Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

2017-04-21


     Zapraszamy do uczestnictwa w Gminno-Parafialnych Obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się dn. 2 maja 2017r. w Mordach.

     W tegorocznym programie obchodów przewidziany jest m. in. rajd rowerowy do miejscowości Czołomyje, piknik majowy w centrum miasta Mordy, wspólne szycie flagi narodowej i maryjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, grill oraz zabawy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Obchody mają na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności.

Program rajdu:

14:10 - zbiórka uczestników przy kościele parafialnym w Mordach

14:25 - start Rajdu trasa rajdu: Mordy – Czołomyje - Mordy

(postój i nawrót przy OSP Czołomyje)

15:30 – 17.30 - piknik majowy (skwer w centrum miasta)

      Zgłoszenia do uczestnictwa w VI Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle” przyjmujemy do dnia 2 maja 2017r. do godz. 10:00 w pok. nr 10

     Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest Karta Zgłoszenia, na podstawie której każdy uczestnik otrzyma indywidualny numer nadany w UMiG Mordy w pokoju nr 10 przez p. Angelikę Zbieć, upoważniający do udziału w losowaniu nagród rzeczowych.

 

Regulamin VI Gminnego Rajdu Rowerowego

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby niepełnoletniej

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej

 

 

 

2017-04-19


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że od dnia 25 kwietnia do dnia 8 maja 2017 r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Ostrzeżenie nr 19 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych przymrozkach

Ostrzeżenie nr 19

Ostrzeżenie nr 18 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych opadach śniegu

Ostrzeżenie nr 18


     Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

Zarządzenie nr 26/2017

2017-04-18


 

 


W dniu 10.04.2017 r. przy MGOPS w Mordach znaleziono telefon komórkowy. Właściciel telefonu, który będzie znał jego kod PIN, może go odebrać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach w godz. 8:00 – 15:00.


                Wiosna już, Święta tuż, tuż… W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach odbył się cykl warsztatów związanych z nadchodzącymi świętami Wielkiejnocy.

Więcej:

- Palmy wielkanocne

- Kartki i pisanki świąteczne 

INFORMACJA

  W dniu 5 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym w § 2 jest zapis, że traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), tzn. że m.in. zostały zniesione zakazy dotyczące odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności utrzymywania w zamkniętych obiektach budowlanych.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 722)

2017-04-06


      Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 25/2017

2017-04-05


 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś��” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 14.04.2017 r. - 28.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

Nabór 5/2017 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Nabór 6/2017 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”

2017-04-03


Zaproszenie na Festiwal Pieśni Maryjnej „Majowe kwiecie” w Jadowie.


Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach (w pok. nr 5) mieszkańcy miejscowości: Mordy, Stok Ruski
i Wyczółki mogą nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf


KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA” w Siedlcach informuje, że wnioski o  oszacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 393 na terenie Miasta i Gminy Mordy, należy składać pod adresem:

KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA”

08-110 Siedlce, ul. M. Maciągowej 12

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Podłowczy - Koordynator ds. szkód łowieckich Pan Sylwester Żochowski , tel. 600-529-538.


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.


ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

 

     W dniu 11.04.2017 r. w Ośrodku Zdrowia pl. Zwycięstwa 18 w Mordach w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy telefonicznie pod nr (25) 641-54-94 prowadzone będą do dnia 11.04.2017 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia).

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 28.03.2017 r. - 10.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

  • Nabór 1/2017 „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”

  • Nabór 2/2017 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

  • Nabór 3/2017 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”

  • Nabór  4/2017 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy dotyczące wykonanych i planowanych inwestycji, przebudowy centrum Mordów i budowy sieci gazowej. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2017r. (niedziela) o godzinie 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

                                                                  Burmistrz

                                                                                  /-/ Jan ŁugowskiSpotkanie dzieci z pisarzem

W wiosenny poranek 22 marca odbyło się w Mordch kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ireny Ostaszyk. Tym razem gościem był Wiesław Drabik.List Prezesa KRUS dotyczący stosowania środków ochrony roślin

List_Prezesa_KRUS-bezpieczne_stosowanie_srodkow_ochrony_roslin_2017.pdf


2017-03-20


Aktualności

Wycieczka na Dolny Śląsk, do Czech i KarkonoszyKonkurs WIELKANOCNA PISANKA Edycja 2017Wystawa wycinanek podlaskich Ireny Łukasiuk

 

Relacje:

I Gminny Dzień Mężczyzn


Jarmark na Kazimierza


VI Gminny Dzień Kobiet 

INFORMACJA

     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach poinformował pismem Nr.OSIE.7126.1.6.2016 z dnia 02.03.2017r., że istnieje konieczność przeprowadzenia kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów, zgodnie z art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

     Dyrektywa nałożyła na Polskę obowiązek wykorzystywania przebadanego sprzętu. W użyciu profesjonalnym znajdować się może sprzęt do aplikacji pestycydów, którego kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.

    Mając na uwadze powyższe, producenci rolni mają obowiązek badania użytkowanych opryskiwaczy oraz wyrejestrowania wyeksploatowanych i nieużytkowanych, celem wykreślenia z ewidencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
      Oświadczenie (w załączeniu) o złomowaniu opryskiwacza należy dostarczyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Oddział w Siedlcach, ul. Rynkowa 2, 08-110 Siedlce (dni robocze godz. 7.30 – 15.30).

Burmistrz
(-) Jan Ługowski

Wzór oświadczenia o złomowaniu opryskiwacza

2017-03-07


I Gminny Dzień Mężczyzn - 10 marca 2017

Jarmark na Kazimierza - 9 marca 2017

VI Gminny Dzień Kobiet

2017-03-06


2017-03-02


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Pierwsza faza rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców.

2017-02-22
XIV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY 2017

      12 lutego jak co roku, w Gimnazjum nr 1 w Mordach odbył się XIV już turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. W tegorocznej edycji wzięło udział 33 zawodników w 6 kategoriach wiekowych.ELIMINACJE MIEJSKO - GMINNE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 2017

       10 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy na sali konferencyjnej odbyły się zmagania konkursowe  miejsko – gminnego etapu OTWP „ Młodzież zapobiega pożarom ‘’2017-02-21


 

2017-02-08


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie.pdfObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie.pdf 

Broszura informacyjna dotycząca projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2017-02-02


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie o sposobie  zachowania  się w przypadku przekroczenia  norm jakości  powietrza.

W związku z wysokim poziomem substancji w powietrzu na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że WCZK umieściło zalecenia dla ludności w systemie RSO. Mając na uwadze częste pytania kierowane do JST odnośnie sposobu zachowania się w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza przekazujemy komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Aktualne wyniki pomiarów znajdują się na stronie:

https://sojp.wios.warszawa.pl/raport-dobowy-i-roczny

Załącznik:
Komunikat


 

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie dotyczący  zbliżających się  terminów przedkładania wykazów
i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016.

Załącznik:
Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z komunikatem o terminach opłat środowiskowych.

2017-02-01


Spotkanie z Kol��dą

     Dnia 15 stycznia 2017 r. w niedzielę, po raz piąty odbyło się w Mordach Gminne Spotkanie z Kolędą, pod hasłem „ Kolędowanie Małemu”, którego organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

     We wspólnym kolędowaniu wzięli udział przedstawiciele władzy samorządowej m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy - Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach – Ewa Jarocka, radni Rady Miejskiej w Mordach, radni Powiatu Siedleckiego oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

     Imprezę rozpoczął występ Orkiestry Dętej OSP w Mordach. Niespodzianką było zaśpiewanie kolęd przez Panią Grażynę Ługowska - żonę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy wraz z wnukami Karolem i Zuzanną, występ Pana Marka Gorzały – radnego powiatu siedleckiego i zaśpiewanie wybranych kolęd przez grupę radnych Rady Miejskiej w Mordach. Spotkanie uświetnił występ zespołów ludowych: „Podlasianki” i „Krzymoszowianki”, zespołu „ Złote Kłosy” z Wyczółk oraz Chóru Seniora z Czepielina. Ponadto we wspólnym kolędowaniu wzięli udział: Młodzieżowa Grupa Gitarowa „Stalowe Struny” oraz powstały w 2016 roku chór młodzieżowy Cantores Modensis.

    Oprócz wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek można było obejrzeć spektakl cieni pt. „Narodzenie Jezusa” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

    Tegoroczne kolędowanie poprowadzili Katarzyna Tarasiuk – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Mordach wraz z Łukaszem A. Wawryniukiem – Dyrektorem M – GOKU-u w Mordach.      Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2017r.

     Termin konsultacji: 25.01.2017r. do 15.02.2017r. 

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczął procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

2017-01-20
 

6 stycznia po raz pierwszy ulicami Mordów przeszedł Orszak Trzech Króli. Mimo dużego mrozu, barwny korowód przyciągnął wiele osób.


2017-01-09


 

Gimnazjum podsumowało rządowy program Bezpieczna+

         Od września do końca grudnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Mordach uczestniczyli w realizacji  rządowego programu Bezpieczna+Pokolenia spotkały się przy wigilijnym stole

        Tradycją w Mordach jest coroczne spotkanie opłatkowe dla Seniorów. W tym roku jego organizatorem była dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz młodzież. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę rządowego programu Bezpieczna+. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2017r.

Harmonogram.pdf


APEL
do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

dotyczący grypy ptaków (HPAI)

2016-12-302016-12-27


Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza konkurs
Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”

 

             Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Siedleckiej (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) oraz podmiotów, funkcjonujących na w/w terenie.

2016-12-05


 

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie uruchomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi w 2015 i 2016r.

Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie komunikatu dotyczącego pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, huraganu, deszczu nawalnego bądź ujemnych skutków przezimowania. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatny kurs:
 "Wykorzystanie Excela w organizacjach pozarządowych-kurs średnio-zaawansowany"


2016-12-02


Pismo Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej dotyczące programu "Maluch plus" 2017.

2016-11-28


Dzień seniora 2016

Dnia 21 listopada 2016 r. w sali teatralnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach spotkali się Małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego oraz Seniorzy z terenu Miasta i Gminy Mordy, a połączył ich Gminny Dzień Seniora.

Jubilaci zostali uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Otrzymali je z rąk przedstawiciela Rządu – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marka Zagórskiego. Pamiątkowe dyplomy i naręcza kwiatów wręczyła kierownik USC – Magdalena Zdanowska oraz Burmistrz Jan Ługowski. Do życzeń poza bliskimi dołączyli także Radni Rady Miejskiej, Dyrektor M-GOK oraz lokalna społeczność.

Szanowni Jubilaci to:

Państwo Krystyna i Kazimierz Orzyłowscy z Radzikowa-Kornicy,

Państwo Anna i Sławomir Zającowie z Krzymosz,

Państwo Anastazja i Jan Lipińscy z Radzikowa Wielkiego,

Państwo Halina i Henryk Przegalińscy z Czepielina–Kolonii,

Państwo Halina i Zdzisław Domańscy z Mordów,

Państwo Apolonia i Lucjan Głuchowscy ze Starej Wsi,

oraz Państwo  Wanda i Wacław Łopacińscy z Wyczółk.

 

W drugiej części spotkania Seniorzy usłyszeli serdeczności wyrażone przez Burmistrza Jana Ługowskiego oraz w imieniu Radnych Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Ewę Jarocką. Świętowanie upływało pod hasłem „Seniorzy Seniorom” i stało się okazją do zaprezentowania Panu Ministrowi efektów aktywności naszych Seniorów.

Niespodzianką były prezenty ofiarowane przez Ministra Marka Zagórskiego – płyty CD „Zapomniane piosenki” wraz z albumem tekstowym, które pozwolą wspominać tegoroczne świętowanie.

2016-11-25  List prezesa KRUS dotyczący ubezpieczenia NNW dzieci.Fundacja Chlorofil z/s w Warszawie (01-470) przy ul. Dywizjonu 303 nr 139/174 informuje, że organizuje  ogólnopolski konkurs ekologiczny pn. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  który odbędzie się od 15.01.2017r. do 30.03.2017r.
Konkurs skierowany  jest do uczniów klas 3-6 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.01.2017 roku. Prace konkursowe można składać do 30.03.2017 roku.

 

2016-11-23


2016-11-21


    W LGD – Lokalnej Grupie Działania  Ziemi Siedleckiej  określone zostały terminy naboru wniosków. Pierwszy od 24 listopada  do 8 grudnia br. na  tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz na podnoszenie kompetencji osób, rozwijanie działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze.  
     Szkolenie w tym zakresie, jak przygotować wniosek już 21 listopada br. w Siedlcach ul. Chopina 10 w Zakładzie Aktywności Zawodowej sala nr 215.  Zgłoszenia  pod numerem telefonu (25) 633-01-39  w LGD.
Limit pomocy  na jednego beneficjenta wynosi 300 000zł.


2016-11-18


Obchody Święta  Niepodległości

   Obchody Dnia Niepodległości w gminie Mordy w dniu 11 listopada 2016r. zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, Zespół Oświatowy w Mordach, Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Orkiestrę Dętą OSP w Mordach oraz OSP w Mordach rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny.

    Po uroczystej mszy odbyła się akademia patriotyczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, rozpoczęta  odegraniem hymnu narodowego przez Orkiestrę Dętą OSP Mordy. Część artystyczną uroczystości, przygotowali uczniowie z Zespołu Oświatowego w Mordach.

      Po tej uroczystości zgromadzeni goście wraz z Burmistrzem Janem Ługowskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Jarocką udali się na kopiec Józefa Piłsudskiego w miejscowości Majówka, gdzie złożone zostały wiązanki i zapalony znicz. Wieczorem, o godz. 18.00, mieszkańcy naszej gminy spotkali się na skwerze w centrum miasta, gdzie wspólnie przy blasku lampionów i cieple ogniska śpiewali pieśni patriotyczne.

   W uroczystościach wzięli udział m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Sekretarz Miasta i Gminy Mordy, Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej w Mordach, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół oraz mieszkańcy.


Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza siedleckie organizacje na bezpłatne szkolenie:

 "SPRAWOZDANIE FINANSOWE W NGO"

które odbędzie się 26 listopada 2016r. (sobota) w godzinach: 10:00-15:00 w sali konferencyjnej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Siedlcach, ul. Zaremby 3 (I piętro).

Poruszone zostaną min. tematy: co wchodzi w skład sprawozdania finansowego, jakie dane są potrzebne do sporządzenia dobrego sprawozdania finansowego, czy kadra zarządzająca wie jak czytać i na jakie elementy sprawozdania finansowego powinna zwrócić uwagę zanim je zatwierdzi oraz wiele innych niezbędnych informacji do sporządzenia sprawozdań finansowych.

Prowadzący:
Krzysztof Śliwiński –
p
rowadzi konsultacje i szkolenia na temat księgowości w Informatorium oraz Inkubatorze dla organizacji pozarządowych Centrum Szpitalna w Warszawie. Od 1995 roku zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych oraz poprzez biuro księgowości małych i średnich firm. Od 2002 roku współpracownik portalu ngo.pl, od 2005 roku pracownik księgowy w Stowarzyszeniu Klon/Jawor.

Przedstawiciele, członkowie, wolontariusze organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową siedlce.cop@gmail.com do dnia 24 listopada 2016r. do godz.19:00. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 531-799-373 codziennie po godz. 16:00.
Biuro czynne we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-18:00.

2016-11-16Informujemy, że w dniu 25 października br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurował kampanię społeczną pn. "CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ", której jednym z elementów jest konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, na spot filmowy, dotyczący bezpie-czeństwa przeciwpożarowego i zagrożenia tlenkiem węgla.


Prace konkursowe (płyta ze spotem) można składać w terminie do dnia 23 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzia��u w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu

Materiały edukacyjne w ramach kampanii:

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15277,Co-czwarty-Polak-blednie-mysli-ze-czad-mozna-rozpoznac-po-zapachu-lub-dymie-Rusz.html

 


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków - 24.11.2016 r. - 08.12.2016 r. do godz. 1600

 

2016-11-08
2016-11-07


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.

  Termin składania ofert: 25 listopada 2016r. do godz. 15:30

Załączniki:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - załącznik do Zarządzenia Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 03.11.2016 r.

Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w 2016 r.

2016-11-04


 

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym (04.11.2016r.) upływa termin konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje można jeszcze zgłaszać na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: http://umigmordy.bip.org.pl/?tree=623, w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy
    ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl

3) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9,  08-140 Mordy

z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Uwagi i opinie wniesione po dniu 04 listopada 2016r. nie będą rozpatrywane.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Załączniki:
Roczny program współpracy.pdf
Formularz konsultacji.doc

2016-11-03


Film z festynu "Dary Pól i Lasów"

     Zapraszamy do obejrzenia filmu z festynu „Dary Pól i Lasów” realizowanego w ramach inicjatyw grup nieformalnych liderek: Pani Luizy Domańskiej i Pani Krystyny Noszczak. Autorem filmu jest Pan Tadeusz Goś.

Film dostępny do pobrania:
Dary Pól i Lasów.mp4  (rozdzielczość  426x240)  ~ 90 MB
Dary Pól i Lasów HD.mp4  (rozdzielczość  1280x720)  ~ 250 MB 

 


Koncert Orkiestry Dętej OSP w Mordach

       Dnia 22 października 2016 r. w naszym  mieście w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP w Mordach. Znane melodie zostały zagrane pod batutą kapelmistrza Jacka Stokowskiego. Na koncert przybyli m.in Wicestarosta Michał Okniński, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Radni powiatowi oraz Radni Rady Miejskiej w Mordach. Koncert zrealizowany został w ramach inicjatywy lokalnej „A u nas wszystko gra!” i zgromadził rzeszę miłośników muzyki.

 


Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.

Więcej informacji:
http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

oraz w zakładce "Rzecznik Praw Pacjenta".


 

Dla bezpieczeństwa najmłodszych

W dniu 19 października 2016 r. naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach: st. asp. sztab. Janusz Cabaj i mł. asp. Edyta Barycka. Podczas spotkania dzieci poznały podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznej drogi do szkoły. Następnie w towarzystwie policjantów uczniowie klas trzecich wyruszyli do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu  ulic 11 Listopada i Placu Zwycięstwa , gdzie pod kierunkiem policjantów dzieci przeprowadziły akację „Kierowco – nie polujemy na zebrach!”. Podczas akcji zaobserwowano wielką uprzejmość kierowców, którzy z uśmiechem na twarzach zwalniali przy przejściu dla pieszych i pozdrawiali uczniów ze swoich samochodów.

Na zakończenie trzecioklasiści przećwiczyli kolejny raz właściwe zachowania przy przechodzeniu  przez jezdnię.

Policjantom za tę akcję serdecznie dziękujemy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu rządowego „Bezpieczna+” Podczas tej lekcji bezpieczeństwa wykorzystano sprzęt i pomoce zakupione w ramach programu.

 

Teatrzyk „Niedźwiedź strażnik lasu” .

21 października 2016 r. przed uczniami klas I-III  oraz grupy przedszkolnych pięciolatków i zerówek Zespołu Oświatowego w Mordach wystąpił Teatr DUET z Krakowa.

Zaprezentował on bajkę pt.: „Niedźwiedź strażnik lasu”, w której tytu��owy, sympatyczny niedźwiadek uczy dzieci podstawowych zachowań w lesie (nie śmiecić, zachować ciszę, uważać z ogniem itp.), a także właściwych zachowań w miejscach publicznych. Dzieci poznały mieszkańców lasu: przebiegłego i niesympatycznego lisa, miłego jeża i bobra, dziewczynkę o imieniu "Marysia Śliweczka", oraz przestrzegającego zasad odpowiedniego zachowania się w lesie – niedźwiedzia. Bajka w przyjemny sposób poszerzyła wiedzę maluchów o świecie oraz zainicjowała w nich zachowania proekologiczne.

Spektakl teatralny zorganizowano w ramach rządowego projektu „Bezpieczna+”

 

Nie tylko cyberprzemoc

Już po  raz drugi w tym miesiącu uczniowie Zespołu Oświatowego w Mordach spotkali się przedstawicielem  mazowieckiej Komendy Policji. Tym razem, 24 października 2016 uczniowie klas IV-VI  spotkali się z asp. szt. Sławomirem Stefaniakiem z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.

Pan Stefaniak omówił ponadto zagadnienia związane z cyberprzemocy. To zjawisko coraz częściej dotyka prawie wszystkich młodych użytkowników Internetu. Przybliżył również zagadnienia związane z postępowaniem w sprawach nieletnich oraz jak przeciwdziałać narkomanii. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z rodzajami środków opiekuńczo - wychowawczych stosowanych przez Sądy Rodzinne wobec nieletnich. Pan policjant zasygnalizował  również rodzaje czynów karalnych i konsekwencje jakie mogą spotkać dzieci i młodzież dopuszczających się tych czynów.

Była to ciekawa lekcja wychowawcza.

Spotkanie zorganizowano w ramach programu rządowego „Bezpieczna+”.

2016-10-28


 

     W uzupełnieniu do informacji zamieszczonej w dniu 06.10.2016r.  dotyczącej  pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, u których wystąpiły w roku 2016 szkody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub susz�� w załączeniu zamieszczamy pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pismo.pdf

2016-10-26


ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
kierowanym do uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Mordy

"UZALEŻNIENIE - DROGA DONIKĄD"

Regulamin konkursu plastycznego

2016-10-25


 

Informacja

   Informujemy, że w związku z zakończeniem remontu mostu na rzece Liwiec, w dniu 19.10.2016r. otwarto dla ruchu drogę gminną 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki.


2016-10-202016-10-18Konsultacje projektu
Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Program określa cele, zasady i formy współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przedstawia priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy.

Termin konsultacji: od 22.10.2016 do 04.11.2016r.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji dostępnym również na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: http://umigmordy.bip.org.pl/?tree=623 w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 - 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy
    ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl

3) za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9,  08-140 Mordy

z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Zasięg terytorialny konsultacji: Miasto i Gmina Mordy.

Uwagi i opinie wniesione po dniu 04 listopada 2016r. nie będą rozpatrywane.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Sekretarz Miasta i Gminy Mordy

Załączniki:
Roczny program współpracy.pdf
Formularz konsultacji.doc

2016-10-14


 

Informacja
Polski Związek Łowiecki - Koło Łowieckie Brzozówka

Plan polowań zbiorowych w sezonie jesienno-zimowym na rok 2016/2017 OBW. 392
plan.pdf

2016-10-07


Konferencja z udziałem organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP 
w dniach 20-21 października 2016
r.

Szanowni Państwo,
w dniach 20-21 października 2016 r. organizujemy konferencję z udziałem osób ze środowiska organizacji pozarządowych oraz  reprezentantów Rządu RP . Zależy nam na tym, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozarządowe z różnych części Polski. Zarówno z miast, miasteczek jak i wsi. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji do osób, które współpracują z organizacjami z ramienia Państwa urzędu i dalej, działającym na Państwa terenie stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom społecznym. Na zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do
 9 października. Bardzo zależy nam na obecności organizacji z Pa��stwa terenu!

·         Program konferencji znajduje się pod tym linkiem

·         Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

·         Treść zaproszenia na wydarzenie znajduje się w tym miejscu.

Z poważaniem,
Katarzyna Kiełbiowska


Logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju WsiInformujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) została opublikowana informacja w sprawie pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, u których wystąpiły w roku 2016 szkody spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę. W załączeniu ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-10-06


PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

 Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolnik��w, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

 Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie:

·     układu krążenia - tarczycy - schorze�� w obrębie jamy brzusznej,

·     zaburzeń metabolicznych - cukrzycy - otyłości - niedoboru witaminy D –boreliozy.

 Pacjent będzie miał wykonane następujące badania:

·     wywiad zdrowotny, pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu itp.

·     badania laboratoryjne z pobranej krwi: glukoza , lipidogram, wit D, borelioza, TSH,

·     badanie usg jamy brzusznej i usg tarczycy,

·     test wydolnościowy.

 Pacjent po badaniu otrzyma wyniki badań i wskazania, a w razie konieczności ma możliwość leczenia w warunkach klinicznych, m.in. w IMW.

 Kompleksowe badania przesiewowe na terenie powiatu siedleckiego odbywać się będą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26, który współpracuje w tym zakresie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie.

 

Miejsce badań: POZ OMEGA wejście od ulicy Bema. Badania USG jamy brzusznej i tarczycy wykonywane będą w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG.

Badania odbywać się będą od 10 października do 18 listopada 2016 r. według załączonego niżej harmonogramu.

 

Pełna informacja wraz z harmonogramem.pdf

 


 

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO

Serdecznie zapraszamy organizacje działające na terenie gminy Mordy na II spotkanie w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO, które odbędzie się w dniu 7 października 2016 roku , w Hotelu Janusz, (ul. Pusta 15) w Siedlcach.

Na spotkaniu zostaną poruszone bardzo ważne dla organizacji kwestie , min. pozyskiwania środków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego, FIO Mazowsze Lokalnie czy LGD Ziemi Siedleckiej. Prelegentami będą min. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Pani Janina Ewa Orzełowska, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Marcin Wodziński, specjaliści z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawiciele Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Federacji Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

z poważaniem

Anna Kaźmierczak-Sołoducha

Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Program II spotkania w ramach FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU SIEDLECKIEGO.pdf

2016-09-30


Zamknięcie drogi gminnej
nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików Stopki

   Informujemy, że z powodu uszkodzenia przez bobry podbudowy przyczółków mostu na rzece Liwiec, w dniu 29.09.2016r. zamknięto dla ruchu drogę gminną 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 698 do miejscowości Wielgorz.

   Objazd z i do miejscowości Wielgorz drogą powiatową przez miejscowości Krzymosze i Leśniczówka do drogi wojewódzkiej nr 698 w miejscowości Wyczółki.

większa mapa.jpg

2016-09-30


Jak prawidłowo segregować odpady na terenie Miasta i Gminy Mordy.pdf

2016-09-28


2016-09-26


2016-09-26


 

BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu 04.10.2016r. w Ośrodku Zdrowia pl. Zwycięstwa 18 w Mordach w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (25) 641-54-94

Koszt badania ostrości wzroku – 5zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – 10zł (Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 04.10.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych.
(powyżej 16-go roku życia)

 Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX

2016-09-23


 

   Już w najbliższą sobotę, 24 września, o godz. 17.30 w budynku byłej szkoły w Krzymoszach poczujemy... powiew Afryki.
   Bohaterem spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie „Polaris” będzie o. Wojciech Kobyliński CMF. Urodził się w 1980 r. w Siedlcach. Jest absolwentem I L.O. im. Bolesława Prusa i wychowankiem ruchu Światło-Życie.
    Po maturze rozpoczął studia na SGGW w Warszawie, ale już po roku postanowił wstąpić do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Pierwsze śluby zakonne złożył w roku 2002, a święcenia kapłańskie przyjął w 2008. Zaraz po nich został skierowany na roczną naukę języka francuskiego do Paryża. Gdy ją zakończył, spędził 5 lat, pełniąc posługę na parafii w Soubré na Wybrzeżu Kości Słoniowej (Afryka Środkowo-Zachodnia).
    Po powrocie do Polski 2 lata pracował na parafii w Łodzi, gdzie uczył w Szkole Podstawowej i zajmował się duszpasterstwem dzieci. Obecnie pełni funkcję duszpasterza akademickiego we Wrocławiu. Miłośnik literatury grozy, pieszych wędrówek i kajaków.
    W Krzymoszach o. Wojciech opowie, jak wygląda współczesna Afryka i praca misjonarza. Będą historie z pierwszej ręki, pokaz fotografii oraz autentyczne eksponaty. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Wstęp wolny!Grupy nieformalne zadań
Zachować tradycję – Dożynki 2016
oraz
Grzybobranie z kulturą
biorące udział w konkursie na inicjatywy lokalne Miasta i Gminy Mordy w ramach projektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach pn. “Mamy prawo do kultury” w ramach Narodowego Centrum Kultury DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2016

składają serdecznie podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację festynu DARY PÓL I LASÓW
.

Podziękowania

 

2016-09-22


Dary Pól i Lasów” �� pod takim hasłem upłynęła w Mordach niedziela 11 września 2016r. Już o poranku dźwięk saksofonu przyzywał grzybiarzy do lasu. Zaś w południe mieszkańcy Sołectw wnieśli do Świątyni pw. Św. Michała Archanioła w Mordach misternie wykonane wieńce dożynkowe oraz kosze plonów.  Po uroczystej liturgii dostojny orszak udał się na plac przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Prowadzili go Ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. I Pułku Strzelców Konnych Sekcji z Siedlec. Następnie w dorożkach powożonych przez Pana Józefa Czapczaka i Panią Barbarę Bialas-Kosecką jechali: Burmistrz Jan Ługowski z małżonką, Starostowie Dożynek – Urszula Kołtuniak i Marcel Skolimowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Poseł Marek Zagórski, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Jarocka oraz Radni Powiatu Siedleckiego – Jolanta Franczuk i Marek Gorzała. O rytmiczny krok zadbała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach, za którą podążały strojnie ubrane dzieci, panny w wianuszkach, reprezentacje sołectw z symbolami wdzięczności za plony oraz licznie uczestniczący mieszkańcy i goście – w tym wielu w stylowych strojach.

Wielkie dzieło Dożynek Gminno-Parafialnych połączonych z Grzybobraniem odbyło się z inicjatywy Liderek dwóch grup nieformalnych: Pani Krystyny Noszczak i Pani Luizy Domańskiej, pod których okiem powstały autorskie projekty. Otrzymały one dofinansowanie z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, dzięki środkom pozyskanym przez Dyrektora M-GOK w Mordach – Łukasza Wawryniuka.

Obchodom tego niezwykłego dnia towarzyszyło wiele atrakcji. Po oficjalnym otwarciu i ��yczeniach nastąpił obrzęd dzielenia się chlebem, widowisko obrzędowe „Żniwa u Józefów” w wykonaniu zespołu „Podlasianki” z Mordów, występy zespołu „Złote Kłosy” z Wyczółek, „Krzymoszowianki” z Krzymosz, widowisko „Chleb” zaprezentowane przez dzieci z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim, scenka tematyczna w wykonaniu uczniów klasy II b Szkoły Podstawowej w Mordach oraz referat o chlebie profesor Beaty Walęciuk-Dejneki i recytacja twórczości o tematyce żniwnej i leśnej lokalnej poetki - Pani Ireny Ostaszyk.

Niespodzianką była projekcja filmu o grzybobraniu, z członkami grup nieformalnych i mieszkańcami w rolach głównych - nagranego przez p. Weronikę Surudo, podczas której fragmenty o grzybobraniu z "Pana Tadeusza" czytał p. Sekretarz - Mirosław Łukowski

Festyn obfitował w konkursy i nagrody. Szczególnie wyczekiwanym był konkurs na najpiękniejszy wieniec, w którym zwyciężyło dzieło Sołectwa Wyczółki. II miejsce przyznano Sołectwu Stara Wieś, zaś III Stowarzyszeniu „Uczyniec��� z Parafii Czołomyje.

Na hymn Grzybobrania wybrano tekst autorstwa Pani Teresy Jawiczuk z Mordów, a śpiewano go przy akompaniamencie Orkiestry Dętej.

Po przyśpiewkach kapeli „Wieśki, Cześki” zabawę kontynuowano do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach karaoke.

Warto dodać, że organizatorzy zadbali, by nikt z festynu nie wrócił głodny. Mieszkańcy byli częstowani gorącym bigosem, chlebem ze smalcem i ogórkami, pierogami z grzybami, ciastem, napojami i podpiwkiem.

Informacja

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "LIS"  nr 52 w Zielonce
w sezonie 2016/2017

plan.pdf

2016-09-13


2016-09-09Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód

 

 

2016-09-01


2016-08-29


INFORMACJA
 o objęciu Gminy Mordy obszarem ochronnym zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2016r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7649) zmieniającego Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7467) obszar Gminy Mordy został objęty obszarem ochronnym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.


I N  F O R M A C J A

Informujemy, że w dniu 29.08.2016r.
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza będzie nieczynna.Konkurs Marszałka Województwa Mazowieckiego
Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

2016-08-25


     W tym roku już po raz piąty, a w Mordach po raz trzeci, odbędzie się akcja NARODOWEGO CZYTANIA.

     3 września na skwerze w centrum miasta wybrane fragmenty "Quo vadis" przeczytają przedstawiciele wszystkich pokoleń – od dzieci po seniorów. Tego dnia do Mordów obowiązkowo zawitają postacie z epoki: Henryk Sienkiewicz wraz z bohaterami swojej książki: Markiem Winicjuszem, piękną Ligią oraz cesarzem Neronem.

     Głównym organizatorem Narodowego Czytania Quo vadis w Mordach jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ireny Ostaszyk we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy, Instytutem Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach, Siedleckim Towarzystwem Naukowym, Biblioteką Publiczną w Stoku Lackim oraz Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. F. Karpińskiego – Stowarzyszenie.

 


15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego, przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Janem Ługowskim i Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Jarocką oraz z radnymi i sołtysami, kombatanci, poczty sztandarowe OSP z Radzikowa Wielkiego, Wielgorza i Mordów, uczniowie Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości zgromadzili się na mszy świętej w lesie nazywanym Choiną Ostojską, gdzie znajduje się pomnik bohaterskiego żo��nierza z wojny 1920 roku. Mimo upływu lat o wydarzeniach z okresu wojny bolszewickiej nie możemy zapomnieć.

     Przy pomniku poległego żołnierza Wojciecha Karczmarczyka Burmistrz, po swoim wystąpieniu, z Przewodniczącą złożył kwiaty i zapalono znicze, a uczniowie Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim zaprezentowali program patriotyczno-religiny nawiązujący do wydarzeń sprzed lat. W tym roku cz��ść artystyczna została przygotowana pod kierunkiem Pań: M. Kosiorek oraz B. Wielgórskiej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili harcerze z Zespołu Szkół w Zbuczynie pod opieką dh. J. Soszyńskiego.

     W nowym programie w leśnej scenerii wystąpiła z koncertem orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach. Mszę św. poprowadził ks. Wiesław Pińczuk, brat Stanisław Tarkowski, a kazanie wygłosił ks. pułkownik Marek Pietrusiak, który pozostawił obecnych z ważnym do przemyślenia pytaniem „Kim jestem?”.

2016-08-22


 

 

Zaproszenie

 

 

Serdecznie zapraszamy

na uroczystość patriotyczno – religijną,

która odbędzie się 15 sierpnia 2016r.
o godz. 15.00

w Choinie Ostojskiej,

przy pomniku  Wojciecha Karczmarczyka,

żołnierza poległego w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

W programie:

1. Część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim
2. Msza Św.


 

 

 

           MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE                  

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA     
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

                                                                 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 48

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 11:00 dnia 28.07.2016 do godz. 23:00 dnia 28.07.2016

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Agnieszka Prasek

Godzina i data wydania: godz. 07:04 dnia 28.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

2016-07-19


 

2016-07-14
Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Tegoroczny temat konkursu „Mazowsze przeżyj i poczuj”. Fotografie zgłaszane do konkursu powinny w sposób oczywisty nawiązywać do tematu konkursu. Prace można nadsyłać do 20 lipca br.


W Mordach zrealizują własne pomysły

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach zakończył I część zadania „Mamy prawo do kultury”. Znalazł się on wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. Jednym z działań było ogłoszenie konkursu na pozyskanie funduszy na realizację własnych pomysłów przez mieszkańców Miasta i Gminy Mordy. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych wyniesie aż 23100 zł. 

Podsumowali rok
W ostatnią środę czerwca odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach podsumowanie roku kulturalno-oświatowego 2015-2016.
 
 2016-07-07


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że 1 lipca jest ostatnim dniem, kiedy można złożyć wniosek o świadczenie "rodzina 500 plus", by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia tego roku.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony po tej dacie składający go otrzyma świadczenie od tego miesiąca, w którym złożył wniosek. Jeśli zrobi to do 10-go dnia danego miesiąca - pieniądze otrzyma w tym samym miesiącu. Jeśli później - zostaną one wypłacone do końca następnego miesiąca, z wyrównaniem za miesiąc w którym złożono wniosek.

Jak przypomina resort wniosek można złożyć na trzy sposoby. Przez internet - bankowość elektroniczną, PUE ZUS (czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP. Za pośrednictwem Poczty Polskiej będzie liczyć się data stempla pocztowego. Można też złożyć wniosek osobiście w gminie.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8061,wniosek-do-1-lipca-swiadczenie-od-kwietnia.html

2016-06-30


Ogłoszenie o naborze pracowników
 do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej

http://lgdsiedlce.pl/index.php/aktualnosci/45-ogloszenie-o-naborze-pracownikow

2016-06-29


 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w okresie letnim
w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień 2016r. od mieszkańców
z terenu Gminy Mordy (z sołectw) popiół nie będzie odbierany
 Terminy i częstotliwość odbioru popiołu z terenu Miasta Mordy nie ulegają zmianie.

.


Ludzie i miejsca prawdziwe Bogusława Skarusa

Dlaczego Kirgizi mają złote zęby, mimo że to ubogi naród?
Z jakiego powodu częstują oni przybyłych kumysem – zawsze, wszędzie i za darmo? Po co porywa się w tamtych stronach panny? Na te i inne pytania odpowiedział Bogusław Skarus, podczas otwarcia swojej wystawy fotograficznej zatytułowanej „Jedwabny Szlak. Kirgistan-Tadżykistan-Afganistan-Uzbekistan” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

W otwarciu uczestniczyła młodzież gimnazjalna. Obecny był także burmistrz Mordów Jan Ługowski. Znany fotograf i podróżnik opowiedział o tradycjach i zwyczajach, obrzędach, ludziach i miejscach, które poznał. Na koniec chętnie odpowiadał na pytania publiczności. Podczas spotkania autor wystawy promował najnowszą książkę o swoich podróżach autorstwa Beaty Talachy pt. „Bogusław Skarus. Ludzie… i miejsca prawdziwe”.

Bogusław Skarus  to animator kultury, wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, pasjonat fotografii i dalekich podróży. W 2003 r. otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Siedlce w dziedzinie fotografii. W 2009 roku został uhonorowany "Wawrzynem Siedleckim" za całokształt pracy.  Rok 2015 przyniósł wyróżnienie Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Brama", czyli Złoty Jacek za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Swoją pasję rozwija od ponad 30 lat. Pocz��tkowo fotografował głównie Mazowsze i Podlasie, by potem wyruszać w coraz to bardziej odległe zakątki świata. Odwiedził i uwiecznił na zdjęciach takie kraje jak: Armenia, Austria, Birma, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Ekwador, Finlandia, Francja, Gruzja, Holandia, Indie, Kambodża, Kolumbia, Laos, Mongolia, Nepal, Niemcy, Norwegia, Peru, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Ukraina, Wenezuela, Węgry czy Włochy.

Wystawa jest czynna do 1 sierpnia. Jej organizatorem jest M-GOK w Mordach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach.


Biblioteki i rowery

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszance w kooperacji z Biblioteką Publiczną w Stoku Lackim i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Ireny Ostaszyk w Mordach zaprosili sympatyków biblioteki do uczestnictwa w akcji Odjazdowy Bibliotekarz.

W ciepłe popołudnie, 19 czerwca, 2 grupy wyruszyły z Olszanki i Stoku Lackiego w kierunku Radzikowa Wielkiego, gdzie M-GBP w Mordach posiada jedną ze swoich filii. Na wszystkich uczestników akcji czekał rozpalony grill i napoje. Podczas wspólnego grillowania nie zabrakło dyskusji i rozmów na liczne tematy. – Mieliśmy mo��liwość bliższego poznania pracowników i czytelników 3 różnych bibliotek z 2 sąsiadujących ze sobą powiatów. Dzięki temu zacieśniła się nasza współpraca i powstały kolejne pomysły do wspólnej realizacji, włączając w to czytelników i sympatyków naszych bibliotek – poinformowała Małgorzata Chraniuk, kierownik GBP w Olszance. W akcji wzięło udział ponad 30 osób. Znaleźli się wśród nich głownie dorośli, ale nie zabrakło też dzieci i młodzieży.

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez okoliczne miejscowości, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach. Historia Odjazdowego Bibliotekarza sięga 2010 roku, kiedy odbył się pierwszy tego typu rajd w Łodzi. Z roku na rok idea promowania czytelnictwa i bibliotek na rowerach się rozwijała i docierała do najdalszych zakątków Polski, a także świata. Odjazdowego Bibliotekarza organizują dziś biblioteki z miast, miasteczek, małych gmin w każdym województwie. Odbyły się też edycje Bicycool Library w innych krajach np. Rumunii, Wielkiej Brytanii, USA czy Nepalu.

2016-06-28


Mammobus w Twojej miejscowości!

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne
w mammobusie, które odbędą się:
- Skórzec – 1 lipca przy Przychodni Opieki Zdrowotnej, ul Garwolińska 2
- Mokobody – 1 lipca przy Ośrodku Zdrowia, ul. Cmentarna 2
- Mordy – 2 lipca przy Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Kilińskiego 9
- Wiśniew – 2 lipca przy Urzędzie Gminy, ul. Siedlecka 13
- Przesmyki – 2 lipca przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. 1-Maja 1

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:
* 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
* 40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu  „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.
58 66 62 444
lub na http://www.mammo.pl/formularz.
Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. W związku z przygotowaniami do powołania
Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy
zachęcam mieszkańców
do wyrażenia swoich uwag i opinii  w krótkiej ankiecie. 

https://docs.google.com/forms/d/1nd80Q8KAI2HeJ2-rO5Lf79wByt20rG8a2PFgAPnH9J0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Jednocześnie informuję, że ankieta jest dostępna w wersji papierowej
w Urzędzie Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnej Bibliotece i ośrodkach zdrowia.
 

                                                        Ewa Elżbieta Jarocka
                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach
 A P E L
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Jacka Dubińskiego
 o bezpieczne wakacje dla dzieci rolników
"
Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa,
podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo
" 

K O M U N I K A T

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW-PIB w Warszawie
i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ostrzegają przed silnymi burzami z gradem
i intensywnymi opadami deszczu.

Na obszarze województwa mazowieckiego prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu, a od godzin porannych także burz. Prognozowana suma opadów do 40 mm, porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk - 80%.

Ważność komunikatu - od godz. 03:00 dnia 20.06.2016r. do godz. 20:00 dnia 20.06.2016r.

2016-06-20


Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

   Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

   Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html.

    Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:
1)     celów współpracy - § 2 programu,
2)     zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3)     form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4)     priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -32 programu,
5)     środków finansowych planowanych na realizację programu – § 38 programu,
6)     innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

   Do końca czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa w swojej decyzji weźmie pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na zlecenie zadań w roku bieżącym i doświadczenia z realizacji tegorocznych otwartych konkursów ofert, potrzeby zgłoszone przez departamenty, kancelarie oraz wojew��dzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opinię Skarbnika Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2017 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1)     opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2)     dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3)     Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Prosimy o zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2017.

   Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

   Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Pełnomocnik Marszałka
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
(-) Tamara Borkowska

Załącznik: Formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2017 rok.doc

2016-06-17


Informujemy,
że
XVII festyn "Słoneczne lato w Mordach" 
w tym roku odbędzie się w dniu 31.07.2016r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od  pierwszego kwietnia  przyjął  466 wniosków w ramach rządowego programu  „RODZINA 500+” na podstawie  ustawy  z  11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Do tej pory wydano 459 decyzji. Jak informuje kierownik MGOPS Andrzej Pietrulewicz wszyscy wnioskodawcy, którzy do końca maja złożyli kompletne dokumenty otrzymali świadczenie. W gminie, w ramach programu,  wypłacono 728 tys. zł.  Obecnie wszystkie wnioski realizowane są na bieżąco.

Rodzina 500+  to systemowe wsparcie rodzin. Świadczenie wychowawcze mogą otrzymywać rodzice lub opiekunowie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia.  Można otrzymać również świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko jeżeli dochód w rodzinie na osobę jest poniżej 800 zł netto.

Wnioski można składać formie tradycyjnej bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub elektronicznie.


Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
zapraszają na 

XVI Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką Bug Mielnik – Drohiczyn - Brok

Już po raz szesnasty miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz dziewiczej przyrody  będą mieli doskonałą okazję do poznawania urokliwych terenów Podlasia Nadbużańskiego. Oprócz zmagań z rzeką organizatorzy umożliwią zwiedzanie interesujących miejsc w towarzystwie przewodnika, który w ciekawy sposób przybliży ich bogatą historię. Przy wieczornym ognisku, po zmaganiach z dziką rzeką zostaną zaproponowane smaki lokalnej kuchni oraz występ ludowej kapeli, która porwie Państwa do żywiołowej zabawy. Wszystko to z dala od wielkomiejskiego zgiełku w bliskim kontakcie z naturą.

 Spływ podzielony jest na 2 etapy :
-        etap I - od Mielnika do Drohiczyna, w dniach 25 - 26 czerwca 2016r. (2 dni)
-        etap II - z Drohiczyna do Broku w dniach 27 - 30 czerwca 2016r. (4 dni).

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa na stronie www.siemiatycze.pl oraz www.bug.pl.

 Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 2016-06-15

 

 
logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15