Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle”, który odbędzie się w dniu 2 maja 2016 r. w święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczny program obejmuje rajd rowerowy z Mordów przez Stok Ruski do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki, wspólne ognisko, śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych oraz zabawy rekreacyjne. Rajd ma na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności. Każdy Uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić odpowiednią Kartę Zgłoszenia i złożyć ją do siedziby Organizatora do dnia 2 maja 2016 r. do godziny 13:00.

W załączeniu Regulamin V Gminnego Rajdu Rowerowego oraz Karty zgłoszeń do rajdu (dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich).

REGULAMIN Rajdu Rowerowego w gminie MORDY.pdf
Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej.pdf
Karta zgłoszenie do rajdu dla osoby niepełnoletniej.pdf


Regulamin IX Festiwalu Piosenki_Europejskiej.pdf
KARTA ZGŁOSZENIA_IX_Festiwal_Piosenki_Europejskiej.pdf

2016-04-27BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY
ogłasza

przetarg nieograniczony(licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedlcach przy ulicy Brzozowej 8, ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00011906/1, będącej własnością GMINY MORDY, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0602 ha, obręb 83

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9 w sali konferencyjnej w dniu 31 maja 2016r. o godz. 11:00.

Więcej informacji: http://mordy.pl/przetargi.htm

Ogłoszenie o przetargu w formacie pdf

 2016-04-21


Wczoraj późnym popołudniem, na zaproszenie burmistrza Jana Ługowskiego, gminę Mordy odwiedził wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy burmistrz zapoznał wicewojewodę z realizowanymi bieżącymi zadaniami w mieście i na terenie gminy. Przedstawione zostały koncepcje przygotowywanych obecnie przedsięwzięć do realizacji.

2016-04-14


W ramach akcji informacyjnej prowadzonej z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w dniu dzisiejszym, w godzinach rannych, do Mordów przyjechał specjalnie oznakowany „Bus 500+”.

Przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach udzielali konsultacji i pomocy w uzyskaniu świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o programie i formularze wniosków do pobrania znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:  http://mordy.pl/500_plus.htm

2016-04-13


2016-04-08


INFORMACJA 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w dniu 14.03.2016r. przypominamy, że wszyscy chętni do wzięcia udziału w planowanym projekcie budowy instalacji kolektorów słonecznych proszeni są o złożenie deklaracji o przystąpieniu do projektu oraz sfinansowaniu budowy instalacji kolektorów w części przypadającej na właściciela nieruchomości, tj. kwoty ok. 5.000 – 5.500 zł.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy do dnia 11.04.2016r. (pok. nr 5, I piętro). Druki deklaracji można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, dostępne są również w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania:
1.  Oświadczenie o własności nieruchomości w formacie pdf  i edytowalnej doc 
2.  Oświadczenie o wpłacie - w formacie pdf i edytowalnej doc

 

Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy (w pok. nr 5) można nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf

2016-04-07


I N F O R M A C J A

Informujemy, że w okresie marzec - czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN jak również poprzez stronę internetową www: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl.

Wypełniając ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełnienia ankiety znajdują się na stronie: https://azotany.mggp.com.pl.

Zapraszamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.


2016-04-06


2016-04-05


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle”, który odbędzie się w dniu 2 maja 2016 r. w święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczny program obejmuje rajd rowerowy z Mordów przez Stok Ruski do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyczółki, wspólne ognisko, śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiadnych oraz zabawy rekreacyjne. Rajd ma na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności. Każdy Uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić odpowiednią Kartę Zgłoszenia i złożyć ją do siedziby Organizatora do dnia 2 maja 2016 r. do godziny 13:00.

W załączeniu Regulamin V Gminnego Rajdu Rowerowego oraz Karty zgłoszeń do rajdu (dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich).

REGULAMIN Rajdu Rowerowego w gminie MORDY.pdf
Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej.pdf
Karta zgłoszenie do rajdu dla osoby niepełnoletniej.pdf

2016-04-04Załącznik: Wniosek o oszacowanie szkód


Z A P R O S Z E N I E

Osoby zainteresowane współtworzeniem diagnozy problemów Miasta i Gminy Mordy na tle zastosowania nowoczesnych technologii oraz posiadające pomysły na zastosowanie narzędzi nowo-technologicznych w obszarach problematycznych zapraszam na spotkanie.

Odbędzie się ono w dniu 29 marca 2016r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mordy.

 (-) Ewa Elżbieta Jarocka              
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach

 

2016-03-25
2016-03-24


 

17 marca 2016 r. w sali widowiskowej „Podlasie” w Siedlcach realizowany był ogólnopolski program „Wygraj Szansę”. Wzięła w nim udział uczennica Zespołu Oświatowego w Mordach - Karolina Kruk – wyłoniona podczas przesłuchań gminnych.

Korzystając z posiadanego talentu wyśpiewała piosenkę z repertuaru Anny Jantar - „Zawsze gdzieś czeka ktoś”.

Do występu solistkę przygotował Pan Jacek Zdanowski.

2016-03-22


Deszcz jarmarkowi niestraszny

Zgodnie z dawną tradycją jarmark w Mordach odbywa się w pierwszy czwartek po dniu św. Kazimierza. W tym roku miał on miejsce 10 marca.

Jarmark uroczyście rozpoczęła Orkiestra Dęta OSP Mordy, po czym oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz Mordów, Jan Ługowski. Historia Jarmarku na Kazimierza sięga jeszcze XVII w., gdy król Jan Kazimierz nadał miastu Mordy przywilej jego organizowania. Jarmark ten nie jest tak wielki jak dawniej, ale jeszcze dziś da odczuć się specyficzny klimat tego dnia, wywołany nadchodzącą wiosną, kramami, dużym zjazdem kupców i okolicznych mieszkańców. - Mimo deszczowej pogody, frekwencja dopisała i jarmark uznaję za udany. Przybyło blisko 500 osób – powiedział burmistrz Mordów.

Jak co roku, nie zabrakło stoisk rękodzielniczych i artystów ludowych. W namiotach targowych sprzedawcy zachęcali do kupna m. in. produktów spożywczych wykonanych według  tradycyjnych receptur, ubrań, zboża czy przedmiotów codziennego użytku. W części artystycznej wystąpili: zespoły ludowe: „Podlasianki” i „Krzymoszowianki” oraz akordeonista Wiesław Iwanowski. Okolicznościowe teksty jarmarczne zaprezentowali Mieczysław Szewczuk i Barbara Chromiec. Dużą publiczność przyciągnął specjalny gość imprezy – Zespół Pieśni i Tańca PASIEKA z Platerowa. Rys historyczny jarmarku przygotowała młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Mordach. Wydarzeniu towarzyszyła loteria fantowa zorganizowana przez miejscową bibliotekę publiczną. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości czytelniczych. Na stoisku loteryjnym można było kupić także tomiki z twórczością Ireny Ostaszyk – patronki biblioteki.

Organizatorami jarmarku w tym roku byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach oraz Zespół Oświatowy w Mordach. Patronat medialny sprawowali: Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, „Echo Katolickie”, „Życie Siedleckie” oraz „Ogłoszeniowa”. Głównymi sponsorami jarmarku byli: Zakład Mi��sny „Wierzejki” oraz piekarnia Aleksandry Zając w Mordach.

WLP


Z myślą o kobietach

Blisko 200 osób przybyło na V Gminny Dzień Kobiet, który odbył się 8 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. Na panie czekały liczne atrakcje.

Na początku imprezy życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył burmistrz Mordów Jan Ługowski. Każda z przybyłych pań otrzymała z rąk burmistrza i dyrektora M-GOK-u specjalne życzenia, które były jednocześnie receptą na szczęśliwe życie. W części artystycznej wystąpiła młodzież z miejscowego gimnazjum. Zaprezentowała ona panteon kobiet zasłużonych dla Polski i świata oraz wystawiła spektakl „Baby, ach te baby” w reż. Jolanty Stańczuk i przygotowaniu wokalnym Małgorzaty Pasterskiej. Wystąpiły także grupy działające w ośrodku kultury. Grupa Tańca Nowoczesnego Indigo Dance Art wykonała układ hip-hopowy „Wilki” w choreografii Kai Łuczak. Z kolei Młodzieżowa Grupa Gitarowa STALOWE STRUNY zagrała i zaśpiewała kilka utworów ze specjalną dedykacją dla kobiet. Duża niespodzianką dla publiczności były 2 skecze w wykonaniu grupy kabaretowej z Radzikowa, które rozbawiły całą salę do łez.

Duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty zdrowia i urody, które poprowadzili przedstawiciele firmy FOREVER. Oprócz wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia, panie dowiedziały się jak odpowiednio dbać o swój wygląd zewnętrzny. Podczas Gminnego Dnia Kobiet nie zabrakło słodkiego poczęstunku przy kawie i herbacie. Sponsorami atrakcji była firma FOREVER oraz ZP-U Henryk Matejczuk w Mordach.

Organizatorami tegorocznego Dnia Kobiet w Mordach byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”. Patronat medialny sprawowali: „Echo Katolickie” oraz „Życie Siedleckie”.

PK


2016-03-18


INFORMACJA 

  Miasto i Gmina Mordy zamierza podjąć starania o  pozyskanie środków na realizację budowy instalacji  kolektorów słonecznych w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE)”. Nabór wniosków, zgodnie z harmonogramem na 2016r., planowany jest w maju br.

  Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do złożenia deklaracji o przystąpieniu do projektu oraz sfinansowaniu budowy instalacji kolektorów w części przypadającej na właściciela nieruchomości, tj. kwoty ok. 5.000 – 5.500 zł.

  Wypełnione deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy do dnia 11.04.2016r. (pok. nr 5, I piętro).
 
Druki deklaracji można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, dostępne są również w załącznikach do niniejszej informacji.

Załączniki do pobrania:
1.  Oświadczenie o własności nieruchomości w formacie pdf  i edytowalnej doc 
2.  Oświadczenie o wpłacie - w formacie pdf i edytowalnej doc
 

Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy (w pok. nr 5) można nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf

2016-03-142016-03-11


2016-03-04


podatek1.jpg

 SZANOWNI PAŃSTWO

W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Mordach  rozpoczęła  współpracę z Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym”. Celem tej współpracy jest pozyskanie 1% środków finansowych dla naszej szkoły przekazywanych przez osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT. Wielu rodziców i przyjaciół szkoły przeznaczyło swój 1% odpis podatku dla naszej placówki. Pozyskaliśmy dzięki temu ponad 1100 zł, które przeznaczyliśmy na działalność statutową szkoły. Za wpłaty wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Również i w tym roku zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku należnego Urzędowi Skarbowemu za 2015 rok ze wskazaniem na Szkołę Podstawową w Mordach

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wspomożenia naszych starań na rzecz polepszenia warunków nauki uczniów naszej szkoły. Prosimy o przekazanie naszej prośby Państwa Bliskim, Znajomym oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły i zapoznanie się ze szczegółami akcji na stronie Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym”
fsmm.pl

PRZEKAŻMY 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ!

Numer KRS - 0000270261

Cel szczegółowy 1% - SP Mordy 5392Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbywa się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:
· 11-13 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w największych miastach w Polsce będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet;
· 16 kwietnia we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane dni otwarte, podczas których pracownicy administracji podatkowej będą pomagać podatnikom przy składaniu PIT-ów;
· w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową;
· w Ministerstwie Finansów oraz w urzędach skarbowych będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników – ich terminy będę podawane na bieżąco;
· w ostatnich dniach kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe będą pracować dłużej – terminy także będę podawane na bieżąco;
· na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.

Strona http://www.szybkipit.pl zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych. Z kolei na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Akcja Szybki PIT jest też obecna na Facebooku.

Przypominamy, że w 2016 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (sobota), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

2016-03-04


2016-02-29


2016-02-25


2016-02-22


Komunikat dotyczący opłat środowiskowych

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2015 w załączeniu zamieszczamy komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczący opłat środowiskowych.

Więcej informacji, w tym wzory wykazów i sprawozdań oraz numery kont można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - www.wcm.mazovia.pl - pkt. 6 Opłaty środowiskowe (http://www.wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.-oplaty-srodowiskowe).

Komunikat dot. opłat środowiskowych.pdf

2016-02-19


W dniach 5-6 marca 2016 roku na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbędzie się IX edycjia Targów Rolniczych AGRO-PARK 2016.

Targi Rolnicze AGRO-PARK to bardzo ważne i cieszące się wielką popularnością święto dedykowane branży rolniczej umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzenie horyzontów poprzez udział w fachowych konferencjach czy warsztatach.

Wstęp na Targi jest bezpłatny!

W załączeniu PLAKAT_AGROPARK_2016.pdf

2016-02-19


 

BEZPIECZNIE NA WSI -

NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

 

Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje’’

 

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem  a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 4 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.
           Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w okresie letnim w gospodarstwie rolnym.
         Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie.

                                        PT KRUS w Siedlcach

                                        ul.Brzeska 39

                                        08-110 SIedlce

                                        tel. 25- 644-16-40,

                                fax. 25-640-93-29

                                e-mail : siedlce@krus.gov.pl

 

·   w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami
Regulamin - Zarządzenie 2 na 2016 Dyrektora OR KRUS ws Konkursu dla Dzieci.pdf
NOWY Formularz zgłoszeniowy 2016.pdf

2016-02-11


OGŁOSZENIE

         Niniejszym informuję, że w dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mordach, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach przy ul. Kilińskiego 9.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Wnioski do porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.

4.       Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.

5.   Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

6.       Sprawozdanie Radnych z działalności w 2015 roku.

7.       Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.

8.   Informacje dotyczące bieżącej działalności komisji Rady Miejskiej.

9.      Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

  a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok,

 b)    wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2016 – 2025,

 c)      wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Mordy,

  d)  zmiany Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

  e)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 w Mordach na 2016 rok,

 f)   przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Mordach na 2016 rok.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Ewa Elżbieta Jarocka

2016-02-09


2016-02-08


2016-02-05


Jubileusz 100-lecia urodzin

W dniu 3 lutego 2016r. swoje 100-letnie urodziny obchodził Pan Czesław Wołosiak, mieszkaniec wsi Leśniczówka. Z tej wyjątkowej okazji niecodziennego Jubilata odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach Pani Magdalena Zdanowska oraz przedstawiciele ZUS Siedlce.

Dostojnemu Jubilatowi przedstawiciele samorządu i ZUS w Siedlcach w obecności najbliższej rodziny złożyli najlepsze życzenia, wręczyli kwiaty, upominek oraz list gratulacyjny z odpisem aktu urodzenia z 1916 roku.

Pan Czesław Wołosiak urodził się 03.02.1916 roku w Krzymoszach. Jest synem Stanisława i Katarzyny z domu Małycha. Miał pięcioro rodzeństwa – dwie siostry i trzech braci. Ukończył szkołę podstawową w Cielemęcu. W 1954 roku ożenił się z Ireną Wołosiak z domu Michalak, z którą przeżył 56 lat. Jubilat ma 3 dzieci, 9 wnuków i 8 prawnuków.

Pan Czesław czynnie uczestniczył w II wojnie światowej. Podczas kampanii wrześniowej został internowany do Rumunii, po czym trafił na pół roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Majdanku, skąd udało mu się uciec. Walczył o odzyskanie niepodległości w partyzantce. Po wojnie zajmował się gospodarstwem rolnym oraz stróżował w Kółku Rolniczym w Krzymoszach. Jubilat przeżył w swoim życiu wiele chwil radosnych, jak też i dramatycznych, uczestnicząc w doniosłych i trudnych losach naszej Ojczyzny.

Panu Czesławowi gratulujemy tego pięknego jubileuszu i życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, radości oraz wielu szczęśliwych lat życia.

2016-02-04


 

Kwalifikacja wojskowa 2016

      Informujemy, że zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej ustalonym Zarządzeniem Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojew��dzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016r. na terenie województwa mazowieckiego, kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1997 roku na terenie Miasta i Gminy Mordy przeprowadzona zostanie w dniach: 3 i 4 marca 2016 roku przy ul. Składowej 39 w Siedlcach.
Termin stawiennictwa kobiet ustalono na dzień 30 marca 2016 roku.

2016-02-04


2016-02-01


 

INFORMACJA

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.
Zarządzenie_nr_10_2016.pdf

Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli.
Zarzadzenie_nr_7_2016.pdf

Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.
Zarządzenie_nr_6_2016.pdf

2016-01-292016-01-29

2016-01-29


INFORMACJA

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zostały opublikowane następujące uchwały Rady Miejskiej w Mordach:

Uchwała NR XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10185)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10185/

Uchwała NR XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10188)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10188/

Uchwała NR XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 08.12.2015r., poz. 10189)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2015/10189/

Uchwała NR XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok z załącznikami (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 25.01.2016r., poz. 784)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/784/

Uchwała NR XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 12.01.2016r., poz. 277)
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/277/

Teksty uchwał:
UCHWAŁA NR XVI/86/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/89/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/90/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVI/99/2015.pdf
UCHWAŁA NR XVII/106/2015.pdf

2016-01-29


Wszystkim, którzy trwali w radości Bożego Narodzenia
angażując się w Gminne Spotkanie z Kolędą 24 stycznia 2016r.
w Sali Teatralnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – składamy serdeczne podziękowanie
.

Orkiestrze Dętej OSP w Mordach, zespołom ludowym Podlasianki, Złote Kłosy, Krzymoszowianki, Chórowi Seniora z Czepielina, dzieciom i młodzieży należącym do sekcji i zespołów działających przy Ośrodku Kultury w Mordach - za występy artystyczne. Organizatorom - za zaangażowanie, zaś mieszkańcom, w tym Radnym Rady Miejskiej w Mordach oraz Radnym Powiatu Siedleckiego - za obecność i wspólne kolędowanie.

Ewa Jarocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach
Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

2016-01-28


Testy HIV: bezpłatnie, anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych Ulotka_HIV.pdf

2016-01-22


2016-01-20XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są:
·        
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
·        
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
·        
Państwowa Inspekcja Pracy,
·        
Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

W załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie
Regulamin Konkursu BGR.pdf
Zgłoszenie do Konkursu zał. nr 1.pdf

2016-01-20


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych będących w ich posiadaniu, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Nie wszyscy podatnicy dopełnili powyższego obowiązku.
Przedmiotowe informacje zbierane są do celów ewidencyjnych i podatkowych (uwaga: na podstawie § 2 pkt 4 uchwały Nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień z tego podatku na 2016 rok, budynki i lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Mordy są zwolnione z podatku od nieruchomości).

Druk informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz znajduje się w formie papierowej w Referacie Finansowo-Księgowym w pokoju nr 19, w którym należy składać w/w informacje.

Druki do pobrania dostępne są również w zakładce "Jak załatwić sprawę" pod adresem http://www.mordy.pl/info_podatek_nieruchomosci.htm

Załączniki:
Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.pdf

Informacja o nieruchomościach, obiektach, gruntach i lasach.doc

2016-01-18


2016-01-15


2016-01-14


INFORMACJA

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła weekendowe połączenia Warszawy z Trójmiastem – pociąg „Słoneczny” oraz z Krakowem – pociąg „Dragon”. Pociągi te kursują w soboty i niedziele do 12 marca 2016 r. na trasach Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Kraków Główny – Warszawa Wschodnia. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.mazowieckie.com.pl.

„Słoneczny” oraz „Dragon” składają się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Ich prędkość maksymalna to 160 km/h. Podróż jest szybka i komfortowa. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Podróżny, który zechce zabrać ze sobą rower, doceni możliwość skorzystania ze stojaków na rowery. W pociągach dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży czuwa uprzejma obsługa.

Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Dragon” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach. Honorowane są zniżki ustawowe, dodatkowo w cenie biletu można zabrać ze sobą rower lub psa. Zakupu biletu można dokonać w kasach biletowych, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu.

2016-01-12


INFORMACJA

Informujemy, że istnieje możliwość składania w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach wniosków o dofinansowanie w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięć w zakresie demontażu, odbioru i utylizacji azbestu (eternitu) z pokryć dachowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.

Łączna pomoc może wynieść do 85% koszt��w. Różnicę pomiędzy całością kosztów utylizacji azbestu a dofinansowaniem WFOŚiGW w Warszawie pokrywa posiadacz wyrobów azbestowych.
Przed złożeniem wniosku winno być dokonane zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Starostwo Powiatowe.
Termin składania wniosków: 29.01.2016r.
Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel. (25) 641-54-02 wew. 57
Załącznik - Informacja_azbest.pdf

2016-01-11
 


 logo wybory 2015

logo strony obywatel


RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15