Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Powiatowy lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że od dnia 25 marca do dnia 7 kwietnia 2019 r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Ulotka informacyjna
Dodatkowe informacje


Ulotka informacyjna


Program #Nowa Piątka – busy informacyjne w naszym regionie

Akcja informacyjna związana z programem #NowaPiątka dotarła również do naszego miasta. Wczoraj, 21.03.2019 r. w centrum Mordów z mieszkańcami spotkał się Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, gdzie mówił o rozwiązaniach w ramach programu, tj.: dodatku 500+ na pierwsze dziecko, obniżeniu o 1% podatku PIT oraz o zwolnieniach z podatku PIT dla młodzieży do 26 roku życia, dodatkowej emeryturze, oraz o odbudowie lokalnych połączeń autobusowych.

 

Informacja o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym "Mama 4 Plus"

Informacja

Protokół Komisji Konkursowej z dnia 27.02.2019 r. z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zdań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019
Protokół

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy na rok 2019/2020
Zarządzenie

Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym na rok 2019
Zarządzenie


Informacja

W nawiązaniu do spotkania informacyjnego w dniu 24.02.2019 r. dotyczącego budowy sieci gazowej w Mordach informujemy, że wnioski o określenie warunków przyłączenia mieszkańcy ulic: Gliniana, Czereśniowa, Wiśniowa i Ogrodowa w Mordach mogą składać w dniu 27.02.2019 r. (środa) w godzinach 8:00 – 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, w pok. nr 4 (1 piętro) u przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków

Informujemy, że od 4 marca 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:
NABÓR 1/2019 „Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”
NABÓR 2/2019 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”
NABÓR 3/2019 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”
NABÓR 4/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”
NABÓR 5/2019 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” – dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”
NABÓR 6/2019 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Termin naborów: 04.03.2019-18.03.2019

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI- NABORY 2019


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

W roku 2018 gospodarstwo Państwa Marzeny i Grzegorza Czerwonków z województwa mazowieckiego otrzymało wyróżnienie specjalne na etapie centralnym.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39, tel. 25 640 46 17, 25 644 16 40,                     e-mail: siedlce@krus.gov.pl).

Ważne terminy:

·         29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

·         20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.

·         21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

·         08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Złączniki:


Tradycyjnie jak co roku w czasie ferii zimowych odby�� się XVI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  Mordy. Turniej odbył się 10 lutego, a gospodarzem zawodów była Szkoła Podstawowa w Mordach /Budynek B/. W tegorocznym turnieju wzięło udział 23 zawodników w 5 kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy kategorie i jej zwycięzców. W związku z tym, że w tegorocznym turnieju brało udział mało zawodników, zawody rozgrywane były systemem ,,każdy z każdym". 

Chłopcy 2006 i młodsi /8 zawodników/
1  Seweryn Rogowiec
2  Kamil Mikołajczuk
3 Bruno Toczyński 

Dziewczęta 2003-2005 /4 zawodniczki/
1 Kinga Teodorczuk
2 Julia Andrunik 
3 Kinga Opłocka

Chłopcy 2003-2005 /4 zawodników/
1 Marcin  Konasiuk
2 Michał Szoplik
3 Kacper Multan  

OPEN /4 zawodników/
1 Sebastian Kałabun
2 Karolina Kałabun 
3 Michał Grzywaczewski

Seniorzy /3 zawodników/ 
1 Jerzy Wąsowski
2 Jacek Teodorczuk
3 Dorota Fabrykiewicz 

Gratulujemy wszystkim laureatom i zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnym XVII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy  Mordy, który odbędzie się w ferie zimowe 2020. 
(Jerzy Wąsowski, Andrzej Michałowski)Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące budowy sieci gazowej w Mordach

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że w dniu 24.02.2019 r. o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, ul. Parkowa 9, odbędzie się spotkanie informacyjne, z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., dotyczące budowy sieci gazowej w Mordach oraz składania przez mieszkańców wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej będzie złożenie do Polskiej Spółki Gazownictwa wypełnionych wniosków o określenie warunków przyłączenia (również przez osoby, które w przeszłości takie wnioski złożyły) wraz z załączonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym określającym usytuowanie przyłączanego obiektu i propozycję lokalizacji skrzynki gazomierzowej. Konieczność załączenia planów lub szkiców nie dotyczy mieszkańców ul. Glinianej.

Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej można będzie przekazać upoważnionemu przedstawicielowi Polskiej Spółki Gazownictwa w dniach od 25 do 27 lutego br., w godzinach 8:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, w pok. nr 4 (1 piętro) lub dostarczyć do Gazowni w Siedlcach, ul. Garwolińska 88, 08-110 Siedlce.

Bliższych informacji w sprawie wniosków o określenie warunków przyłączenia można uzyskać pod nr telefonu (25) 643-53-81. Wnioski w formie papierowej można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach (Sekretariat lub pok. nr 5), natomiast w wnioski w formie elektronicznej do pobrania (wraz z przykładami ich wypełnienia) znajdują się na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce „Dla Klienta”, pod adresami odpowiednio:

Wniosek dla klientów z deklarowanym poborem do 10m3/h (odbiorcy indywidualni): link do formularza

przykład wypełnienia: z budową przyłącza: wzór wypełnienia wniosku

Wniosek dla klientów z deklarowanym poborem pow. 10m3/h do 25m3/h: link do formularza


Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stornie https://www.gov.pl/OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Miasta i Gminy Mordy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i patologiom społecznym, adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1)    zamierzają realizować zadanie na terenie Miasta i Gminy Mordy lub na rzecz jej mieszkańców,
2)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3)    dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą posiadającą doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 A.        Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w roku 2019:

I.                    PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
(Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin).

Planowana kwota ogółem uwzględniona w budżecie Miasta i Gminy Mordy
i zaplanowana na realizację powyższego zadania w 2019 roku wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Zarządzenie
Formularz


Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Miasta i Gminy Mordy

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

1

Czepielin

06.02.2019 r.

10:00

Świetlica Wiejska

2

Czepielin Kolonia

06.02.2019 r.

11:00

Świetlica Wiejska

3

Czołomyje

06.02.2019 r.

15:30

Budynek po byłej szkole

4

Doliwo

06.02.2019 r.

13:00