Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Przetargi
Jak załatwić sprawę?
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
Bezpieczna Gmina
Biuletyn Informacyjny
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
Świetlica
ZEAS
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportowe
TPM Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o obowiązku terminowego wnoszenia wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Termin upływa 15 dnia każdego miesiąca. Opłatę należy wnosić bez wezwania w kasie lub na konto bankowe Urzędu.

2014-09-15

Nabór na nowy sezon.


2014-09-15

Miasto i Gmina Mordy gościła kolarzy z całej Polski.

W dniu 14 sierpnia br. w godzinach przedpołudniowych miasto i gmina Mordy gościła kolarzy z całej Polski. W organizowanym przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce oraz okolicznymi gminami rozegrany został Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym.

więcej »


2014-09-11

Dożynki Gminno-Parafialne w Radzikowie Wielkim.


2014-09-11

O historii Polski w XVII wieku.

Dużym zaciekawieniem cieszyło się I Spotkanie z Historią Ojczystą zorganizowane 6 września przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Modach.

więcej »


2014-09-11

Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego.

We wrześniu br. mija 20 lat działalności Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz 15 lat funkcjonowania Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera. W Polsce brak systemowych rozwiązań podejmujących problem opieki nad chorym na Alzheimera i wsparcia dla jego opiekun, który swoją pracę wykonuje 24 godzina na dobę.

Choroba Alzheimera, ze względu na swoją częstość występowania i rodzaj zaburzeń jakie powoduje, stanowi szczególny problem, nie tylko medyczny, ale i społeczny. Najnowsze dane opublikowane w czerwcu 2014 r. podczas spotkania państw grupy G-8 w Londynie wskazuję, że od roku 2010 liczba chorych na Alzheimera wzrosła o 17% i jest ich obecnie na świecie 44 miliony – w roku 2009 było 36 milionów.

więcej »


2014-09-09

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”.

Szkoły z terenu Miasta i Gminy Mordy zakwalifikowały się do udziału w projekcie edukacyjnym pn.”Moja przyszłość”, który ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

więcej »


2014-09-09

Zaczytani w Trylogii.

W sobotę, 6 września, w parku przy pałacu w Mordach odbyła się akcja Narodowego Czytania Trylogii. Wybrane fragmenty dzieł Henryka Sienkiewicza przeczytali przedstawiciele wszystkich pokoleń – od młodzieży po seniorów.

więcej »


2014-09-09

Kulturalne wakacje.

Tegoroczna oferta zajęć wakacyjnych w gminie Mordy była bardzo bogata. Z propozycji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk skorzystało ponad 240 dzieci.

więcej »


2014-09-04

Komunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego.

Apel do Producentów owoców i warzyw.
Nowy formularz powiadomienia o zamiarze wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem.


2014-09-03

I Spotkanie z Historią Ojczystą.


2014-09-03

Pożegnali wakacje.

Ponad 40 dzieci i młodzieży uczestniczyło w pikniku „Pożegnanie wakacji”, który odbył się 30 sierpnia w Leśniczówce.

więcej »


2014-09-03

O bezpieczeństwie w bibliotece.

Duże zaciekawienie wśród dzieci wzbudził piknik edukacyjny „Sieci@ki.pl na wakacjach”, który zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

więcej »


2014-09-02

Ogłoszenie o obradach XLV sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-09-01

Narodowe Czytanie Trylogii w Mordach.


2014-08-27

Pożegnanie wakacji w Leśniczówce!


2014-08-26

ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem.

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.
Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

FORMULARZ - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców lub warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem.


2014-08-26

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

W sierpniu 2014 r. szkoły podstawowe  otrzymały dla każdego dziecka I część bezpłatnego elementarza (następne trzy części później) oraz dotację celową na zakup ćwiczeń i podręczników do języka angielskiego. W związku z powyższym prosimy nie kupować dzieciom podręczników i ćwiczeń.


2014-08-26

Konkurs "Alkohol ma smak łez".

Fundacja DONUM Zaprasza dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Mordy w wieku 6-18 lat do udziału w konkursie „ALKOHOL MA SMAK ŁEZ”.

Tematyką konkursu jest wpływ nadużywania alkoholu na życie rodzinne, wyrażanie uczuć i emocji związanych z nadużywaniem alkoholu przez najbliższych i radzenie sobie z nimi, dostrzeganie postawy współuzależnienia. Prace plastyczne w dowolnej technice i formacie, wiersz lub opowiadanie - max. 2 strony A-4 należy składać w Czytelni Biblioteki Publicznej, ul Parkowa 2, 08-140 Mordy - do 19 września 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu - 26 września 2014r.


2014-08-21

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Krzymoszach.

W dniu 10 sierpnia 2014r. w Krzymoszach odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięły udział 4 drużyny. Na zawody przybyli zaproszeni goście m.in. pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Mirosław Łukowski. Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Sędzią głównym zawodów był kpt. Jacek Tomasiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Najlepsza w tegorocznych zmaganiach okazała się Ochotnicza Straż Pożarna z Wielgorza.

więcej »


2014-08-21

Przygotowania do nowego roku szkolnego.

W szkołach trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 polegające na poprawie estetyki obiektów. Przy szkole podstawowej w Mordach trawa renowacja skarpy przy sali gimnastycznej wraz z układaniem kostki brukowej. Dobiega  koniec prac budowlanych związanych ze zmianą konstrukcji dachu  na  budynku Gimnazjum i rozbudowa o wiatrołap przy wejściu głównym do budynku szkoły. Prace z zgodnie z umową zakończone będą do 15 października, jednakże większość prac w jest już wykonana. Od 1 września zajęcia odbywać się będą bez zakłóceń. 26 sierpnia br. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego dokona oceny przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz wizytacji placówek.


2014-08-21

Patriotycznie w Choinie Ostojskiej.

Co roku 15 sierpnia w Ostojach (gm. Mordy) odbywają się uroczystości związane z dniem Wojska Polskiego. W lesie potocznie zwanym „Choiną Ostojską” znajduje się grób żołnierza Wojciecha Karczmarczyka z Małopolski, który zginął z rąk sowietów podczas najazdu bolszewików na ziemie polskie w 1920 roku.

więcej »


2014-08-21

Złote Gody w Mordach.

W tym roku 8 par małżeńskich z gminy Mordy świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 14 sierpnia w ośrodku kultury w Mordach.

więcej »


2014-08-21

Kozucha Kłamczucha.

To tytuł spektaklu jaki został wystawiony w świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach we współpracy z firmą Provident Polska.

więcej »


2014-08-21

Lipiec pełen atrakcji!

Dzieci i młodzież z gminy Mordy nie nudzą się. Zajęcia plastyczno-manualne, warsztaty z autoprezentacji i komunikacji, gry i zabawy animacyjne, malowanie kredą i palcami to tylko niektóre atrakcje jakie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach.

więcej »


2014-08-21

Słoneczny jubileusz.

Już po raz XV odbył się coroczny festyn „Słoneczne Lato” w Mordach. 3 sierpnia plac przy ośrodku kultury w Mordach zamienił się w teren pełen atrakcji i koncertów.

więcej »


2014-08-07

Zaproszenie.


2014-08-01

II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje że rozpoczął się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą w następującym terminie:
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. – wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 1 – 31 października 2014r. gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r.
wynosić będzie: 81,70 zł x ilość ha użytków rolnych.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązuje nowy wzór wniosku. Nowy wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w pok. nr 19.


2014-07-29

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Partnerem Karty Dużej Rodziny.

Miasto i Gmina Mordy zawarło w dniu dzisiejszym Porozumienie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w sprawie współpracy w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

Partner na mocy porozumienia umożliwia korzystanie przez rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny z określonych ulg i zniżek.

więcej »


2014-07-25

Festyn "Słoneczne lato".


2014-07-24

Zaproszenie.

Zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie Miasta i Gminy Mordy na spotkanie dotyczące „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Mordy na lata 2014-2020”. Ww. spotkanie odbędzie się 28 lipca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 19.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9.


2014-07-21

II Edycja Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych „Szekspir. Inspiracje”

Zarząd Województwa Mazowieckiego w porozumieniu z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie przychylnie odniósł się do państwa próśb o przedłużenie składania deklaracji uczestnictwa oraz nadsyłania nagranych przedstawień w II Edycji Festiwalu Teatrów Amatorskich na Mazowszu ogłoszonego w bieżącym roku pod hasłem  „Szekspir.Inspiracje”.

więcej »


2014-07-17

Zniżki dla dużych rodzin w PKP Intercity

Od 15 lipca br. PKP Intercity oferują posiadaczom „Karty Dużej Rodziny” przejazdy z 25% upustem w komunikacji krajowej, w dowolnej klasie. Oferta łączy się z ulgami ustawowymi, a więc np. bilet dla ucznia czy studenta będzie jeszcze tańszy. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Może się o nią starać rodzina z minimum trójką dzieci, bez względu na dochód. Imienne karty wydawane są każdemu członkowi rodziny. Wykaz zniżek, do jakich są uprawnieni jej posiadacze, znajduje się na stronie rodzina.gov.pl (jest na bieżąco aktualizowany).


2014-07-14

Podlasko-mazowieckie biesiadowanie.

Aż 43 potrawy regionalne zostały zgłoszone do szóstej edycji Biesiady Podlasko-Mazowieckiej, która odbył się 12 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. Patronat honorowy nad konkursem kulinarnym objął burmistrz miasta i gminy Mordy.

więcej »


2014-07-11

"Rolniku - śpiesz sie powoli!"

Apel do rolników


2014-07-09

Ku chwale Ojczyzny.


2014-07-09

Festyn Nadbużański w Serpelicach.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na XV Festyn Nadbużański. Impreza ma charakter kulturalny i cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, turystów oraz zaproszonych gości. Festyn odbędzie się w dniach 12-13 lipca w Serpelicach nad Bugiem.

 

 

 


2014-07-09

Bezpłatne szkolenia komputerowe.

Firma FHU "Inwes.tor" zaprasza wszystkie zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie województwa mazowieckiego osoby na bezpłatne (finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa) szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL BASE.
Do projektu zapraszamy przede wszystkim osoby bez wyższego wykształcenia.
Więcej informacji uzyskać można w Biurze Projektu (tel.
793-326-636) lub na stronie www projektu - www.inwes-tor.pl/ecdl.mazowsze/


2014-07-08

Projekt "Alkohol ma smak łez".

Informujemy, że od 2 czerwca do 30 września 2014r. Fundacja DONUM realizuje projekt „Alkohol ma smak łez” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dzięki współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Mordach, w czytelni zorganizowane zostały zajęcia socjoterapeutyczne, w wybrane dni w godz. 1500-1700.

Informacje można uzyskać w bibliotece.


2014-07-08

Apel Prezesa KRUS dotyczący bezpieczeństwa podczas wakacji.

Apel


2014-07-07

Pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich.

W tegoroczne wakacje po raz dziesiąty na tory wyjechał pociąg „Słoneczny”. Kursuje on codziennie w relacji Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna - Warszawa Zachodnia.

więcej »


2014-07-07

Z Wiśniowym Smakiem.

Wójt Gminy Wiśniew zaprasza na VIII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z WIŚNIOWYM SMAKIEM”, który odbędzie się w niedzielę 20 lipca br. na skwerze przed Urzędem Gminy Wiśniew.2014-07-04

Promocja w Łomazach.

Podczas IX Jarmarku Jagiellońskiego w Łomazach, który odbył się 29 czerwca, nie zabrakło stoiska artystycznego promującego gminę Mordy.

więcej »


2014-07-03

Festyn w Zbuczynie.

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie i Urząd Gminy w Zbuczynie zapraszają na coroczny Festyn z okazji Dni Gminy Zbuczyn, który odbędzie się 6 lipca 2014r. /niedziela/. Festyn rozpocznie się o godz. 14.00 na terenie przy budynku Urzędu Gminy w centrum Zbuczyna.

 

 

 


2014-07-03

Pierwsze "Karty Dużej Rodziny" juz wydane!

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy wydał dziś pierwsze karty w ramach ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek oferowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w pok. nr 9, od pn.-pt. w godz. 8-16.


2014-07-01

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Stypendia.


2014-07-01

Biesiada Podlasko-Mazowiecka.


2014-07-01

Wakacje bez nudy!


2014-06-27

Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku.

Wnioski o wydanie KDR można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach w pok. nr 9.


2014-06-26

Nowy harmonogram odbioru odpadów.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy na okres 01.07.2014 - 30.06.2015.


2014-06-23

Dofinansowanie usuwania azbestu w 2014r.

Informacja dot. dofinansowania utylizacji azbestu.
Wniosek o dotację na eternit.


2014-06-23

"Senior z Juniorem idą jednym torem".


2014-06-23

I edycja Festiwalu Talentów "Talent Show".


2014-06-17

Ogłoszenie o obradach XLIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-06-10

Dzień Rodziny.


2014-06-10

Wyprawka szkolna w 2014r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


2014-06-05

Maraton ZUMBA.


2014-05-30

Psy do adopcji.

Miasto i Gmina Mordy odda do adopcji 5 szczeniąt. Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 6415402 wew. 57.


2014-05-30

Informacja Burmistrza o przyznaniu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej Mordy.

Informacja.


2014-05-29

Uroczysta XLII Sesja Rady Miejskiej w Mordach.

Zaproszenie.


2014-05-23

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.


Informacje dla wyborców z terenu Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-05-23

Siedlczanie najlepsi.

Gimnazjaliści z Siedlec zdobyli wszystkie trzy miejsca w VII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Europejskiej, który odbył się 21 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2014-05-20

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy w obszarze działki o nr ew. 2082 położonej przy Placu Zwycięstwa 20.

Obwieszczenie.


2014-05-20

Zaśpiewają w dwóch językach.

Ponad 60 gimnazjalistów przyjedzie 21 maja do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, by walczyć o miano laureata VI Regionalnego Przeglądu Piosenki Europejskiej.

W przesłuchaniach finałowych weźmie udział łącznie 28 solistów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz chórów, którzy wykonają 2 utwory: pierwszy w języku polskim, drugi – w języku obcym z obszaru Europy.

więcej »


2014-05-14

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


21 maja 2014r.
Radzików Wielki, Krzymosze, Wyczółki

22 maja 2014r.
Wojnów, Mordy, Czepielin

2014-05-06

Uczcili dzień św. Floriana.

W dzień św. Floriana, 4 maja, odbyły się w Mordach gminne obchody Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której ruszyła defilada ulicami miasta. W tym niecodziennym pochodzie wzięły udział jednostki OSP z gminy Mordy, Orkiestra Dęta OSP Mordy oraz mieszkańcy gminy.

więcej »


2014-05-06

W 223. rocznicę.

Uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz specjalnie przygotowaną na ten dzień akademią uczczono w Mordach kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

więcej »


2014-05-06

Pojechali po raz trzeci.

Ponad 70 osób ubranych w biało-czerwone stroje uczestniczyło w III Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle”. Impreza odbywa się co roku w Dzień Flagi RP.

więcej »


2014-04-30

Święto Strażaka.


2014-04-30

Obchody 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


2014-04-30

Psy do adopcji.

Miasto i Gmina Mordy odda do adopcji 6 szczeniąt (1 piesek i 5 suczek). Szczegółowe informacje pod nr tel. 25 6415402 wew. 57.


2014-04-28

III Gminny Rajd Rowerowy "Z flagą w tle".


2014-04-28

VII Regionalny Przegląd Piosenki Europejskiej.


2014-04-28

XXXI Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.


2014-04-28

Piękno świata zawarte w kwiatach.

Ponad 350 osób odwiedziło wystawę pt. ”Piękno świata widzę w kwiatach” zorganizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.

więcej »


2014-04-24

Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.
Informacje o konkursie.
Karta zgłoszenia do konkursu.


2014-04-22

Informacja.


2014-04-17

Życzenia.


2014-04-16

Ogłoszenie o obradach XLI sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-04-07

Wielkanocna pisanka.


2014-04-02

Przerwa w dostawie energii.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców, wg zamieszczonej tabeli:

Data
Nazwy ulic, miejscowość,
obszar, gmina
Numery i nazwy stacji
(ewentualnie opis)
Godziny wyłączeń
07.04.2014
PONIEDZIAŁEK
RADZIKÓW KORNICA  od nr 27 do nr 33 oraz numer 37 i 49; (UG Mordy)
Radzików Kornica 2 nr 1093 obwód linii nN nr 1
8:00-17:00
08.04.2014
WTOREK
WYCZÓŁKI od nr 15 do nr 56;(UG Mordy)
Wyczółki 2 nr 1509
7:30-17:30

2014-04-02

Ogłoszenie o obradach XL sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-03-24

Wystawa prac Ireny Łukasiuk.


2014-03-24

Dotacje dla spółek wodnych na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2014r.

Informacja.


2014-03-24

Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

W dniu 19.03.2014r. w Mordach odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorem Olimpiady był MODR Warszawa Oddział Siedlce oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-03-19

Ogłoszenie o obradach XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-03-18

"Nie! dla wypalania traw."


2014-03-18

Rozkład jazdy PKS Łosice.

Rozkład jazdy Mordy-Siedlce.
Komunikaty dla podróżnych.
Ceny biletów miesięcznych.


2014-03-14

Inauguracja „Krzymoszowianek”.

„Krzymoszowianki” to nazwa nowego zespołu, który powstał na terenie gminy Mordy. Jego inauguracja obyła się na początku marca w Krzymoszach.

więcej »


2014-03-14

Z myślą o kobietach.

Już po raz trzeci burmistrz Mordów i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zorganizowali Gminny Dzień Kobiet.

więcej »


2014-03-07

Kolorowy jarmark.

Co roku w pierwszy czwartek po dniu św. Kazimierza odbywa się w Mordach wielki jarmark. W tym roku miał on miejsce 6 marca.

więcej »


2014-03-07

Przeciwko nudzie.

Ponad 80 dzieci i młodzieży wzięło udział w cyklu zajęć „Ferie bez nudy!”, którego organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.

więcej »


2014-03-05

Jarmark na Kazimierza.


2014-03-04

Bal ostatkowy dla dzieci.

Na zakończenie ferii dzieci z gminy Mordy uczestniczyły w balu przebierańców, który odbył się 28 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2014-02-27

Kostiumowe szaleństwo!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zaprasza dzieci i młodzież na ostatkowy bal przebierańców.

Na wszystkich  będzie czekać świetna zabawa z wodzirejem, konkursy z nagrodami, iluminacje świetlne, słodki poczęstunek oraz wybór najbardziej oryginalnego stroju. Jak co roku bal wieńczy cykl zajęć „Ferie bez nudy!” Impreza zacznie się 28 lutego (piątek) w godz. 11.00-14.00 w Sali Teatralnej M-GOK-u.


2014-02-27

Przygody Pinokia w wersji teatralnej.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbył się spektakl pt. „Pinokio” w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa.

więcej »


2014-02-25

III zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Mordy 23 luty 2014 r.

W dniu 23 lutego 2014 r. w Gimnazjum w Mordach, ul. Kilińskiego 16 odbyły się III zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-02-25

XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy – 22.02.2014 r.

Dnia 22.02.2014 r. w Gimnazjum w Mordach, ul. Kilińskiego 16, odbył się XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

więcej »


2014-02-21

Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców i producentów świń.

Informacja.


2014-02-20

XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.


2014-02-20

Stypendia Burmistrza.

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.


2014-02-18

Ogłoszenie o obradach XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-02-12

Pomóżmy kasztanowcom. Metody walki z szrotówkiem.

Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie całej Polski oraz jego ogromny potencjał rozrodczy oznaczają, że bez naszej pomocy natura sama sobie nie poradzi. W związku z tym konieczne jest podjęcie kompleksowych działań w celu ratowania osłabionych przez szkodnika kasztanowców.

więcej »


2014-02-12

Ferie bez nudy!


2014-02-12

Zaproszenie na XI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

W dniu 22.02.2014r. o godz. 10.00 (zapisy od godz. 9.30) w Gimnazjum w Mordach, ul. Kilińskiego 16, odbędzie się XI Turniej Tenisa Stoowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
1. Szkoła Podstawowa Chłopcy kl. I-IV
2. Szkoła Podstawowa Chłopcy kl. V-VI
3. Szkoła Podstawowa Dziewczęta
4. Gimnazjum Chłopcy
5. Gimnazjum Dziewczęta
6. Open
7. Seniorzy
Serdecznie zapraszamy na turniej wszystkich tenisistów z terenu miasta i gminy Mordy!


2014-02-03

Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Informacja.
Wniosek o dotację na eternit.


2014-02-03

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

U W A G A

W czwartek 06 lutego 2014r. w godz. 7.00 – 17.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej m.in. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach. Brak prądu może spowodować utrudnienia w obsłudze interesantów.

 


2014-02-03

Zaproszenie na szkolenie.


2014-02-03

Zaproszenie na szkolenie.


2014-02-03

Czar pomysłów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach rozstrzygnął konkurs plastyczny „Gwiazdkowych pomysłów czar”. Do konkursu wpłynęło 41 prac.

więcej »


2014-02-03

Premiera dzieci.

Mali adepci z Dziecięcej Grupy Teatralnej „Skrzaty” zagrali 24 stycznia w premierowym spektaklu pt. „Mikołajowe perypetie”. Przedstawienie w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach obejrzało ponad 140 osób.

więcej »


2014-02-03

Kolędy w spektaklach.

Ponad 120 osób obejrzało cykl 3 spektakli podczas Teatralnego Kolędowania, które odbyło się 26 stycznia w Mordach. Na scenie zaprezentowały się grupy i zespoły działające w miejscowym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

więcej »


2014-01-30

Zwrot podatku akcyzowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

 

więcej »


2014-01-27

Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XII edycję Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

więcej »


2014-01-22

Spektakl "Mikołajowe perypetie".


2014-01-22

Teatralne Kolędowanie.


2014-01-22

Ogłoszenie o obradach XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2014-01-17

Informacja o wyrobach zawierających azbest.

Informacja.


2014-01-17

IV edycja Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.

więcej »


2014-01-14

WOŚP w Mordach.

Po raz kolejny Miasto i Gmina Mordy włączyło się w pomoc potrzebującym podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sztab WOŚP mieścił się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach. W tym roku kwestowało na ulicach miasta 20 wolontariuszy, wśród których byli gimnazjaliści i licealici z gminy Mordy. Dzięki ich pomocy udało się zebrać 1968,37 zł.

więcej »


2014-01-14

Zaproszenie na szkolenie.


2014-01-14

Zaproszenie na szkolenie.


2014-01-09

Zbierajmy nakrętki!


2013-12-23

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Mordy.


2013-12-20

Udana premiera.

„Wigilia na Podlasiu to drugi spektakl wystawiony przez Grupę Teatru Obrzędowego „Klimontowianki” z Klimont.

więcej »


2013-12-20

Wigilia na Podlasiu.

Ponad 200 osób uczestniczyło w Gminnej Wigilii, która odbyła się 15 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2013-12-20

Życzenia świąteczne.


2013-12-19

Ogłoszenie o obradach XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2013-12-12

W pogoni za marzeniami.

Ponad 100 osób uczestniczyło w uroczystym podsumowaniu projektu Stowarzyszenia Naszym Dzieciom „Jestem sobą w tłumie świata”.

więcej »


2013-11-29

Uroczyste podsumowanie projektu.


2013-11-29

Opłaty środowiskowe bez tajemnic - baterie i akumulatory.

Artykuł.


2013-11-28

Ogłoszenie o obradach XXXV sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2013-11-22

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach ogłasza nabór ofert na zakup zamiatarki ulicznej.

Ogłoszenie.


2013-11-21

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Republiki Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozporządzenie.


2013-11-21

Mistrzowie języka ojczystego.

Znamy już zwycięzców II Gminnego Konkursu Wiedzy o Języku Ojczystym zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach. Do finału konkursu, który odbył się 14 listopada, przystąpiło 13 uczniów.

więcej »


2013-11-20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wyłożeniu raportu dotyczącego oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka oraz Dolina Liwca.

Obwieszczenie.


2013-11-14

Ogłoszenie o obradach XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2013-11-13

Trzy Święta w jeden dzień.

11 listopada br. uroczyście obchodzono 110-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 100-lecie funkcjonowania Ochotniczej Orkiestry Dętej jak również Święto Narodowe. Spotkanie było okazją do uhonorowania jednostek medalami pamiątkowymi „Pro Masovia”, które w imieniu marszałka wręczyła członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

więcej »


2013-11-13

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o opłacie produktowej.

Artykuł dot. opłaty produktowej.


2013-11-06

Obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


2013-10-30

Znamy Mistrza!

Jolanta Szymczyk, pracownik Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego – Scena Teatralna Miasta Siedlce, została laureatką II Regionalnego Dyktanda, które zorganizował 28 października Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.

więcej »


2013-10-25

II Regionalne Dyktando dla Pracowników Kultury i Bibliotek.


2013-10-17

Ogłoszenie o obradach XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2013-10-15

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu na obszary Natura 2000.

Obwieszczenie.


2013-10-10

Zaproszenie na spotkanie z "Dziennikiem Anny Kahan".


2013-10-10

Wystawa otwarta.

Ponad 60 osób uczestniczyło w uroczystym otwarciu Międzynarodowej Wystawy Malarskiej, które odbyło się 9 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

więcej »


2013-10-09

Otwarcie międzynarodowej wystawy.

Już 9 października o godzinie 10.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się uroczyste otwarcie Międzynarodowej Wystawy Malarskiej.
Wystawa zawiera dzieła malarzy z Polski, Litwy, Łotwy, Słowacji, Białorusi i Turcji. Dostępna będzie do oglądania do 15 listopada br. w godzinach pracy Ośrodka Kultury w Mordach.


2013-10-09

Ubój gospodarskich zwierząt poza rzeźnią.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach w załączeniu przekazuje ulotkę informacyjną "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią".

Ulotka informacyjna.


2013-09-30

Ogłoszenie o naborze.

W związku z realizacją w Zespole Szkół w Radzikowie Wielkim projektu "Nauka - Rozwój - Sukces" w ramach POKL
Priorytet IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
M i G Mordy poszukuje:
Asystenta/Asystentki koordynatora Projektu

Ogłoszenie o naborze.


2013-09-23

Zaproszenie.

Z A P R O S Z E N I E

 

Sołectwo Leśniczówka zaprasza do udziału w II Turnieju sołectw w piłkę siatkową „DENIS-CAP” który odbędzie się w dniu 29 września 2013 r. o godz. 13:00 w miejscowości Leśniczówka. Zapisy od godz. 13:00.

 
Serdecznie zapraszamy na turniej wszystkich zwolenników piłki siatkowej z Miasta i Gminy Mordy!

 


2013-09-20

Informacja.

Urząd Miasta i Gminy Mordy przypomina, że istnieje obowiązek numeracji nieruchomości. Zgodnie z prawem na każdej posesji powinien być jej numer porządkowy. Tablica z numerem powinna być tak umieszczona aby była widoczna z drogi (na budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości).

Brak numeracji jest  utrudnieniem dla firmy odbierającej odpady komunalne na terenie naszej gminy.

Bagatelizowanie tego problemu może również kosztować do 250 złotych – to kwota mandatu karnego jaką przywiduje art. 64 kodeksu wykroczeń.

Art. 64.
§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w
odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z
numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo
miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


2013-09-17

Wchodzenie i schodzenie z maszyn i przyczep rolniczych.

Apel do rolników.


2013-09-16

Doynkowo w gminie Mordy.

Początek września w gminie Mordy obfitował w uroczystości dożynkowe, które odbyły się w Krzymoszach.

więcej »


2013-09-16

Dożynki w Piórach Wielkich.

Pod koniec sierpnia w parafii św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim odbyły się dożynki parafialne. Co roku przygotowuje je inna miejscowość. W tym roku zadanie to przypadło mieszkańcom Piór Wielkich.

więcej »


2013-09-11

Jesienny nabór do sekcji.


2013-09-11

Ku chwale polszczyzny!!


2013-09-09

Pożyteczne wakacje.

Podczas wakacji dzieci i młodzież z gminy Mordy nie narzekała na nudę. Z atrakcji przygotowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach skorzystało ponad 200 osób.

więcej »


2013-09-04

Ogłoszenie o przetargu.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowoci Mordy.

Ogłoszenie.


2013-08-30

Ogłoszenie o obradach XXXII sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


2013-08-29

Ogłoszenie!

Poszukuje się właściciela owcy kameruńskiej, która przybłkała się na teren gminy Mordy. Tel. kontaktowy (25) 641 54 02 wew. 57.


2013-08-21

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie.


2013-08-21

Spotkanie z Barbarą Wachowicz w Krzymoszach.

Zaproszenie na spotkanie.


2013-07-24

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert „MALUCH 2013 – edycja 2”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”.

Więcej na stronie http://www.mpips.gov.pl/


2013-07-19

(Nie) Bezpieczne żniwa!

Obsługa wielu typów narzędzi i maszyn wiąże się z dużymi zagrożeniami wypadkowymi. W czasie dokonywania napraw czy przeglądów, osłony wszelkich przekładni (pasowo - klinowych, łańcuchowych oraz wałów przegubowo -teleskopowych) muszą być założone przed rozpoczęciem ich eksploatacji. Aby bezpiecznie użytkować maszyny stosowane podczas letnich prac polowych, trzeba pamiętać o dużym zagrożeniu wypadkowym wiążącym się z niewłaściwą obsługą tych maszyn.

Art. żniwa.


2013-07-19

Dotacja Gminnej Spółki Wodnej Mordy.

Dotacje celowa.


2013-07-17

Ogłoszenie o obradach XXX sesji Rady Miejskiej w Mordach.

Ogłoszenie.


Archiwum.

 Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15