu na co dzień, oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

                                                                                                  Jan Ługowski

ZAPROSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza Przedsiębiorców,

mieszkańców Miasta i Gminy Mordy i wszystkich zainteresowanych

na spotkanie dotyczące planowanych przez Gminę inwestycji m.in.

budowa gazociągu i budowa/remonty dróg.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 lipca 2015 roku o godz. 1600 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach przy ul. Parkowej 9

 

 

    Nowy harmonogram odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych


   

            

 Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły dowiedzieć się więcej na temat funduszy europejskich na lata 2014-2020. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców,  oraz wszystkich zainteresowanych tematyką

 

         25 czerwca  2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy,  

                              Sala konferencyjna

                            w godzinach 9:00 – 13:00;


 25.06.2015r

19 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. Wspólnym tematem jakim zajmowali się członkowie obu Komisji była oświata tj. analiza funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2014/2015, oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem dyrektorów szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy za 2014 r. (m.in. osiągnięcia, wydatki, potrzeby szkół). Podczas tego spotkania Dyrektorzy szkół przedstawili wyniki z egzaminów gimnazjalnych i szóstoklasistów ze szkół podstawowych). Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się informacjami na temat sytuacji mieszkaniowej w Gminie (mieszkania komunalne i socjalne), wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich oraz informacjami na temat klubów sportowych.


  

25.06.2015r. 

W dniu 16.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu oraz Spraw Gospodarczych, na którym członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz z informacją na temat stanu budynków administracyjnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Przed rozpoczęciem posiedzenia, w ramach nadzoru nad prowadzonymi w Gminie inwestycjami, członkowie Komisji wraz z Panem Burmistrzem udali się w teren na „wizję lokalną” remontu drogi Rogóziec – Ptaszki (podczas której stwierdzono szereg uchybień)Wykonawca przystąpił do poprawy stwierdzonych uchybień.

  24.06.2015r.

       Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły dowiedzieć się więcej na temat funduszy europejskich na lata 2014-2020. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców,  oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.  

Jutro  25.06.2015r.w Urzędzie Miasta i Gminy  w sali konferencyjnej w godzinach 9 - 13.


      

22.06.2015r.

Zmieniamy wspólnie    „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Mordy na lata 2013-2028 „.    W planie tym znajduje się informacja, że  Zakład Gazowniczy Mińsk Mazowiecki  posiada na terenie Gminy  jedynie część przyłącza gazowego o długości ok. 9 m (średnica Ø 25 średniego ciśnienia) natomiast  długość czynnej sieci przesyłowej na terenie gminy w latach 2007 – 2011  wynosi 14250mb. 

Wspólnie możemy zwiększyć długość sieci średniego ciśnienia do czego zachęca burmistrz Jan Ługowski, w tym zakresie przeprowadzone są pierwsze rozmowy.  Teraz mieszkańcy mogą uczynić pierwszy krok wypełniając wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia , instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25m3/h lub wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupy I, których urządzenia , instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilościach nie większyej niż 10m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25m3/h.   Wnioski do pobrania w  inwestycjach w UMiG. Wypełnione i złożone pozwolą na przeprowadzenie analizy i określenie  wysokości programu inwestycyjnego w tym zakresie.

 W przypadku braku możliwości odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja Gminy może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a gminą/odbiorcą. Ponadto: linia ogrodzeń powinna przebiegać w odległości min. 0,5 m od gazociągu w rzucie poziomym; dla budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego szafki gazowe (otwierane od strony ulicy) powinny być zlokalizowane w linii ogrodzeń, a w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającymi siecią gazową; w liniach rozgraniczających gminnych dróg publicznych oraz dróg niepublicznych należy zarezerwować trasy dla projektowanej sieci gazowej

   


    24.06.2015r.

    Może nad morze i też możesz z Mordów

 

W tegoroczne wakacje po raz jedenasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 28.06 – 30.08.2015 r. w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Wagony są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Bilety na pociąg „Słoneczny” są do nabycia w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl

 

 


 

  22.06.2015r.

Głosowanie na www.drzeworoku.pl do 30 czerwca 2015r.- Grab Jacek w konkursie Drzewo Roku 2015


22.06.2015r.

Niniejszym informuję, że w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek)  o godz. 12:30 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.                  Otwarcie sesji.

2.                  Wnioski do porządku obrad.

3.                  Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji.

4.                  Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.                  Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

6.                  Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej.

7.                  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)                 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Mordy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.,

b)                 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.,

c)                  zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Mordy,

d)                 powołania Zespołu ds. wyboru ławników,

e)                 rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mordy,

f)                  przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g)                 zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania    Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

h)                 przyjęcia Raportu z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla       Miasta i Gminy Mordy w 2013 rok.

          8.Sprawy różne.

          9. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej.

                                                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  (-) Kazimiera Pogorzelska


 22.06.2015r.

R.6122.4.2015                            Mordy, dnia 22 czerwca 2015r.

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

  Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w dniach 02.05.2015r. – 03.05.2015r. i 15.05.2015r.-16.05.2015r. na terenie Miasta i Gminy Mordy, które zostały potwierdzone  ekspertyzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy u których wystąpiła klęska niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, tj. przymrozków wiosennych mogą składać do Urzędu Miasta i Gminy  w Mordach wioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia          24 czerwca 2015r. Do właściwie wypełnionego wniosku producent rolny dołącza  wniosek o płatności  bezpośrednie  złożony w 2015r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa  www.mazowieckie.pl

Sprawę prowadzi: Teresa Kozioł-Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska Tel (25) 64125-402 wew. 572015-06-18

      Z racji przypadającego 25-lecia odnowienia samorządu terytorialnego burmistrz Jan Ługowski zaprasza do udziału obecnych i byłych radnych  w V Diecezjalnej Pielgrzymce Samorządowców i Parlamentarzystów do Sanktuarium Męczenników Podlaskich  w Pratulinie  28 czerwca 2015r.2015-06-18

   Uczestniczyliśmy w konferencji poświęconej systemom informatycznym i infrastrukturze w miastach,powiatach i gminach, na której przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego przedstawił  stan realizacji projektu "Opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych".  Uczestniczymy w tym projekcie.


2015-06-18

I N F O R M A C J A

Koło Łowieckie  LOT-HAZ  07-100 Węgrów, ul. Krasińskiego 6/7 informuje, że osobami uprawnionymi  i odpowiedzialnymi za likwidowanie  szkód łowieckich w sezonie 2015/2016 są:

OBWÓD  421 –     Tel. 504 100 960

 OBWÓD 254 – Tel. 600 212 257
2015-06-16

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY ogłasza przetarg nieograniczony(licytację)na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00011906/1, będącej własnością GMINY MORDY, oznaczonej             w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0602 ha, obręb 83

cena wywoławcza. 182 347,50 zł, brutto (w tym 23% podatek VAT 34 097,50zł.)

- wadium 25 000,00 zł,

- postąpienie minimalne. 1 830 zł,

Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych(las, Zalew i rzeka Muchawka). Na działce znajdują się zniszczone betonowe fundamenty domu- bez wartości rynkowej, do rozbiórki. Pełne media dostępne z ul. Brzozowej i z terenów przyległych, (miejska sieć wodociągowa, miejska sieć kanalizacyjna, miejska sieć gazowa, miejska sieć  c. o., sieć telefoniczna i sieć elektroenergetyczna).

W okolicy (na osiedlu wielorodzinnym i wzdłuż ul. Warszawskiej) znajdują się obiekty użyteczności publicznej : poczta, oddziały banków, pętla i przystanki autobusowe, punkty handlowe i  usługowe.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul.Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej w dniu 17 lipca 2015r. o godz. 11,00.  

(Więcej na BIP)2015-06-12

Uczestniczymy w realizacji projektów    „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Przygotowywane są obecnie dostawy infrastruktury teleinformatycznej w ramach  EA i BW. 


2015-06-12

SŁONECZNE LATO  - organizatorzy dziękują za  ciekawe propozycje programowe, zgłoszone dzisiaj. Zapraszamy do współpracy.


2015-06-11

Dzisiaj zespół koordynujący przygotowania  do  wakacyjnego wydarzenia kulturalnego  SŁONECZNE LATO, przedstawił Burmistrzowi Janowi Ługowskiemu harmonogram  prowadzonych prac.  W posiedzeniu zespołu uczestniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej  Ewa Jarocka i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego Grażyna Drabarek. Tegoroczny XVI Festyn  będzie 26 lipca od godziny 15:00 na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W programie  zaplanowany jest przegląd  twórców ludowych malowanie na szkle i płótnie, prezentacja twórców kultywujących folklor Mazowsza i Podlasia, koncerty zespołów muzycznych i wokalnych, wiele atrakcji dla dzieci i będzie też malowanie twarzy oraz mikrofon dla najmłodszych. Organizatorzy zapraszają do współpracy przedsiębiorców. Będzie też okazja do zaprezentowania własnej działalności gospodarczej. Zapraszamy również do przedstawienia  własnych propozycji programowych  festynu.


2015-06-11

Burmistrz  przypomina mieszkańcom, że Urząd Miasta i Gminy w każdy piątek czynny jest od godziny 10:00 do godziny 18:00.

Jutro piątek i w Urzędzie można też  przedstawić swoją sprawę do godziny 18:00.


2015-06-10

Burmistrz Jan Ługowski  dzisiaj uczestniczy w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w biurze LGD w Siedlcach.  Miasto i Gmina  Mordy jest członkiem  Stowarzyszenia.


2015-06-10

Konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Siedlcach zapraszają  25 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, w godzinach 9:00 – 13:00  na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszy unijnych w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

 

Każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematykę funduszy unijnych.


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

  DO  SĄDU OKRĘGOWEGO i  SĄDU  REJONOWEGO

w SIEDLCACH  w kadencji 2016– 2019

 

W związku z upływem z końcem 2015 roku obecnej kadencji ławników w sądach powszechnych,  Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach pismem z dnia 18 maja 2015 r. poinformował, że Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach ustaliło, iż Rada Miejska                  w MORDACH winna wybrać na kadencję 2016 – 2019 łącznie 5 ławników, z tego                   3 ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i 2 ławników do Sądu Rejonowego                  w Siedlcach, w tym 1 do orzekania w zakresie prawa pracy.

Ławnikiem może być osoba, która :

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)     jest nieskazitelnego charakteru,

3)     ukończyła 30 lat,

4)     jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)     nie przekroczyła 70 lat,

6)     jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)     duchowni,

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)     radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Mordach kandydatów na ławników upływa dnia 30 czerwca 2015 roku.

 Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są : prezesi właściwych sądów,  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,   co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta i gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydata na ławnika , dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

1.      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4.      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Wymienione powyżej dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9 lub pobrać ze strony  www.ms.gov.pl

     Zgłoszenia kandydatów na ławników składać należy w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9, piętro I, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 Zgłoszenia, które wpłyną po 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań formalnych określonych powyżej, Rada Miejska pozostawi bez dalszego biegu.

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów.

 Więcej czytaj w BIP.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY ogłasza przetarg nieograniczony(licytację)na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00011906/1, będącej własnością GMINY MORDY, oznaczonej             w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0602 ha, obręb 83

cena wywoławcza. 182 347,50 zł, brutto (w tym 23% podatek VAT 34 097,50zł.)

- wadium 25 000,00 zł,

- postąpienie minimalne. 1 830 zł,

Nieruchomość położona jest w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych(las, Zalew i rzeka

Muchawka). Na działce znajdują się zniszczone betonowe fundamenty domu- bez wartości

rynkowej, do rozbiórki. Pełne media dostępne z ul. Brzozowej i z terenów przyległych,

(miejska sieć wodociągowa, miejska sieć kanalizacyjna, miejska sieć gazowa, miejska sieć

c. o., sieć telefoniczna i sieć elektroenergetyczna).

W okolicy (na osiedlu wielorodzinnym i wzdłuż ul. Warszawskiej) znajdują się obiekty

użyteczności publicznej : poczta, oddziały banków, pętla i przystanki autobusowe, punkty handlowe i  usługowe.

            Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul.Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej w dniu 17 lipca 2015r. o godz. 11,00.  

(Więcej na BIP)


 

 Uczestniczymy w projekcie  Mazowszanie  w ramach, którego  powstanie  Lokalne Centrum Kompetencji.  W tych dniach rozpoczną się dostawy wyposażenia.


Obrazy można oglądać

O tym, że na swoją pierwszą wystawę malarską nigdy nie jest za późno, można się było przekonać 3 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. W Sali Teatralnej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy obrazów Marii Augustyny Kisielińskiej.

Na uroczystość przybyli: Jan Ługowski – burmistrz Mordów, Ewa Jarocka – przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach, Marek Gorzała – radny Powiatu Siedleckiego, najbliższa rodzina, przyjaciele i sąsiedzi malarki, mieszkańcy gmin Mordy oraz Zbuczyn. Nie zabrakło także dzieci i młodzieży - Jest to moja pierwsza wystawa od czasów nauki w liceum plastycznym w Lublinie. Po wyjściu za mąż poświęciłam malowanie na rzecz rodziny. Dopiero po 55 latach przerwy, ponownie wróciłam do mojej pasji – zdradza artystka. Maria Kisielińska chętnie odpowiadała na pytania publiczności i rozdawała autografy.           Wystawa będzie czynna do 30 czerwca 2015 r.          Wstęp wolny.

MS


 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Siedlcach

tel., fax. 256326018

e-mail: o-siedlce@piorin.gov.pl

 

 

 

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN Województwo: mazowieckie

Powiat:  siedlecki Agrofag: Nasionnica trześniówka Roślina: Czereśnia Data publikacji komunikatu: 03.06.2015r.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania nasionnicy trześniówki należy podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.

W połowie maja należy wywiesić żółte pułapki lepowe i na podstawie odłowionych owadów wykonywać zabiegi.

Wylot much rozpoczyna się zazwyczaj w końcu maja lub na początku czerwca, zbiegając się zazwyczaj
w czasie z kwitnieniem robinii pseudoakacji i trwa do połowy lipca. Samice składają jaja w miękiszu owoców najczęściej w okolicy szypułki najpierw na owocach odmian wcześnie dojrzewających a następnie
na odmianach późniejszych. Owad dorosły to mucha o długości ok. 5 mm z charakterystyczną żółtą tarczką na tułowiu oraz  przezroczystymi skrzydłami z ciemnymi poprzecznymi paskami. Objawy żerowania
to tzw. „robaczywienie” owoców, które są na ogół lekko wklęśnięte i miękkie.

 Czynnikami sprzyjające liczniejszemu wystąpieniu szkodnika:

·         ciepła i sucha pogoda w okresie lotu muchówek sprzyja składaniu jaja

·         deszczowa pogoda w okresie dojrzewania owoców ułatwia larwom zakończenie rozwoju (możliwy liczniejszy pojaw w kolejnym roku).

 Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się po przekroczeniu przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości czyli :

·        wykonać po 2-3 dniach regularnego odłowu much na pułapce po przekroczeniu przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości, czyli średnio na pułapkę 2 odłowione muchy

·         kolejny zabieg wykonać w zależności od przebiegu lotu much

·         w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować zabieg po wieczornym oblocie pszczół.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: mazowieckie Powiat:  siedlecki Agrofag: Septorioza plew pszenicy Roślina: Pszenica ozima Data publikacji komunikatu: 03.06.2015r.

Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza plew pszenicy. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  septoriozy plew pszenicy należy podjąć po przeprowadzeniu  obserwacji.

 

Pierwsze objawy choroby można obserwować już na siewkach jesienią. Wiosną porażane są  najpierw dolne liście roślin. Następnie patogen przenosi się na górne liście, dokłosie i kłos oraz poraża ziarniaki. Choroba występuje w większym nasileniu po łagodnej zimie i wilgotnych latach o zwiększonej ilości opadów. Warunkiem wystąpienia silnego zakażenia jest utrzymanie się zwilżenia liści przez okres 3-6 godzin przy temperaturze 20-24 o C. W korzystnych warunkach okres inkubacji (wylegania się ) choroby wynosi 7-14 dni.

 Czynnikami zwiększającymi ryzyko porażenia są:

·         zainfekowane ziarno

·         deszczowa pogoda wczesnym latem (od początku kłoszenia do końca kwitnienia)

·         obecność zainfekowanych resztek pożniwnych

·         uprawa odmian o niskiej słomie

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie.

 Po  stwierdzeniu objawów chorobę zwalcza się:

·         w fazie krzewienia, gdy występuje silne porażenie liści

·         pod koniec strzelania w źdźbło lub na początku kłoszenia, jeżeli objawy porażenia wystąpiły
na górnych liściach (5-10%  liści z plamami) i utrzymuje się duża wilgotność.

 Przy braku porażenia górnych liści, zabieg wykonuje się wtedy, gdy na kłosach występują pierwsze objawy choroby. Zabiegi można maksymalnie wykonywać do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka ochrony roślin.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: mazowieckie Powiat:  siedlecki Agrofag: Skrzypionki Roślina: Pszenica ozima  Data publikacji komunikatu: 03.06.2015 r. Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie  skrzypionek.

 Decyzję o sposobie i terminie zwalczania skrzypionek należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Na plantacjach pszenicy ozimej występują 2 gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami. Wiosną, gdy temperatura przekracza 10oC przelatują na rośliny żywicielskie. Jaja składane są od połowy maja do połowy czerwca. Po upływie około 2 tygodni wylegają się larwy. Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie w sprzyjających warunkach rozpoczyna się w II dekadzie kwietnia. Rozwojowi tych szkodników sprzyja ciepła pogoda w okresie wiosny. Zabiegi zwalczające przeprowadza się:

w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw
na 1 źdźble lub

·         w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw (obserwujemy wówczas larwy obu gatunków)

 

 

5 czerwca 2015 roku ( piątek )  w Urzędzie Miasta i Gminy jest dniem wolnym od pracy . Urząd  będzie nieczynny

Burmistrz Miasta i Gminy w Mordach informuje, że zostały ustalone dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 roku, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela:

1) 05 czerwca 2015 roku (piątek) w zamian za Święto Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2015 roku przypadające w sobotę.

                                                                     Burmistrz

                                                                (-) Jan Ługowski

 

W  M-GOK  przy ul. Parkowej 3 czerwca br. Burmistrz Jan Ługowski otworzył wystawę malarstwa Marii Kisielińskiej.

Wystawę można oglądać do 30 czerwca br.

 

 

         W wyborach 31 maja 2015r.do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w powiecie Siedleckim wybrani zostali

    - Radzikowski Piotr Grzegorz 

    -  Mikołajczuk Jarosław Ryszard.

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji DNIA DZIECKA wszystkim dzieciom dużo radości życzy 

BURMISTRZ

Jan Ługowski

 

Urząd Miasta i Gminy Mordy

prosi

   mieszkańców o nie wyrzucanie odpadów komunalnych w miejsca zabronione.

Obserwujemy, iż w dalszym ciągu trwa nielegalna praktyka podrzucania śmieci. Ludzie zaśmiecają lasy, przydrożne rowy, łąki i tworzą dzikie wysypiska śmieci.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o dbałość o swoją miejscowość

i o pozbywanie się odpadów komunalnych w sposb zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy, że odbierane są wszystkie odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane bez ograniczeń. Wystarczy w dniu odbioru wystawić je przez swoją posesję.

 

 Informacja

Informacja w sprawie wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół

 

W dniu 26 maja 2015 roku przeprowadzone zostały postępowania konkursowe w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów:

W związku z konkursem na dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach do Urzędu Miasta i Gminy Mordy wpłynęły dwie oferty złożone przez Panią Dorotę Chacińską i Panią Teresę Kozos. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach w osobie Pani Teresy Kozos.

 

W przypadku konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mordach do Urzędu Miasta i Gminy Mordy wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią Katarzynę Tarasiuk. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa wybrała Panią Katarzynę Tarasiuk jako kandydatkę na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mordach.

 

Do konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim przystąpiły dwie kandydatki. Oferty złożyły Pani Anna Bogusz oraz Pani Jolanta Wierzejska. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim.

 .

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy w Mordach informuje, że zostały ustalone dodatkowe dni wolne od pracy w 2015 roku, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela:

1) 05 czerwca 2015 roku (piątek) w zamian za Święto Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia 2015 roku przypadające w sobotę,

2)  24 grudnia 2015 roku (czwartek) w zamian za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2015 roku przypadający w sobotę.

                                                                Burmistrz

                                                         (-) Jan Ługowski

 

5 czerwca 2015 roku ( piątek )  w Urzędzie Miasta i Gminy jest dniem wolnym od pracy . Urząd  będzie nieczynny

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                   

2015-05-21

Ogłoszenie o obradach IX sesji Rady Miejskiej w Mordach w dniu 28.05.2015r.

Ogłoszenie 


2015-05-21

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wwyborczej nr 225 w Mordach w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego zarządzonych na dzień 31.05.2015r.

Obwieszczenie


2015-05-12

Komputerowe badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry).

W dniu:21.05.2015r. w Ośrodku Zdrowia „MEDYK” pl. Zwycięstwa 18 w Mordach
w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (25) 641-54-94
Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 21.05.2015r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy


2015-05-11

Zmagali się ze sztuką recytacji.

W tym roku a 20 dzieci wzięo udział w eliminacjach gminnych XXXII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, który obył się 5 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2015-05-11

Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

W tym roku obchodziliśmy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to druga w świecie, a pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Główne uroczystości odbyły się w Mordach.

więcej »


2015-05-08

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej Mordy.

Informacja 


2015-05-08

Zawiadomienie Koła Łowieckiego nr 44 BRZOZÓWKA.

Zawiadomienie 


2015-05-08

Zawiadomienie Koła Łowieckiego nr 52 "Lis".

Zawiadomienie


2015-05-08

„Z flagą w tle” w Radzikowie Wielkim.

2 maja br. już po raz czwarty na terenie Miasta i Gminy Mordy obchodziliśmy Dzień Flagi RP. Tegoroczna uroczystość odbyła się przy Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim. Na przystrojonym w biało-czerwone barwy placu przy szkole zgromadziło się ponad 100 uczestników. Przybyłych mieszkańców przywitał burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Na uczestników czekało wiele atrakcji: słodki poczęstunek przygotowany przez grono pedagogiczne i okolicznych mieszkańców, pieczenie kiełbasek przy ognisku, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych przy akompaniamencie akordeonu oraz gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.

więcej »


2015-05-06

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Radzikowie Wielkim.

3 maja br. w Radzikowie Wielkim odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Obchody zaczęły się uroczystym przemarszem druhów w szyku spod świetlicy wiejskiej do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewniła Orkiestra Dęta OSP Mordy pod batutą kapelmistrza Jacka Stokowskiego. Następnie ochotnicy spotkali się na skromnym poczęstunku w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim.

więcej »


2015-05-05

Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Obwieszczenia


2015-05-04

XXXII Konkurs Recytatorski Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.


2015-04-30

Komunikat o zagroeniu upraw roślin.

Komunikat.


2015-04-30

Darmowe podręczniki do nauki języka angielskiego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z możliwości otrzymania bezpłatnego podręcznika do nauki języka angielskiego. Akcja trwa do 10 maja 2015 r. Aby otrzymać darmowy podręcznik wystarczy wejść na stronę www.wkdk.pl/podrecznik i wpisać poniższy kod podczas rejestracji.

Kod upoważniający do odebrania darmowego podręcznika: PU1510

Dodatkowe informacje na temat akcji dostępne są pod nr telefonu: 78 681 76 55


2015-04-30

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy.

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”. Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

Informacja prasowa


2015-04-28

Uroczyste obchody 224. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach 224. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

o godz. 11.30 - Uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mordach

o godz. 13.00 - Uroczysta akademia przygotowana przez Gimnazjum Nr 1 w Mordach w Sali Teatralnej M-GOK-u w Mordach

 


2015-04-27

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że w dniach 28.04-11.05.2015r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

 

 


2015-04-27

Konkurs rozstrzygnięty.

Znamy już zwycięzców konkursu plastycznego Wielkanocna pisanka, którego organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. 21 kwietnia odbyło się wręczenie nagród i dyplomów.

więcej »


2015-04-27

IV Gminny Rajd Rowerowy "Z flagą w tle".

Już po raz czwarty odbędzie się Gminny Rajd Rowerowy „Z flagą w tle”. Tym razem na trasie Mordy - Radzików-Wielki. Impreza odbywa się w święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Rajdowcy wyruszą o godzinie 9.00 spod kościoła w Mordach w kilkunastoosbowych grupach pod opieką pilotów. Ok. 10.30 planowany jest przyjazd do Radzikowa Wielkiego na plac przy Zespole Szkół. Odbędą się tu ognisko, zabawy dla dzieci oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych. Każdy uczestnik otrzyma biało-czerwoną flagę.

Regulamin Rajdu


2015-04-24

GTO "Podlasianki" jadą do Drelowa.

Już w najbliższą niedzielę, 26 kwietnia, Grupa Teatru Obrzędowego "Podlasianki" weźmie udział w XIV Przeglądzie Teatrów Obrzędowych w Drelowie, gdzie zaprezentują spektakl obrzędowy pt. "Oblegacje". Nagrodą dla najlepszych spektakli będzie udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim.


2015-04-23

Gminna Olimpiada Wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, ekologii i przedsiębiorczości.

W dniu 23.04.2015r. w M-GOK w Mordach odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości i ekologii. Organizatorem Olimpiady był Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach. W Olimpiadzie wzięło udział 29 Pań z terenu Miasta i Gminy Mordy. Uczestniczki Olimpiady rozwiązały specjalnie przygotowany test zawierający 40 pytań. Nagrody w konkursie ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

Laureatki Olimpiady otrzymały następujące nagrody:
I miejsce – Krystyna Łastowiecka - blender
II miejsce – Beata Strąk - suszarka do włosów
III miejsce – Lilianna Bielak - młynek do kawy

Pozostałe uczestniczki Olimpiady otrzymały upominki w postaci drobnego sprzętu kuchennego.

[photogallery/photo00004664/real.htm]

2015-04-23

VIII Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej.

Już 21 maja br. w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się VIII Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej. Zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych z powiatów: siedleckiego, łosickiego, siemiatyckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, mińskiego, łukowskiego oraz garwolińskiego. Zgłoszenia do 14 maja!

Regulamin
Karta zgłoszenia


2015-04-22

Ogłoszenie o obradach VIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie


2015-04-21

Informacja o spisie wyborców.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spis jest udostępniony do wglądu od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w godzinach pracy urzędu. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.


2015-04-20

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

więcej »


2015-04-17

Występ "Krzymoszowianek".

W niedzielę 19 kwietnia 2015r. o godzinie 13.00 na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach podczas imprezy promocyjno-targowej "IX Wiosna na polu i w ogrodzie" wystąpi nasz lokalny Zespół Ludowy "Krzymoszowianki". Zapraszamy!


2015-04-16

Zaproszenie na Gminną Olimpiadę Wiedzy.

Urząd Miasta i Gminy Mordy oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Siedlcach zapraszają na Gminną Olimpiadę Wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym, ekologii i przedsiębiorczości, która odbędzie się 23 kwietnia br. o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9.


2015-04-16

"ECDL START dla mazowieckich kadr".

Projekt pod nazwą "ECDL START dla mazowieckich kadr" – to bezpłatne szkolenia z obsługi komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje znajdziecie również Państwo na stronie internetowej ecdl2.dobrakadra.pl


2015-04-15

Analiza wyników badań ankietowych.

Wczoraj nasi stażyści wzięli udział w pracach nad analizą wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w lutym i marcu br. przez Lokalną Grupę Działania, w której uczestniczy nasza Gmina. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców w sprawach najistotniejszych dla rozwoju Gminy, będącej czścią obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz zdiagnozowanie potencjalnych kierunków rozwoju regionu. Badanie prowadzone jest w związku z trwającymi przygotowaniami nowopowstałej LGD do aplikowania o środki w ramach Programu Leader PROW 2014-2020, a jego wyniki wykorzystane zostaną w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

[photogallery/photo00015141/real.htm]

2015-04-10

Punkt Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wsparcia Rodziny.


2015-04-10

Uczyli się zdobić wielkanocne jajka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zorganizował przed świętami Wielkiej Nocy warsztaty zdobienia jajek.

więcej »


2015-04-08

Zaproszenia na spotkania dyskusyjne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach dyskusyjnych dotyczących nowelizacji Zarządzeń w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, które odbędą się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

Harmonogram spotkań dyskusyjnych


2015-04-08

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w 2015 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2000 a 2008 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS.

więcej »


2015-04-07

Konferencja dot. zmian w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego.

W Sokołowie Podlaskim odbyła się konferencja, na której przedstawiono i omówiono podstawowe zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w zakresie drogowych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym, innym niż wykonywanie komunikacji miejskiej. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stanowi o pełnym wdrożeniu w Polsce przepisów rozporządzenia nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Reguluje także wiele innych spraw niezwiązanych z tym rozporządzeniem. Wdrażanie w życie ustawy spowodowało powstanie wielu wątpliwości. Każdy powstały problem został omówiony wraz ze wskazaniem przepisów prawnych zawartych w ustawie lub rozporządzeniu nr 1370, a także w innych ustawach lub krajowych aktach wykonawczych.


2015-04-02

Konkursy w przygotowaniu.

W przygotowaniu są ogłoszenia o konkursach na dyrektora Zespołu Oświatowego im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz Zespołu Szkół im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza. Będą one w niedługim czasie zamieszczone.


2015-04-02

Informacja.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że świetlica socjoterapeutyczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach przy ul. Parkowej 9 w piątek 3 kwietnia i we wtorek 7 kwietnia będzie otwarta w godzinach od 9.00 do 17.00.


2015-03-26

1% podatku dla Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach!


2015-03-26

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR).

Od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej składający PIT-37 będą mogli pobrać wstępnie wypełnione  zeznanie podatkowe, przez Administrację Podatkową.

Informacja prasowa.


2015-03-25

NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu!

W dalszym ciągu przypomina sie i zwraca uwagę na nie wypalanie traw. W dniu dzisiejszym jednostka OSP Wielgorz brała udział w 2-godzinnej akcji gaśniczej w rejonie rzeki Liwiec, na łkach. Wypalanie traw stanowi zagrożenie dla ludzi i przyrody. Grozi za to utrata dopłat bezpośrednich przez rolników.

Mazowiecka Straż Pożarna ostrzega - wypalanie traw jest zabronione!

 


2015-03-25

Spotkanie z Burmistrzem - 22.03.2015r.

W ostatnią niedzielę, tj. 22 marca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski spotkał się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach z mieszkańcami miasta i przedsiębiorcami. W czasie spotkania omówiono bieżącą działalność gminy, dokonane oraz przewidywane inwestycje i bieżącą realizację zadań własnych gminy. Burmistrz wyraża serdeczne podziękowanie mieszkańcom miasta i przedsiębiorcom za liczne zainteresowanie prezentowaną problematyką.


2015-03-25

Ogłoszenie o obradach VII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie


2015-03-25

W marcu uczestniczyliśmy w spotkaniu, które odbyło się w Gmachu Sejmu RP.

W trakcie spotkania zapoznano uczestników ze środkami na jakie jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW w 2015 roku. Przybliżono też pracę Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego oraz działalność Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządności. Przedstawiono również dotychczasową pracę Klubu Liderów Samorządowych „Poznańska” Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.


2015-03-24

Ogłoszenie o nie dokonaniu wyboru oferty w postępowaniu ofertowym na wykonanie zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

Ogłoszenie


2015-03-23

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 marca 2015 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję.

Informacja


2015-03-20

Seminarium „Inspiracje dla rozwoju lokalnego”.

Dnia 11.03.2015 roku w Urzędzie Miasta Siedlce w ramach projektu „Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się seminarium „Inspiracje dla rozwoju lokalnego”. Wzięli w nim udział Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski oraz Sekretarz Miasta i Gminy Mordy Pan Mirosław Łukowski. Podczas seminarium omówiono kwestie związane z rozwojem lokalnym, zastępowaniem pracy ludzi pracą maszyn i społecznym wymiarem adaptacyjności na poziomie lokalnym. Dyskutowano również nad wyzwaniami stojącymi przed mazowieckimi samorządami lokalnymi, nowymi formami zatrudniania i organizacji pracy.


2015-03-20

NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu - kampania społeczna.

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. W 2014 r. na Mazowszu odnotowano ponad 60-procentowy wzrost liczby pożarów traw.

Mazowiecka Straż Pożarna ostrzega - wypalanie traw jest zabronione, zagraża życiu, niszczy przyrodę.


2015-03-18

Apel do mieszkańców - sprzątajmy po swoich psach.

Apel


2015-03-17

Wielkanocny konkurs.

Po raz kolejny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach ogłosił konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”. W tym roku termin zgłaszania prac mija 3 kwietnia.

Konkurs jest jednoetapowy. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od wyobraźni  autora. Każdy uczestnik ma za zadanie wykonać pracę indywidualnie dowolną techniką.

więcej »


2015-03-16

Specjalnie dla kobiet.

Ponad 170 osób przybyło na IV Gminny Dzień Kobiet, którego organizatorami są Burmistrz Miasta i Gminy Mordy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Na panie czekało wiele atrakcji.

więcej »


2015-03-16

Wnioski o dotację dla spółek wodnych działających na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Informacja


2015-03-13

Zaproszenie na spotkanie.


2015-03-12

Nabór na zajęcia dla młodzieży.


2015-03-12

Zaproszenie na ping-pong i Klub Karciany.


2015-03-11

Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej – ASF.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.

Ulotka


2015-03-09

Zapytanie ofertowe.

"Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Mordy oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt".

Zapytanie ofertowe


2015-03-09

Zawiadomienie o wyborach sołtysa - sołectwo Ptaszki.

Na dzień 10 marca (wtorek) o godz. 14.00 w domu sołtysa zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w Ptaszkach. Jeżeli zebranie nie odbędzie się w pierwszym terminie, ustala się drugi termin godz. 14.20.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski


2015-03-09

Frekwencja dopisała.

Prawie 40 pań i panów wzięło udział w Maratonie Zumby, który odbył się 8 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2015-03-09

Pierwsza rocznica „Krzymoszowianek”.

Zespół Ludowy „Krzymoszowianki” powstał rok temu. Na początku marca świętował pierwszą rocznicę swego istnienia.

więcej »


2015-03-09

IV Gminny Dzień Kobiet.


2015-03-09

Jarmark pełen atrakcji.

Obecnie, jak przed wiekami, jarmark w Mordach odbywa się w pierwszy czwartek po dniu św. Kazimierza. W tym roku miał on miejsce 5 marca.

więcej »


2015-03-06

Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz!

Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe hasło, związane z problemem wypadków podczas obsługi zwierząt. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze za leży od warunków jego bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwierzętom odpowiedniej przestrzeni do życia oraz pożywienia i wody, traktowanie ich przyjaźnie, zmniejsza ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a przestrzeganie higieny podczas ich obsługi zapobiega zakażeniom chorobami odzwierzęcymi.

List do rolników.


2015-03-06

Zaproszenie na szkolenie.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Siedlcach zaprasza na szkolenie "Zasady udzielania płatności bezpośrednich w roku 2015”, które odbędzie się dnia 12.03.2015. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

 


Zobacz też:Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15