Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 


W dniu 8 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy niezbędnego wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wsparcie otrzymały następujące jednostki: OSP Mordy, OSP Czepielin, OSP Czołomyje, OSP Radzików Wielki, OSP Wielgorz, OSP Wojnów, OSP Stok Ruski oraz OSP Stara Wieś.

Na realizację zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Mordy: otrzymaliśmy dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 63 974,79 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Mordy wyniósł 765,21 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in.: torby ratownicze PSP R1, defibrylator AED, agregaty prądotwórcze, latarki, przenośne zestawy oświetleniowe, detektory tlenku węgla, pilarki do drewna i inne.

Zakupiony specjalistyczny sprzęt, niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, umożliwi sprawne działanie w akcjach ratowniczych, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej Gminy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii, dostępnej tutaj.


Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mordach zaprasza na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 14:30 w sali widowiskowo-teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.

Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców,  nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy. Obejmować ono będzie zagadnienia dotyczące m.in.: przeciwdziałania nowym formom przemocy w rodzinie i w grupach rówieśniczych, negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych, współpracy rodziców ze szkołą.INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że dnia 2 listopada 2018 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach będzie czynny w godzinach 8:00-16:00.
Kasa Urzędu czynna będzie od godz. 8:00 do 15:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski


Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019.
Formularz konsultacji


W niedzielę 7 października 2018 r. podczas miejsko-gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście otwarto zrewitalizowane centrum miasta Mordy.

W projekcie przygotowanym przez architekta znalazło się nawiązanie do przeszłości w postaci zrekonstruowanego pomnika mieszkańców Mordów poległych w latach 1918-1920 – umiejscowionego w części patriotycznej placu. Pozostały, znacznie obszerniejszy teren służyć ma rekreacji i wspólnemu świętowaniu lokalnych imprez kulturalnych.

Nowy rynek każdego dnia licznie odwiedzają zarówno mieszkańcy, jak i goście.

Tak też było w dniu oficjalnego otwarcia i poświecenia placu. Swoją obecność wraz ze słowami uznania zaznaczyło wielu gości reprezentujących środowiska rządowe, samorządowe, kulturalne i oświatowe. Różnorodny program kulturalny stanowił odpowiedź na oczekiwania dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy dzielili się swoimi talentami i podziwiali występy gości.

Centrum miasta Mordy zmieniło swój wizerunek, by przez lata służyć przede wszystkim mieszkańcom. Życzymy, by odmienione centrum budowało patriotyzm lokalny i pozwalało cieszyć się chwilami wytchnienia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z obchodów, dostępnej tutaj.


Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Miasta i Gminy Mordy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły wskazówki do opracowania skutecznego planu pomocowego osobom potrzebującym. 

Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety są anonimowe.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/rEg4YrlDJubileusz „Złotych Godów”

W dniu 5 października 2018 r. siedem par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Mordy obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, podczas którego najlepsze życzenia szacownym Jubilatom złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mordach Magdalena Zdanowska. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowy dyplom, życzenia oraz prezenty. Uroczystość uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach.
Wyrazem największego szacunku i uznania ogromnej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medal ten jest medalem szczególnym, gdyż otrzymują go ludzie, którzy przeżyli wspólnie 50 lat – co jest powodem do dumy i radości. Medal jest symbolicznym wyrazem uznania, wdzięczności za ofiarny codzienny trud, za siłę w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się i za realizację małżeńskiej przysięgi.

W gronie Jubilatów znaleźli się:
Helena i Kazimierz Niedźwiedź
Krystyna i Kazimierz Żurawscy
Eugenia i Jan Ciborowscy
Gabryela i Edwin Moskwiak
Mieczysława i Jan Radzikowscy
Anna i Tadeusz Chmielewscy
Teresa i Zbigniew Bielak

Tego dnia do grona szacownych Jubilatów dołączyli Państwo Jadwiga i Franciszek Ługowscy, którzy obchodzili 70. rocznicę pożycia małżeńskiego, zwaną Kamiennymi Godami. Państwo Ługowscy związek małżeński zwarli w 1948 roku.
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Jesteśmy pełni uznania i podziwu za ogrom pracy włożony w budowanie rodziny przez ostatnich 50 i 70 lat Waszego wspólnego życia.
Życzymy Państwu jeszcze wielu lat w zdrowiu, spokoju i ludzkiej życzliwości, a także tego byście doczekali kolejnych pięknych jubileuszy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Jubileuszu "Złotych Godów"
Galeria dostępna tutaj!


Poświęcenie figury Św. Michała Archanioła

W sobotę 29 września 2018 r. poświęcono i oddano do publicznego kultu pomnik z figurą Św. Michała Archanioła. Figura stanęła w ważnym punkcie naszego miasta, tuż przed bramą-dzwonnicą prowadzącą na teren kościoła.

Aktu poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks. Karol Klewek, a odsłonięcia pomnika Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Wydarzenie to wpisało się w przypadający w tym dniu odpust ku czci patrona parafii - św. Michała Archanioła oraz jubileusz 610. rocznicy powstania parafii w Mordach. W tych doniosłych uroczystościach udział wzięli m.in. księża pochodzący z parafii Mordy: ks. Marek Bielak, ks. Jerzy Olędzki i ks. Krzysztof Domański, wieloletni proboszcz parafii ks. Ryszard Kardas, Radni Rady Miejskiej w Mordach, Radni Powiatowi, Radni Parafialni oraz mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Mordy.
Rolniku uprawiaj konopie przemysłowe na terenie swojej gminy.

Ulotka


W dniu 01.10.2018 r. o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach odbędzie się spotkanie w ramach Programu Rządowego CZYSTE POWIETRZE.

Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Inicjatywna skierowana jest w szczególności do osób fizycznych: właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź realizujących plan budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego - wsparcie finansowe gruntownej termomodernizacji budynku oraz wymiany lub zakupu i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła. 

Więcej o programie:
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
oraz
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/ 

Ulotka programu:
Ulotka


Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.

Obwieszczenie


10-lecie Zespołu Wokalnego „Złote Kłosy”.

15 września w Wyczółkach Jubileusz 10-lecia świętował Zespół „Złote Kłosy”, który śpiewem uatrakcyjnia uroczystości lokalne oraz promuje Miasto i Gminę Mordy poza jej granicami. Zespół powstał z inicjatywy Pani Krystyny Zacharczuk, przyjmując początkowo nazwę Zespołu Wokalnego z Wyczółek

Uroczystość rozpoczął koncert "Złotych Kłosów” przy akompaniamencie opiekuna muzycznego Roberta Gryczki. Z życzeniami przybyli: Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka z Radnymi: Anną Stańską, Mirosławem Romanowskim, Januszem Zarzyckim, Dariuszem Kołtuniakiem i Katarzyną Kotowską, pełniącą także funkcję Sołtysa wsi Wyczółki, Radni Powiatowi Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, Proboszcz Parafii Mordy ks. Karol Klewek oraz ks. Mariusz Rompa, niegdyś Wikariusz Parafii Mordy oraz Łukasz Wawryniuk – Dyrektor M-GOK.

Były kwiaty, dyplomy, gratulacje, ale przede wszystkim jedność ze śpiewem, ponieważ wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli zespołów ludowych działających na terenie Miasta i Gminy Mordy: Podlasianek, Krzeszowianek i mieszkańców Wyczółek.

„Złotym Kłosom” życzymy pomyślności oraz dalszych sukcesów na niwie artystycznej.
Dożynki Parafialne w Mordach.

W niedzielę, 9 września, w Mordach odbyły się Dożynki Parafialne. Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w kościele pw. Św. Michała Archanioła, sprawowaną przez ks. proboszcza Karola Klewka. Na Mszy Świętej licznie zgromadzili się mieszkańcy, a wśród nich władze samorządowe, sołtysi, radni i barwne delegacje z dożynkowym chlebem, wieńcami i koszami dożynkowymi z Głuchowa, Starej Wsi, Stoku Ruskiego, Sosenek-Jajek, Suchodołu Wielkiego, Wólki Soseńskiej, Wojnowa i Wyczółek. Swój wieniec dożynkowy przygotowały również Panie z Zespołu Ludowego Podlasianki, a dożynkowe kosze w dziękczynnym darze przed ołtarzem złożyły dzieci z Dziecięcej Grupy Teatralnej SKRZATY oraz Młodzieżowej Grupy Teatralnej IMPETUS.

Na ręce licznie zgromadzonych parafian Starostowie dożynek Pani Urszula Kołtuniak z Wólki Soseńskiej oraz Pan Andrzej Czarnocki ze Starej Wsi  przekazali słowa wdzięczności i uznania za trud pracy na roli.

W czasie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Pan Jan Ługowski pogratulował rolnikom tegorocznych plonów. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do organizatorów Dożynek Parafialnych: Starostów, Księdza Proboszcza, Sołtysów, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, Radnych Parafialnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych i parafian, którzy z ogromnym zaangażowaniem przygotowali uroczystość.

Po zakończonym nabożeństwie przedstawiciele samorządu oraz Starostowie Dożynek częstowali przed kościołem chlebem upieczonym z tegorocznych zbóż. Na wszystkich czekał również słodki poczęstunek i herbata. W tym samym czasie odbył się konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, gdzie I miejsce zdobyły ex aequo Sołectwa Stara Wieś oraz Wólka Soseńska. Wszystkie wieńce oraz kosze dożynkowe zostały nagrodzone. Nagrody zostały ufundowane ze środków Fundacji PGE. 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

W jubileuszowym roku odzyskania przez Polskę niepodległości padła rekordowa liczba miejsc, w których odbyło się Narodowe Czytanie – było ich ponad 2 tys. 950. Jednym z nich był dziedziniec Zespołu Oświatowego im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach, gdzie 8 września w godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy wspólne czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Sobotnie Narodowe Czytanie rozpoczęło się po uroczystości religijno-patriotycznej na cmentarzu parafialnym w Mordach, podczas której poświęcony został pomnik upamiętniający mieszkańców miasta i gminy Mordy poległych w bitwach z bolszewikami w latach 1918 – 1920. Stamtąd przybyły poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach oraz Zespołu Oświatowego im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach wraz z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji oświatowych i drużyną harcerską „Ciekawi świata” z ZO w Mordach.

Lekturę powieści rozpoczął burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Paweł Ługowski wraz z małżonką Grażyną Ługowską. Wśród innych czytających znaleźli się: Ewa Jarocka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach, Mirosław Łukowski – sekretarz Miasta i Gminy Mordy, Grażyna Drabarek – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego, Lidia Lipińska – Skarbnik Miasta i Gminy Mordy, Kamil Krauschar z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach. Zespół Oświatowy im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach reprezentowali: dyrektor Teresa Kozos, nauczyciele – Małgorzata Pasterska, Krystyna Kaniewska-Pietrasik, Agata Chomiuk, Elżbieta Żodzik i Katarzyna Marczak oraz uczennice: Sandra Kokieć i Julia Jastrzębska. Szkołę Podstawową im. Ks. Kanonika Kazimierza Dymitrowicza reprezentowała uczennica Oliwia Wysokińska. Fragmenty Przedwiośnia czytali ponadto słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mordach: Krystyna Pajka, Bogusława Prusaczyk, Zofia Tymosiak oraz Teresa i Włodzimierz Markowiczowie, Emilia Kokieć z Zespołu Ludowego „Podlasianki”, pisarka Halina Grochowska, bibliotekarz Filii w Radzikowie Wielkim Jadwiga Kulikowska, Luiza Domańska z Kwiaciarni KWIATOWE IMPRESJE, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach Łukasz Wawryniuk i sołtys Wojnowa oraz członek Orkiestry Dętej OSP w Mordach Mariusz Stangreciuk.

Rozpoczynając Narodowe Czytanie Przedwiośnia w Ogrodzie Saskim prezydent Polski Andrzej Duda podkreślił ponadczasowość problemów, jakie poruszył Żeromski w swojej powieści – „dążenie do Polski i polskości”. Zdaniem prezydenta, z „Przedwiośnia” wypływa wciąż to wielkie zdanie, że Polska potrzebuje wielkiej idei, a wśród pytań, jakie stawiają sobie bohaterowie tegorocznej lektury, najważniejsze brzmi: „Jaka Polska?”.

 


Uroczystość poświęcenia pomnika na cmentarzu parafialnym w Mordach.

Dnia 8 września na cmentarzu parafialnym w Mordach odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika upamiętniającego żołnierzy – mieszkańców Mordów i okolic, poległych w wojnie z bolszewikami w latach 1918 – 1920.

Pomnik poświęcony bohaterom, którzy swoje życie oddali w walce o niepodległość naszej Ojczyzny powstał z inicjatywy proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła w Mordach ks. Karola Klewka oraz parafian. Ofiarodawcami kamienia na pomnik jest rodzina Kondraciuków.

Na tablicy umieszczonej na pomniku znalazły się nazwiska ofiar wojny polsko-bolszewickiej oraz fotografia żołnierza Jana Górskiego.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: ks. Prof. dr hab. Roman Krawczyk, ks. Andrzej Trebnio oraz ks. Jakub Przygrodzki, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Mariusz Sawa, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Siedlcach Mirosław Starczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka wraz z Radnymi, Komendant Komisariatu Policji w Mordach kom. Karol Stefaniuk, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach Jarosław Gmitrzuk, Senator II kadencji Senatu RP Henryk Czarnocki, żołnierze Wojska Polskiego, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, uczniowie, Rada Parafialna, poczty sztandarowe, rodziny poległych żołnierzy oraz parafianie. Nie zabrakło drużyny harcerskiej z Mordów z druhną Małgorzatą Pawłowską.

Po odegraniu Hymnu Polski reprezentacje Urzędu Miasta i Gminy Mordy, Rady Parafialnej, Powiatu Siedleckiego, instytucji kulturalnych, zespołów i stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz harcerze złożyły u stóp pomnika wieńce i zapaliły znicze.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Mordy pod batutą kapelmistrza Jacka Stokowskiego.

Uroczystość wpisała się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 610 rocznicy parafii Mordy i 200-lecia diecezji siedleckiej.

„Bo z krwi naszej życie wzięła, ta - co jeszcze nie zginęła!”

 


 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych.

Komunikat


 

 

 


Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich.

Od dnia 23 sierpnia 2018 roku wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach wyrządzonych przez:

dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel, posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Szacowania szkód łowieckich oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

- przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;

- przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

- właściciela, posiadacza gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda.

O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wszelkie informacje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w pokoju nr 10.

 


 

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Lis" nr 52 w Zielonce w sezonie 2018/2019.

Plan polowań


 

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 

Komunikat 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, iż od dnia 16.08.2018 r. do 15.09.2018 r.
w sekretariacie Urzędu można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
na rok 2018/2019.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.


Jak co roku, 15 sierpnia w Ostojach, w lesie, potocznie zwanym „Choiną Ostojską” odbyły się obchody z okazji Święta Wojska Polskiego.

Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka, Sekretarz Miasta i Gminy Mordy Mirosław Łukowski, Radny Rady Miejskiej w Mordach Andrzej Ostojski, Radny Powiatu Siedleckiego Marek Gorzała, Sołtys Wsi Pióry Pytki i Ostoje Jacek Soszyński, Dyrektor Zespołu Oświatowego w Mordach Teresa Kozos oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim Jolanta Wierzejska. Nie zabrakło drużyny harcerskiej z Mordów z druhną Małgorzatą Pawłowską. Licznie przybyli również mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz sąsiednich gmin.

Uroczystość rozpoczęła się apelem w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim. Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowały bogatą część artystyczną o tematyce patriotycznej.

Następnie odbyła się msza święta koncelebrowana przez miejscowego proboszcza ks. Wiesława Pińczuka oraz ks. Andrzeja Trebnio w intencji żyjących i zmarłych kombatantów.

Całej oprawie towarzyszyły poczty sztandarowe OSP z Radzikowa Wielkiego, Wielgorza i Klim, Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim oraz Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Mordach.

Na koniec Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski wraz z zaproszonymi gośćmi złożył kwiaty na grobie żołnierza Wojciecha Karczmarczyka.


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje,
że w dniu 17 sierpnia 2018 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Mordach
czynny będzie
w godz. 800-1500
Przepraszamy za utrudnienia.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski


 


 

Zapraszamy na Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018.

26 sierpnia w Wodyniach odbędzie się tegoroczne powiatowe święto plonów. Tradycyjnie na wszystkich przybyłych gości czeka wiele atrakcji i niespodzianek.